Digitale hjælpemidler
13. maj 2024

EG Horisont skal samle de tværgående borgerforløb

EG leverer i dag en samarbejdsplatform til den Kommunale Ungeindsats i 75 kommuner. Platformen gør det muligt for uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet at samarbejde om de tværgående indsatser for borgere mellem 15-24.

"Den succes vil vi nu udvide til andre områder, så platformen kan bruges af alle faggrupper til alle aldersgrupper. For det er jo ikke kun sagsbehandlere i den Kommunale Ungeindsats, der har brug for at koordinere de komplekse borgersager med andre fagområder; det har alle sagsbehandlere", siger Senior Product Manager, Karin Cecilie Bondgaard, EG:

"Ved at udnytte den fælleskommunale rammearkitektur kan vi trække data ind fra flere forskellige fagsystemer. Det kender man allerede fra SAPA, men i EG Horisont får du mere detaljerede data og dermed et dybere indblik. Desuden kan du oprette dokumentation ét sted, som derefter kan sendes ud til mange forskellige fagsystemer til journalisering på sagen", siger Karin Cecilie Bondgaard, der fremhæver tre gode grunde til at skabe en ny samarbejdsplatform:

 • De tværgående overbliksbilleder forbedrer kommunikationen mellem borgeren og de forskellige sagsbehandlere, der er involveret i borgerens sag. Borgeren slipper for at skulle gentage sin historie flere gange, og sagsbehandlerne sparer tid. Derudover mindskes informationstab ved skift af sagsbehandler.
 • Understøttelsen af et forpligtende samarbejde øger kvaliteten af de indsatser, der tilbydes til borgeren. EG Horisont vil gøre det nemmere at følge med i og op på borgerens udvikling og tilpasse indsatserne efter borgerens ønsker og mål.
 • Muligheden for at dokumentere ét sted bidrager til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at reducere dobbeltdokumentation.

EG er lige nu i dialog med kommunerne for at finde partnere, som vil indgå i udviklingssamarbejdet om udvidelsen af platformen, så de behov der er i forhold til borgerforløb for andre områder og aldersgrupper tilgodeses.

Platform til samarbejde på tværs

På baggrund af erfaringerne med samarbejdsplatformen til de 15-24-årige ved EG allerede, hvad der bliver styrken i den udvidede platform.

I EG Horisont vil man sikkert og enkelt kunne samarbejde og koordinere borgerforløb, som går på tværs af flere områder – fra borgeren er 0-100+ år.

"De relevante data vil blive udstillet i overskuelige visninger, så det fx er nemt for en sagsbehandler at overskue borgerens samlede forløb og indsatser og dermed sammensætte en fælles plan, som giver mening for både borger og professionelle".

Indholdet i løsningen

I EG Horisont vil man blandt andet kunne:

 • Indhente samtykke fra borger
 • Have et overblik over tilknyttede fagpersoner
 • Se igangværende og historiske indsatser
 • Se delte filer fra fagsystemerne
 • Sende dokumentation til fagsystemerne
 • Opsætte samarbejdsdokumenter med rettighedsstyring på rolleniveau
 • Dele samarbejdsdokumenter med borgeren og forældre/værger
 • Indhente godkendelse af samarbejdsdokumenter
 • Få adviseringer, når der sker noget nyt i en borges sag
 • Login via Active Directory eller FK-adgangsstyring

"Data findes jo og er tilgængelige i dag. Desværre er det bare tidskrævende og besværligt for den enkelte sagsbehandler, de pårørende og borgeren selv at finde data og bruge data i praksis, fordi de ligger spredt i mange fagsystemer uden en fælles platform, hvor man kan udveksle informationer," siger Senior Manager Jesper Bo Seidler, EG:

"Vi har allerede løst opgaven på ungeområdet, hvor alle involverede parter enkelt kan samarbejde om den unges sag. Nu tager vi næste skridt og gør det nemt for alle at samarbejde om borgeren, uanset borgerens alder".

Hvis din kommune er interesseret i at være med i samarbejdet om at udvikle platformen EG Horisont, så kontakt Senior Product Manager, Karin Cecilie Bondgaard, EG Digital Welfare på kbond@eg.dk.