Til stede ved underskriftsseancen på Hornslet Rådhus var blandt andet kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, Stabschef Thomas Møller Palner, CEO fra Silkeborg Data Allan Jepsen. Senior Key Account Manager Caspar Bergstrøm og repræsentanter fra ØS Indsigts ejerkreds: underdirektør Thomas Herskind og afdelingsleder Johnny Olesen.
06. december 2019

Syddjurs Kommune vælger økonomi-, løn- og vagtplansystem fra EG på SKI

Direkte tildeling på rammeaftale SKI 02.19 sparer kommunen for udgifter til udbud.

Syddjurs Kommune har valgt at skifte sit økonomi-, løn- og vagtplansystem ud med tre skarpe løsninger fra EG.

Kommunen har nemlig tildelt EG opgaven om at holde styr på økonomi, lønsedler og vagtplaner ved at tegne kontrakt med udgangspunkt i SKI rammeaftale 02.19 i de næste 6-10 år.

- For en kommune som Syddjurs er der tale om et stort strategisk skift ved valget af ØS Indsigt, siger kommunaldirektør Jesper Husbond Jensen, Syddjurs kommune:

- Vi får nu bedre mulighed for at deltage i en fælles udvikling af vores økonomisystem samtidig med at vi får lettere adgang til egne data.

Dette er helt centralt i en tid hvor vi ser ind i yderligere automatisering med brug af regnskabsrobotter, kunstig intelligens og ny udnyttelse af data. Jeg ser frem til et styrket samarbejde med andre kommuner og regioner om ny digital udvikling baseret på ØS Indsigt.

Desuden glæder jeg mig naturligvis over, at vi efter en implementeringsfase vil opnå en markant besparelse på systemet, siger kommunaldirektør Jesper Husbond Jensen, Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune er i øvrigt den 5. offentlige kunde, der vælger vagtplansystemet, EG Optima fra EG.

Løsningen skaber nye synergier

Med valget opnår Syddjurs Kommune en sammenhængende løsning til løn- og vagtplanlægning, der giver langt større muligheder for, dels at effektivisere og inddrage medarbejderne i registrering af løndata, dels at arbejde med strategisk vagtplanlægning, hvor vagterne planlægges  mest hensigtsmæssigt for såvel borgerne som de medarbejdere, der skal løse opgaverne.

Lønsystemet SD Løn understøtter fx den decentrale datafangst og giver medarbejderne mulighed for selv at registrere fx ferie, fravær og faktiske arbejdstider i de apps, der følger med medarbejderportalen, MinLøn.

Med EG Optima får ledere og planlæggere både en langsigtet og en dag-til-dag oversigt over bemanding og arbejdsbelastning på tværs af faggrupper og enheder/centre, der sikrer, at de rette kompetencer er til stede på rette tid og sted, samt reducerer unødvendige omkostninger til spildtid, overtid og vikarer.

Med ØS Indsigt får kommunen et fleksibelt og brugervenligt kommunalt økonomisystem, som i høj grad er kompatibelt med andre systemer.

- Tid og medarbejdere er de to vigtigste men ofte begrænsede ressourcer i det offentlige. Den hurtige, smidige og effektive opgaveløsning med borgeren i fokus er derfor forudsætningen for det offentliges evne til at fastholde og udvikle vores velfærdssystem.

Her spiller en effektiv administration og en effektiv vagtplanlægning, hvor behovet er i fokus og  ressourcerne anvendes optimalt en stadig større rolle.

Med den løsning som Syddjurs Kommune har valgt, har de fået muligheden for at løse stadig flere opgaver både bedre og billigere, siger  Senior Key Account Manager Caspar Bergstrøm, EG Public, Sales.

Basis for langvarigt samarbejde

Den nye kontrakt mellem Syddjurs Kommune og EG løber fra den 1.1.2021 og de næste seks år med mulighed for yderligere fire års forlængelse.

- Jeg er glad for den lange aftale, som betyder, at vi kan etablere et reelt samarbejde med kommunen, så vi til stadighed kan være en værdiskabende samarbejdspartner og levere en stabil og moderne software, der understøtter kommunens behov, også med de forandringer, der måtte komme i de kommende år, siger direktør Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

Læs Syddjurs Kommunes pressemeddelelse