EG Omega
16. november 2021

Mindre CO2 med EG Omega

Danmark kan spare 10 pct. af sit energiforbrug i bygninger gennem bedre brug af data og digitalisering.

Rapport fra Synergi om energibesparelser i det offentlige opfordrer det offentlige til at udbrede og udnytte energidata bedre.

- Det er et godt forslag, for tidligere på året viste en rapport fra TEKNIQ, at omtrent 40 % af Danmarks samlede energiforbrug bliver brugt i bygninger - størstedelen går til opvarmning, lys og ventilation, siger direktør Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.

Den ultimative krølle på halen er, at digitalisering også er nævnt i samtlige af regeringens 13 klimapartnerskaber - så der er altså noget om snakken: Energidata, som også kan kaldes CO2-data, kan accelerere den grønne omstilling, hjælpe os med at få overblik over vores forbrug, og dermed få os til at bruge mindre, smartere.

- Og i Danmark har vi en gylden mulighed, for vi har én af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer. Derfor er det oplagt, at netop det offentlige går forrest i brugen af CO2-data i den grønne omstilling, for der er helt sikkert både besparelser på økonomien og energien at hente, når man kun bruger det, man behøver, siger Rasmus Dalby Martinussen.

- Software kan gøre os bedre til at bruge mindre. Men uden det rette overblik kan vi ikke optimere der, hvor det gør en forskel."

Her er hans tre konkrete råd til, hvor digitalisering kan accelerere den grønne omstilling i det offentlige:

  1. Effektivisering og reduktion af spild – digitalisering i det offentlige har altid fokuseret på at reducere forbrug af ressourcer. En yderligere digitalisering af det offentlige vil lede til et lavere ressourceforbrug.

  2. Overblik og klimavalg - software kan skabe det overblik mange ikke har i dag og sikre, at man mere konkret kan tage klimaaftrykket med i sine beslutninger. I takt med at producenter og leverandører forsyner deres produkter med data om klimaaftryk, kan det offentlige nemmere træffe CO2-reducerende valg.

  3. Rapportering og dokumentation - det skal være nemt at have data til rådighed og lave handlingsplaner for, hvad man vil gøre for at reducere sit energiforbrug, afrapportere og måle klimaaftryk. Det ser vi allerede en efterspørgsel på, og det er tydeligt, at det også er noget der betyder mere og mere for borgerne.

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark reducerer sit energispild – i industrien, i de offentlige og almene bygninger og i de danske hjem.

Læs deres rapport, Active Energy Efficiency

Om EG Omega

Med Sustainability & Energy Management systemet, EG Omega kan man automatisk identificere forbrug og emissioner, samt potentialet for energibesparelser i offentlige og private virksomheder baseret på real time monitorering og analyse af forbrugsdata ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning.

Læs mere om energibesparelser i det offentlige med EG Omega

 

Kontakt os

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Kontakt os for yderligere information og demonstrationer, og vi er glade for at hjælpe dig.

Senior Sales Executive

Rasmus Pedersen

Email:  rpede@eg.dk

Senior Sales Executive

Thomas Kolze

Email:  tkolz@eg.dk