Peter Pedersen
29. maj 2019

Digitalisering: En konstant balance mellem muligheder og risici

I Brøndby Kommune ønsker man at udnytte de muligheder, digitalisering tilbyder – uden at give køb på datasikkerhed. Det kræver løbende risikoafvejning at ramme det helt rigtige niveau.

I Brøndby Kommune udnytter man blandt andet de digitale muligheder til genoptræning af fx ældre, som har problemer med balancen – nemlig ved at bruge virtual reality. Det har man rigtig gode erfaringer med, fortæller kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen:

– Når en borger får et par VR-briller på, får hjernen en masse forskellige indtryk, og den begynder at fokusere på dem i stedet for på smerter og bekymringer. Så kan borgeren pludselig meget mere end ellers. For eksempel havde vi en ældre kvinde, som ikke kunne røre gulvet ved normal træning, men når hun var i en undervandsverden i virtual reality, kunne hun pludselig bukke sig helt ned for at røre en søstjerne.

Vi arbejder på den måde hele tiden på at se, om der er ny velfærdsteknologi, der kan gøre os bedre og give mere velfærd til borgerne.

 

Samarbejde med SOSU-elever i hverdagslaboratorium

Et andet eksempel på kommunens digitale projekter er Hverdagslaboratoriet. Her samarbejder medarbejdere fra kommunens ældre- og handicapteams med elever fra SOSU H – Danmarks største SOSU-skole – om at få ideer til, hvordan man bedre udnytter teknologien til at gøre borgere selvhjulpne. Peter Kjærsgaard Pedersen fortæller:

– SOSU-eleverne ser tingene med friske øjne, og så er det jo vores kommende medarbejdere, som vi på den måde vænner til, at teknologien er en naturlig del af arbejdet på ældre- og plejeområdet.

Læs artikel: Digitaliseringen er først lige begyndt

 

De mange digitale systemer udfordrer overblikket

Men digitalisering giver ikke kun muligheder og rosenrøde fremtidsudsigter – den bringer også nye udfordringer. En af disse er mængden af systemer, som ifølge Peter Kjærsgaard Pedersen stadig stiger støt:

– Vi har lige nu over 300 digitale systemer i brug i Brøndby Kommune, og det kræver både kapacitet og overblik at udnytte dem optimalt. Som topledelse er det en udfordring at bevare overblikket og sikre, at vi både prioriterer udviklingsressourcer rigtigt og samtidig får brugt de muligheder, der er i systemerne.

Derfor er vi ved at indføre en mere systematisk porteføljestyring i kommunen. Det handler om at sikre, at vi får mest muligt for den tid og de penge, vi lægger i digitaliseringen.

Læs artikel: Dataetik må aldrig ende som konkurrenceparameter

 

Datasikkerhed kræver konstant risikoafvejning

En anden udfordring – som kommunen langt fra er ene om – er datasikkerhed. Den kan ifølge Peter tage pusten fra selv den mest digitaliseringsbegejstrede:

– Datasikkerhed er et grundlæggende krav og noget, der efter den nye GDPR-lovgivning fylder så meget, at vi bruger flere og flere ressourcer på det. Det er i udgangspunktet helt rigtigt at sikre borgernes data, men vi skal også have fokus på at udnytte vores data og hente de gevinster, som digitaliseringen giver.

– Det handler om at risikoafveje hele tiden, så vi rammer det rigtige niveau mellem den nødvendige sikkerhed på den ene side og gevinster ved digitaliseringen på den anden side. Og det er faktisk en af vores største – og vigtigste – opgaver i disse år, slutter Peter Kjærsgaard Pedersen.

Læs mere: Se vores tema om servicedesign

Læs artikel: Lettere at håndtere helbredstillæg digitalt