God service med et fleksibelt administrationssystem

Er jeres vigtigste opgave at give beboere, lejere og boligsøgende den bedste service? Så får I brug for en it-løsning, der giver alle jeres medarbejdere det bedste værktøj til opgaven. Da ingen organisationer er 100 % ens, har EG Bolig en stor indbygget fleksibilitet, der gør, at løsningen nemt og smertefrit kan tilpasses jeres specielle behov.

It-løsninger til effektiv bolig- og ejendomsadministration

 • Brugervenlig og fremtidssikret boligadministration
 • Hurtigt overblik og styrkede processer
 • Brugervenlighed og sikkerhed i front
Tilbage
Frem

It-løsningen EG Bolig giver dig som standard blandt andet et meget fleksibelt økonomisystem, der kan håndtere administrationen. Du får samtidig muligheden for at spare en masse tid, da mange af de ellers tidskrævende og komplicerede arbejdsopgaver nemt kan automatiseres.

Med EG Bolig får du:

 • Modulær opbygning, der let kan tilpasses jeres behov og processer
 • Gennemprøvet løsning under stadig udvikling af en velkonsolideret leverandør – i tæt samarbejde med boligbranchen
 • Et velegnet system til mellemstore og store private ejendomsadministrationer og almene boligorganisationer.
Book en fremvisning af EG Bolig

EG Bolig giver dine medarbejdere, kunder, lejere og beboere hurtig adgang til oplysninger og hyppigt anvendte funktioner. Løsningen understøtter, digitaliserer og automatiserer dine kerneprocesser i meget vidt omfang, så medarbejderne undgår unødigt dobbeltarbejde.

Du og dine medarbejdere opnår:

 • Øget effektivitet og overblik
 • Bedre service overfor lejere, beboere og kunder – og minimeret fejlrisiko
 • Samtidig styrker du samarbejde og vidensdeling, fordi alle får adgang til samme informationer og standardiserede processer.

Grundlaget for EG Bolig er en fleksibel brugergrænseflade, – så arbejdsgange og processer i den enkelte organisation eller administration understøttes optimalt. Andre kvaliteter er:

 • Stærk indbygget sikkerhed og automatisk historik
 • Et stort udvalg af tilkøbsmoduler, så du kun betaler for funktioner, du faktisk har behov for
 • Stadig fokus på, at løsningen understøtter aktuelle og kommende lovkrav (hyppige opdateringer af EG Bolig)
 • Frit valg imellem egen server eller hosted løsning.

Tilkøbsmoduler til EG Bolig

Circle-puzzle

EG CrossWork

Vis mere

EG CrossWork

Med EG CrossWork får du en gennemprøvet og effektiv løsning til at systematisere dokumenthåndtering og journalisering og automatisere dokumentfremstilling. Det sparer tid og effektiviserer dine processer. Stamdata skal kun vedligeholdes ét sted, hvilket sparer tid og minimerer risikoen for fejl.

Download faktaark

Digitalisering

EG Bolig WebFaktura

Vis mere

EG Bolig WebFaktura

EG Bolig WebFaktura
Med WebFaktura sparer du tid og får overblik. Du effektiviserer arbejdsgangen med en digital godkendelse af fakturaer. Det er let at genfinde fakturaer, den normale mappearkivering undgås, og med den automatiske udskrivning af flyttefaktura forenkles processen i forbindelse med den endelige flytteafregning.

Download faktaark

E-Faktura
WebFaktura kan suppleres med modulet E-Faktura gør det nemt at modtage elektroniske fakturaer og strømliner processen for håndteringen. Derved reducere du antallet af manuelle processer – samt risikoen for fejl og forsinkelser.

Download faktaark

Automatisk udskrivning af flyttefaktura
Du har også tilkøbe et modul, der vil spare dig tid ved flytteafregning, da der automatisk kan udskrives flyttefakturaer ved afregning af en flyttesag. Din afregning bliver hurtigere og risikoen for fejl minimeres, da der automatisk kan udskrives fakturaer fra leverandørerne/håndværkerne samtidig med at brevet til fraflytter vedrørende afregning bliver udskrevet.

Download faktaark

Mobil app - WebFaktura
Med appen til WebFaktura har du mulighed for at godkende/afvise fakturaer via din smartphone. Du kan inden godkendelse få fakturaen vist som .pdf. Dette forudsætter at du har tilkøbt WebFaktura til EG Bolig.

Download faktaark

afrapportering

Flyttebilag

Vis mere

Flyttebilag

Undgå manuel håndtering af flyttebilagUdskriv og send alle bilag i en flyttesag nemt og hurtigt. Funktionen er et supplement til EG Bolig WebFaktura.

Download faktaark

Beskæftigelse & Erhvervsudvikling

Ledelsesinformation

Vis mere

Ledelsesinformation

Dette business intelligence-modul samler og organiserer informationer og data fra alle boligorganisationens fokusområder på ét sted. Derved opnås et solidt grundlag for ledelsens vurderinger og beslutninger vedrørende alle aspekter ved boligadministration. Med afsæt i eksempelvis Excel kan data fra EG Bolig kombineres med data fra andre systemer – fx løn- og personalesystemer m.m.

Download faktaark

elektronisk syn

Elektronisk Syn

Vis mere

Elektronisk Syn

Syn ved ind- og fraflytning kræver 100 % styr på alle detaljerElektronisk Syn sætter samtlige synsprocesser i system og gør det nemt at udføre komplet syn af lejemål via en tablet. Det sparer tid, sikrer dig totalt overblik og mindsker risikoen for fejl. Samtidig er det også nemt for beboeren at indberette fejl og mangler ved indflytning, så der ikke senere opstår tvivl om boligens stand. Mulighed for integration til Outlook.

Læs mere om Elektronisk Syn

Kontakt EG

Digital Post

Vis mere

Digital Post

Træk information direkte fra EG Bolig, og gør det nemt at distribuere dokumentersåsom lejekontrakter, varslinger og andre vigtige dokumenter, digitalt via e-Boks. Du kan også sende dokumenter til digital underskrift hos modtageren, hvilket sparer tid og arbejdsgange for dine medarbejdere – ligesom dine lejere og beboere slipper for at skulle underskrive papirer fysisk og sende dem retur med post.

Download faktaark

app

EG Bolig Mobile app

Vis mere

EG Bolig Mobile app

EG Bolig Mobil app
Med denne løsning kan du via smartphone eller tablet få adgang til flere af EG Boligs standardfunktioner, når du er på farten:

Download faktaark

Rekvisition
Med app'en til Rekvisitoner har du mulighed for at oprette rekvistioner via smartphone. Herved sparer du tid på rettelser, får en hurtig visning af allerede oprettede rekvisitioner – uanset hvor du opholder dig. Søgning og valg af kreditor til rekvisitionen er nem, du kan tage billeder med din smartphone og vedhæfte dem til rekvisitionen og du sparer papir og porto ved at sende rekvisitionen til kreditor på mail.

Download faktaark

Bygningsgennemgang
Med denne app på din tablet får du adgang til bygningsdele samt oprettede aktiviteter fra Drift og vedligehold. Hermed er får du en stor fleksibilitet, da du er uafhængig af kontor og pc. På app'en kan du redigere aktiviteter og hurtigt oprette nye aktiviteter samt tage billeder.

Download faktaark

WebFaktura
Med appen til WebFaktura har du mulighed for at godkende/afvise fakturaer via din smartphone. Du kan inden godkendelse få fakturaen vist som .pdf. Dette forudsætter at du har tilkøbt WebFaktura til EG Bolig.

Download faktaark

nemkonto

NemKonto

Vis mere

NemKonto

Med modulet NemKonto sikrer du en nem og effektiv udbetaling. Kontooplysninger på betalingsmodtagere opdateres nemt. Det betyder tidsbesparelse og færre fejludbetalinger, da disse kan ske til kreditors, indflytters, beboers/lejers og fraflytters NemKonto på baggrund af CVR- eller CPR-nr.

Download faktaark

time sag

EG Bolig Time/Sag

Vis mere

EG Bolig Time/Sag

Med EG Bolig Time/Sag kan du nemt holde styr på tidsforbruget i egen håndværkerafdeling og hurtigt få faktureret medarbejdertiden mellem flere afdelinger. Modulet kan også bruges til at registrere forbrugt arbejdstid for viceværter og medarbejdere i administrationen.

 

Download faktaark

boligopslag

EG Bolig Opslag

Vis mere

EG Bolig Opslag

Med dette modul kan du samle kontaktoplysninger for alle interessenter og samarbejdspartnere i EG Bolig. Det er let at oprette og vedligeholde oplysninger, og søgning på enkeltpersoner og grupper er intuitiv. Hurtig tilføjelse og fjernelse af personer fra grupper og bestyrelser og nem udsendelse af information til grupper eller personer på distributionslister.

Download faktaark

house

Genhusning

Vis mere

Genhusning

Genhusning kræver overblik og styr på detaljen – især hvis mange lejere skal genhuses. Men det kan være svært at finde lejemål, der opfylder den enkelte lejers behov og ønsker. Med modulet Genhusning kan du bevare overblikket og samtidig se, hvor meget de genhusede lejere påvirker byggesagen økonomisk. Du sparer tid, sikrer et ensartet sagsforløb og får bl.a. værktøjer til varsling og opsigelse af lejere.

Download faktaark

forsikring

EG Bolig Forsikring

Vis mere

EG Bolig Forsikring

Med EG Bolig Forsikring slipper du for det manuelle arbejde ved håndtering af forsikringssager. Alt håndteres digitalt og via e-mail. Modulet giver dig et økonomisk overblik over hver enkelt skade og dine forsikringsskader generelt. Det er let og hurtigt at anmelde en skade til forsikringsselskabet, og med få klik kan du sende overslag over udgifter på den enkelte skade og andre relevante bilag. Ved oprettelse af rekvisitioner fra modulet vises fakturabeløbet automatisk på skaden efter bogføring. 

Download faktaark

sundhedskort

Sundhedskortindlæsning

Vis mere

Sundhedskortindlæsning

Med Sundhedskortindlæsning får du hurtigere ekspedition ved skranken via en nem fremsøgning af lejere/boligsøgende i EG Bolig og mulighed for hurtig og fejlfri oprettelse af nye boligsøgende.

Download faktaark

Forsyning

Energistyring

Vis mere

Energistyring

Et effektivt styringsværktøj, der samler alt fra registrering af forbrug til bogføring, hvilket givet dig et godt overblik over ejendommens energiforbrug. Du opnår sammenhæng imellem energiforbrug, energimålere og energibogføring samt overblik over forbrug med mulighed for udtræk til løbende opfølgning. Nem overførsel af bogføring af forbrug til kassekladden i EG Bolig og sammenhæng mellem faktura fra forsyningsselskab og målere.

Download faktaark

bankafstemning

Bankafstemning

Vis mere

Bankafstemning

Spar tid, og få styr på posteringerne. Med modulet Bankafstemning unds fejlafstemninger, der kan afstemmes på selskabs- eller afdelingsniveau, og du skal kun arbejde i ét program, hvorfor der spares en masse tid, der kan bruges til andre opgaver.

Download faktaark

file

Huslejeregistret

Vis mere

Huslejeregistret

Glemmer du at få overført data til Huslejeregistret, så dine beboere får problemer med ansøgning om boligstøtte/boligsikring? Med modulet Huslejeregistret vil der altid være overført korrekte data til Huslejeregistret

CRM

Boligportal

Vis mere

Boligportal

En sikker integration imellem EG Bolig og www.boligportal.dk. Derved sparer du tid og ressourcer på annoncering af ledige lejemål på internettet. Det er nemt og hurtigt at oprette annoncer for ledige lejemål med stamoplysninger fra EG Bolig. Annoncer gemmes til senere brug, og ved opsigelse af lejemål gøres du opmærksom på, at der kan oprettes en annonce på www.boligportal.dk. Annoncen fjernes automatisk, når der dannes lejekontrakt. 

Download faktaark

webservices

Webservices

Vis mere

Webservices

God service 24/7/365 og minimal administration. 

Webservices Grund
Standardinterface til at programmere en hjemmeside op imod. Det giver frihed til at designe en hjemmeside helt efter behov. I kan give jeres boligsøgende og lejere endnu flere muligheder for at indhente relevante data om lejemål, afdelinger, selskaber, ventelister mv. 

Download faktaark

Webservices Finans
Gør det muligt at dele finansoplysninger med bestyrelser og ejere. 

Download faktaark

Webservices Lokale
Se oplysninger om udlejnings-/selskabslokaler. Webservice Lokale kan via jeres hjemmeside levere oplysninger om priser og vilkår for leje af lokale, bookede tider for de forskellige lokaler, stamdata for lokale – herunder beskrivelse, størrelse og maksimum antal personer. 

Download faktaark

Tilkøbsmoduler til lønadministration og digital underskrift

afregning-inkasso

Lønadministration

Vis mere

Lønadministration

Med lønadministration til EG Bolig kan du effektivere din lønindberetning. Dertil kommer, at fejlberegninger og indtastninger minimeres.

Det får du med lønadministration til EG Bolig:

 • Ferieregnskab – holder styr på optjent og afholdt ferie
 • Afdelingsopdelt konteringsbilag – se lønforbruget i de enkelte afdelinger
 • Fordeling af lønomkostninger på tværs af afdelinger
 • Integration med tidsregistreringssystemer som TimeMap
 • Indlæsning af konteringsbilag i regnskabsprogram
 • Overførsel til SKAT, ATP og pension
 • Indberetning til Danmarks Statistik Håndtering af S/H, automatisk tømning ved årsskiftet
 • Indberetning til eIndkomst
 • Håndtering af fritvalgskonto
 • Gratis hotline til lønkonsulenter med brancheerfaring.

Få nem tidsregistrering til alle medarbejdere

 • Stempel-, fleks- og projekttider registreres
 • Løn inkl. tillæg beregnes på mindre end 10 sekunder
 • Sikrer korrekte lønudbetalinger jf. overenskomster
 • Fakturering kan udføres på basis af timeforbruget
 • Mulighed for ind- og udtjekning via apps og sms
 • Der ydes fuld service og support samt gratis opdatering
 • Ingen opstartsudgifter og lavt månedligt abonnement.

Lønadministrationsløsningen til EG Bolig bliver leveret af ProLøn A/S

For yderligere information

Dorethe Tholstrup

Dorethe Tholstrup

Senior Sales Executive

Tlf: +45 7260 1383

Email: : dorethe.tholstrup@eg.dk

De løsninger, jeg sælger, gør det nemmere for mine kunder at udføre deres daglige arbejde med bl.a. at administrere deres lejemål og lejere i et administrationssystem. Elektronisk syn er et meget godt eksempel – ejendomsfunktionæren kan håndtere synet af boligen elektronisk med eksempelvis en iPad.

kode-login

Penneo – digital underskrift

Vis mere

Penneo – digital underskrift

Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere. Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

Kunderne siger ...

 • Almenbo

  EG Bolig Elektronisk syn – den rigtige løsning for os.

 • AL2Bolig

  EG Bolig ASP – det bedste alternativ for AL2bolig

 • Boligforeningen ØsterBro

  ØsterBO benytter det integrerede e-Boks-modul i EG Bolig. Og i udlejningen sparer medarbejderne en masse tid – både på at danne lejekontrakterne, og når lejekontrakterne kommer retur.

 • Gråsten Andelsboligforening

  Gråsten Andelsboligforenings erfaring med EG Bolig var positiv, så da Gråstens egne servere brød sammen, var en hostet løsning – EG Bolig ASP – oplagt.

 • AL2bolig

  Boligselskabet AL2bolig i Tilst ved Aarhus har hver år 700 lejemål, der skal synes. De giver mange boligsyn er arbejdskrævende, men ved hjælp af Elektronisk Syn fra EG Bolig har ejendomsinspektør Max Skjoldborg fået overblik, mere effektive rutiner og mere tilfredse fraflyttere.

 • Himmerland Boligforening

  Himmerland Boligforening implementeret WebFaktura til sin EG Bolig-løsning og genkendelsesprogrammet InfoRecon sammen med en grundig igangsætning.

 • Boligforeningen ØsterBO

  Boligforeningen ØsterBO opnåede store tidsbesparelser i administrationen ved implementering af elektronisk journalisering med EG Bolig WebDok og InfoRecon.

 • Boligkontoret Århus

  Mange timer er sparet, og effektiviteten er hævet enormt, mens også kvaliteten er forbedret, er indførelsen af elektronisk syn.

Kurser og arrangementer

EG Bolig Finans 1

Kursus

Efter kurset vil kursisten være i stand til at vedligeholde kontoplanen og foretage tilretninger af kassekladder. Endvidere vil kursisten være i stand til at anvende finansudskrifterne og tilrette udskriftsprofilerne samt at anvende alle funktioner i kassekladder mv.

Eventet er afsluttet

EG Bolig Finans 2

Kursus

Efter kurset vil kursisten være i stand til at gennemføre en regnskabsafslutning i EG Bolig 2 og anvende de afstemningsværktøjer, der findes i EG Bolig 2. Kursisten vil være i stand til at bruge Excel som fletteværktøj til brug ved udarbejdelse af budget og regnskab.

Eventet er afsluttet

EG Bolig Forbrugsafregning

Kursus

Efter kurset vil kursisten være i stand til at oprette forbrugsregnskaber, tilknytte lejere, foretage ind- og udlæsning af acontobeløb/forbrug og udskrive breve til lejeren samt forbrugslister. Desuden vil kursisten have fået et indblik i lejearter til afregning, opbygning af forbrugsregnskab på baggrund af målertal samt tilbageførsel af et allerede bogført forbrugsregnskab.

Eventet er afsluttet
 • Klar til effektiv drift i boligorganisationer

  I begyndelsen af det nye år er EG Bolig klar til release af Mdoc FM, som er den nye drifts- og vedlige-holdelsesløsning, der er udviklet i samarbejde med NTI CADcenter. Med den nye løsning får boligor-ganisationer bedre styr på opgaver og ressurser bliver dermed hjulpet et godt skridt videre mod "Ef-fektiv Drift" samt de voksende digitaliseringskrav til offentligt og alment byggeri.

 • Kom godt i gang med det nye regnskabsår

  Kom godt i gang med det nye regnskabsår

 • Nyt strategisk samarbejde mellem Exacto og EG Bolig

  I løbet af foråret 2018 vil EG Bolig og Exacto være klar med et forbedret værktøj til ledelsesinformati-on. Værktøjet er et brugervenligt redesign og en udvidelse af det eksisterende modul til ledelsesin-formation, der fremover vil blive mere smidigt og intuitivt.

 • Mere innovation på vej til EG's brancheløsninger

  En strategisk satsning på innovation og brugerinvolvering samlede i sidste måned udviklere fra hele Skandinavien, der i løbet af 1 1/2 døgn udtænkte 7 konkrete ideer.

 • ​ProLøn og EG Bolig i nyt samarbejde

  Et nyt samarbejde med mellem EG Bolig og ProLøn gør det nemt at kombinere bolig- og ejendomsadministrationen med lønindberetningen og erstatter HM-Consults løsning.

 • Sådan dræber du de 3 største tidsrøvere i ejendomsadministration

  Som udlejer kender du sikkert alt til opgaver, der pludselig kan stjæle din tid. Her giver vi vores 3 bud på de største tidsrøvere og på, hvordan du bedst kan holde dem i skak.

 • Gør de indledende øvelser til persondataforordningen allerede nu

  80 procent af opgaven med at implementere EU's persondataforordning ligger hos den enkelte organisation - kun 20 procent er it-systemet. Selvom organisationer forskellige, er der også en række fællesnævnere inden for eksempelvis bolig- og ejendomsadministration, og dem er EG Bolig i fuld gang med at identificere.

 • Spar tid med digitale fakturaer

  Et samarbejde mellem danske NaviDoc og EG Strato har nu skabt en nem adgang til mere effektiv fakturering i ejendomsadministrationen. Det kan altså være slut med arkivere fakturaer i mapper – fremover vil de automatisk blive gemt i EG Strato.

 • Skil dig af med gamle persondata i tide

  Husk at du ikke må gemme data for evigt. Når de nye regler om behandling af persondata træder i kraft til maj 2018, bliver det endnu mere vigtig at slette de data fra dit system, du ikke har hjemmel til at opbevare.