God service med et fleksibelt administrationssystem

Er jeres vigtigste opgave at give beboere, lejere og boligsøgende den bedste service? Så får I brug for en it-løsning, der giver alle jeres medarbejdere det bedste værktøj til opgaven. Da ingen organisationer er 100 % ens, har EG Bolig en stor indbygget fleksibilitet, der gør, at løsningen nemt og smertefrit kan tilpasses jeres specielle behov.

EG Bolig er officielt godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen med følgende nummer fob518643.

Scroll ned og læs meget mere her på siden

eg bolig banner

Se vores seneste webinarer

Noget gik galt. Prøv igen senere.

Webinar i Rekvisitioner
Webinar i Dokumentopsætning
Webinar om integration til det almene datawarehus
Webinar i ny bogføringslov
Webinar i kassekladde
Webinar i huslejeopkrævning
Webinar i udbetaling
Webinar i bankintegration
Webinar i online opsigelse

 

EG Dental plastfyldning

 

It-løsninger til effektiv bolig- og ejendomsadministration

 • Brugervenlig og fremtidssikret boligadministration
 • Hurtigt overblik og styrkede processer
 • Brugervenlighed og sikkerhed i front
Tilbage
Frem

It-løsningen EG Bolig giver dig som standard blandt andet et meget fleksibelt økonomisystem, der kan håndtere administrationen. Du får samtidig muligheden for at spare en masse tid, da mange af de ellers tidskrævende og komplicerede arbejdsopgaver nemt kan automatiseres.

Med EG Bolig får du:

 • Modulær opbygning, der let kan tilpasses jeres behov og processer
 • Gennemprøvet løsning under stadig udvikling af en velkonsolideret leverandør – i tæt samarbejde med boligbranchen
 • Et velegnet system til mellemstore og store private ejendomsadministrationer og almene boligorganisationer.

Book en fremvisning af EG Bolig

EG Bolig giver dine medarbejdere, kunder, lejere og beboere hurtig adgang til oplysninger og hyppigt anvendte funktioner. Løsningen understøtter, digitaliserer og automatiserer dine kerneprocesser i meget vidt omfang, så medarbejderne undgår unødigt dobbeltarbejde.

Du og dine medarbejdere opnår:

 • Øget effektivitet og overblik
 • Bedre service overfor lejere, beboere og kunder – og minimeret fejlrisiko
 • Samtidig styrker du samarbejde og vidensdeling, fordi alle får adgang til samme informationer og standardiserede processer.

Grundlaget for EG Bolig er en fleksibel brugergrænseflade, – så arbejdsgange og processer i den enkelte organisation eller administration understøttes optimalt. Andre kvaliteter er:

 • Stærk indbygget sikkerhed og automatisk historik
 • Et stort udvalg af tilkøbsmoduler, så du kun betaler for funktioner, du faktisk har behov for
 • Stadig fokus på, at løsningen understøtter aktuelle og kommende lovkrav (hyppige opdateringer af EG Bolig)
 • Frit valg imellem egen server eller hosted løsning.

Kontakt mig

Tilkøbsmoduler til EG Bolig

Forbrugsregnskab

Forbrugsregnskab

Forbrugsregnskab

Det er ressourcekrævende og indebærer stor fejlrisiko at styre forbrugsafregning på tværs af tusindvis af lejemål. Tæt samarbejde mellem EG Bolig og forbrugsregnskabsleverandørerne giver nu mulighed for markant øget effektivitet gennem direkte, automatiseret integration til sektorens største leverandører af forbrugsregnskaber.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Tilmelding

Tilmelding til elselskaber

Tilmelding til elselskaber

EG Bolig-integration til elselskaber sørger for automatisk tilmelding til elselskab i forbindelse med indflytning og fraflytning. Integrationen betyder, at når den nye lejer har underskrevet lejekontrakten, vil lejer automatisk blive tilmeldt en elaftale pr. indflytningsdato. Ligeledes vil der ved fraflytning bliver foretaget automatisk tilmelding af udlejer, hvis lejemålet ikke udlejes med det samme.

Ved at benytte den nye integration opnås en mere gnidningsfri proces i forbindelse med både ind- og fraflytning, som giver flere fordele. Lejerne undgår besværet med selv at skulle huske tilmelding til el, boligadministratoren slipper for manuelle arbejdsgange, og elselskaberne kan give en bedre service på baggrund af flytteoplysninger direkte fra udlejer.
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Møbil nøgler

Mobil nøgler

Mobil nøgler

Automatisering af nøgleadministration med ”Mobil nøgler” samler alt i én smart app

Det er mange manuelle og ressourcekrævende forretningsgange i forbindelse med administration af nøgler. Mobil nøgler gør registrering af ud- og indlevering, og elektronisk underskrift nem for både beboer og boligorganisationen. Det gælder både ved indflytningssyn og fraflytningssyn samt ved ekstra udlevering i boperioden. Det hele sker på en iPad eller en tablet i én arbejdsgang

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Cross Work

EG Bolig Docs

EG Bolig Docs

EG Bolig Docs standard til effektiv at systematisere dokumenthåndtering og journalisering og automatisere dokumentfremstilling med Office 365 og SharePoint. Vedligeholdelse af stamdata ét sted. 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Faktura

EG Bolig BilagsFlow

EG Bolig BilagsFlow

EG Bolig BilagsFlow
Med BilagsFlow kan du håndtere alle de indlæste bilag, du har adgang til, og oprette nye bilag af typerne faktura, kreditnota og udgiftsbilag. Det er også muligt at tilknytte flere PDF-filer og at håndtere BS Plus-bilag.

Modulet håndterer scannede og elektroniske fakturaer som indlæses i EG Bolig. Yderligere er det manuelt muligt at tilføje yderlige dokumentation og oprette helt nye bilag. Dette forudsætter at du har tilkøbt BilagsFlow til EG Bolig.

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Elektronisk syn

Elektronisk Syn

Elektronisk Syn

Syn ved ind- og fraflytning kræver 100 % styr på alle detaljer. Elektronisk Syn sætter samtlige synsprocesser i system og gør det nemt at udføre komplet syn af lejemål via en tablet. Det sparer tid, sikrer dig totalt overblik og mindsker risikoen for fejl. Samtidig er det også nemt for beboeren at indberette fejl og mangler ved indflytning, så der ikke senere opstår tvivl om boligens stand. Mulighed for integration til Outlook.

Læs mere om Elektronisk Syn
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Digital post

Digital Post

Digital Post

Træk information direkte fra EG Bolig, og gør det nemt at distribuere dokumenter, såsom lejekontrakter, varslinger og andre vigtige dokumenter, digitalt via e-Boks. Du kan også sende dokumenter til digital underskrift hos modtageren, hvilket sparer tid og arbejdsgange for dine medarbejdere – ligesom dine lejere og beboere slipper for at skulle underskrive papirer fysisk og sende dem retur med post.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Mobil app

EG Bolig Mobil app

EG Bolig Mobil app

EG Bolig Mobil app
Med denne løsning kan du via smartphone eller tablet få adgang til flere af EG Boligs standardfunktioner, når du er på farten:

Download faktaark

Rekvisition
Med app'en til Rekvisitoner har du mulighed for at oprette rekvistioner via smartphone. Herved sparer du tid på rettelser, får en hurtig visning af allerede oprettede rekvisitioner – uanset hvor du opholder dig. Søgning og valg af kreditor til rekvisitionen er nem, du kan tage billeder med din smartphone og vedhæfte dem til rekvisitionen og du sparer papir og porto ved at sende rekvisitionen til kreditor på mail.

Download faktaark

Bygningsgennemgang
Med denne app på din tablet får du adgang til bygningsdele samt oprettede aktiviteter fra Drift og vedligehold. Hermed er får du en stor fleksibilitet, da du er uafhængig af kontor og pc. På app'en kan du redigere aktiviteter og hurtigt oprette nye aktiviteter samt tage billeder.

Download faktaark

Bilagsflow 
Med BilagsFlow kan du håndtere alle de indlæste bilag, du har adgang til, og oprette nye bilag af typerne faktura, kreditnota og udgiftsbilag. Det er også muligt at tilknytte flere PDF-filer og at håndtere BS Plus-bilag. Modulet håndterer scannede og elektroniske fakturaer som indlæses i EG Bolig. Yderligere er det manuelt muligt at tilføje yderlige dokumentation og oprette helt nye bilag. Dette forudsætter at du har tilkøbt BilagsFlow til EG Bolig.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Nem Konto

NemKonto

NemKonto

Med modulet NemKonto sikrer du en nem og effektiv udbetaling. Kontooplysninger på betalingsmodtagere opdateres nemt. Det betyder tidsbesparelse og færre fejludbetalinger, da disse kan ske til kreditors, indflytters, beboers/lejers og fraflytters NemKonto på baggrund af CVR- eller CPR-nr.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Tid sag

EG Bolig Time/Sag

EG Bolig Time/Sag

Med EG Bolig Time/Sag kan du nemt holde styr på tidsforbruget i egen håndværkerafdeling og hurtigt få faktureret medarbejdertiden mellem flere afdelinger. Modulet kan også bruges til at registrere forbrugt arbejdstid for viceværter og medarbejdere i administrationen.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Bolig opslag

EG Bolig Opslag

EG Bolig Opslag

Med dette modul kan du samle kontaktoplysninger for alle interessenter og samarbejdspartnere i EG Bolig. Det er let at oprette og vedligeholde oplysninger, og søgning på enkeltpersoner og grupper er intuitiv. Hurtig tilføjelse og fjernelse af personer fra grupper og bestyrelser og nem udsendelse af information til grupper eller personer på distributionslister.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Genhusning

Genhusning

Genhusning

Genhusning kræver overblik og styr på detaljen – især hvis mange lejere skal genhuses. Men det kan være svært at finde lejemål, der opfylder den enkelte lejers behov og ønsker. Med modulet Genhusning kan du bevare overblikket og samtidig se, hvor meget de genhusede lejere påvirker byggesagen økonomisk. Du sparer tid, sikrer et ensartet sagsforløb og får bl.a. værktøjer til varsling og opsigelse af lejere.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Boligsikring

EG Bolig Forsikring

EG Bolig Forsikring

Med EG Bolig Forsikring slipper du for det manuelle arbejde ved håndtering af forsikringssager. Alt håndteres digitalt og via e-mail. Modulet giver dig et økonomisk overblik over hver enkelt skade og dine forsikringsskader generelt. Det er let og hurtigt at anmelde en skade til forsikringsselskabet, og med få klik kan du sende overslag over udgifter på den enkelte skade og andre relevante bilag. Ved oprettelse af rekvisitioner fra modulet vises fakturabeløbet automatisk på skaden efter bogføring. 

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Sundhedskort

CPR opslag

CPR opslag

Med CPR-opslag kan du slå ansøgere og lejere op i CPR-registret. På den måde sikrer I at der altid er korrekte oplysninger såsom navn, fødselsdato, løbenummer, adresse og postnr. og by. CPR-opslag forudsætter, at I har en aftale med Det Centrale Personregister – CPR-registeret, hvad enten I er almen eller privat boligorganisation. 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Faktura

Bankintegration

Bankintegration

Nu kan du også digitalisere de sidste tidskrævende arbejdsgange i forbindelse med udbetaling og tilhørende bankafstemning.

Se vores webinar og oplev EG Bolig bankintegration

Med tilkøbsmodulet bankintegrationen kan du automatisk opsætte indlæsning af bankposter til bankafstemning i EG Bolig version 3, hvor du med samme opsætning hurtigt og nemt kan sende betalinger til de forskellige banker uagtet betalingstype og bank.​​​​​ 

Der er ligeledes tale om væsentlig optimering af sikkerheden, idet filer ikke håndteres af de enkelte medarbejdere og dermed ikke kan manipuleres.

Download minivejledning til oprettelse af bankintergrationsaftale

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Bankafstemning

Bankafstemning

Bankafstemning

Spar tid, og få styr på posteringerne. Med modulet Bankafstemning unds fejlafstemninger, der kan afstemmes på selskabs- eller afdelingsniveau, og du skal kun arbejde i ét program, hvorfor der spares en masse tid, der kan bruges til andre opgaver.

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Husleje registret

Huslejeregistret

Huslejeregistret

Glemmer du at få overført data til Huslejeregistret, så dine beboere får problemer med ansøgning om boligstøtte/boligsikring? Med modulet Huslejeregistret vil der altid være overført korrekte data til Huslejeregistret
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Webservices

Webservices

Webservices

God service 24/7/365 og minimal administration. 

Webservices Grund
Standardinterface til at programmere en hjemmeside op imod. Det giver frihed til at designe en hjemmeside helt efter behov. I kan give jeres boligsøgende og lejere endnu flere muligheder for at indhente relevante data om lejemål, afdelinger, selskaber, ventelister mv. 

Download faktaark

Webservices Finans
Gør det muligt at dele finansoplysninger med bestyrelser og ejere. 

Download faktaark

Webservices Lokale
Se oplysninger om udlejnings-/selskabslokaler. Webservice Lokale kan via jeres hjemmeside levere oplysninger om priser og vilkår for leje af lokale, bookede tider for de forskellige lokaler, stamdata for lokale – herunder beskrivelse, størrelse og maksimum antal personer. 

Download faktaark
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Inkasso

InkassoPro

InkassoPro

Med InkassoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – med let og effektiv inddrivelse. Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager, så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten. Du har overblik over alle detaljer på inkassosagerne – og kan let se, søge og filtrere på oplysninger om debitorer, sager, afdragsordninger, korrespondance mv. Når programmet åbnes, får du automatisk et overblik over dagens opgaver – og er hurtigt i gang med sagsbehandlingen. Den enkelte sag er altid kun ét klik væk.

 • Automatisér rutinemæssige arbejdsgange
 • Søg og indberet debitorer – fuld integration til RKI og DBR
 • Spar tid på kommunikation med debitorer via online-portal, som InkassoPro kan suppleres med.

Dowload faktaark her (pdf)

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Skattekort

e-skattebillet

e-skattebillet

Få effektivitetsgevinst med den nye e-skattebillet i InfoCloud.
InfoCloud 'grabber' skattebilag direkte fra mail eller e-Boks. Nu kan InfoCloud nemlig aflæse data fra ejendomsskattebilletterne og automatisk bogføre beløb, ejendomsnumre, datoer mv. i EG Bolig. Det er effektivt, og du får gevinsten!

Læs mere om e-skattebillet her
 

Hvis du ønsker at høre mere, så bestil et opkald her:

Tilkøbsmoduler til lønadministration og digital underskrift

afregning-inkasso

Lønadministration

Lønadministration

Med lønadministration til EG Bolig kan du effektivere din lønindberetning. Dertil kommer, at fejlberegninger og indtastninger minimeres.

Det får du med lønadministration til EG Bolig:

 • Ferieregnskab – holder styr på optjent og afholdt ferie
 • Afdelingsopdelt konteringsbilag – se lønforbruget i de enkelte afdelinger
 • Fordeling af lønomkostninger på tværs af afdelinger
 • Integration med tidsregistreringssystemer som TimeMap
 • Indlæsning af konteringsbilag i regnskabsprogram
 • Overførsel til SKAT, ATP og pension
 • Indberetning til Danmarks Statistik Håndtering af S/H, automatisk tømning ved årsskiftet
 • Indberetning til eIndkomst
 • Håndtering af fritvalgskonto
 • Gratis hotline til lønkonsulenter med brancheerfaring.

Få nem tidsregistrering til alle medarbejdere

 • Stempel-, fleks- og projekttider registreres
 • Løn inkl. tillæg beregnes på mindre end 10 sekunder
 • Sikrer korrekte lønudbetalinger jf. overenskomster
 • Fakturering kan udføres på basis af timeforbruget
 • Mulighed for ind- og udtjekning via apps og sms
 • Der ydes fuld service og support samt gratis opdatering
 • Ingen opstartsudgifter og lavt månedligt abonnement.

Lønadministrationsløsningen til EG Bolig bliver leveret af ProLøn A/S

For yderligere information

Dorethe Tholstrup

Senior Sales Executive

Dorethe Tholstrup

kode-login

Penneo – digital underskrift

Penneo – digital underskrift

Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere. Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

Nyheder

 • International anerkendelse af EG ProBo på DjangoCon EU 2024

  EG ProBo er opbygget som et framework bygget ovenpå Open Source-frameworket Django. EG ProBo blev fremhævet på en international konference i Vigo i Spanien.

 • Gør det nemt at indsamle alle data ved salg af andelsboliger med EG ProBo

  Nu er det snart fortid at skulle bruge mange timer med endeløse strømme af e-mails for at indsamle de nødvendige oplysninger, når andelsboligen sælges.

 • InfoCloud: Hjælp til Ejendomsskat fra Vurderingsstyrelsen

  Hvis du anvender InfoCloud til håndtering af betaling af ejendomsskattebilletten fra Vurderingsstyrelsen forenkles arbejdsgangen i EG Bolig.

 • Så kan vi igen lukke gamle moduler ned i EG Bolig 2

  Når de enkelte moduler fra EG Bolig 2 er blevet fuldt opdateret og integreret i EG Bolig 3, fjerner vi løbende de forældede moduler.

 • EG ProBo's kunder har lagt grundstenen til nyt byggesagsmodul

  Bag udviklingen af modulet Byggesag til EG ProBo står en række kunder, der bl.a. ønskede mere overblik og nye værktøjer til kommunikation i byggesager.

 • Byggesagsmodulet i EG ProBo sætter fokus på kommunikation, økonomi og opgaver i byggesager

  Modulet Byggesag i EG ProBo er udviklet målrettet sammen med kunderne til at hjælpe ejendomsadministratorer, når de håndterer deres byggesager.

 • Bravida vælger EG Omega til alle nordiske EMS-aktiviteter

  Bravida med 14.000 medarbejdere fordelt på 300 filialer har valgt EMS-systemet EG Omega til deres 80.000 kunder i Norden.

 • Styrk sikkerheden i forbindelse med bankafstemninger

  Når man anvender modulet Bankintegration i EG Bolig, sker udbetalinger og bankafstemning automatisk, så der ikke kan rettes i filerne undervejs.

 • EG Housing må stoppe samarbejdet med MobilePay

  Efter svære overvejelser har EG Housing set sig nødsaget til at stoppe samarbejdet med MobilePay på grund af selskabets ændrede prisstruktur.

 • Mød to stærke venner til EG Bolig på EBF 2024

  Når EBF afholder sit årlige strategiseminar i maj, har EG Bolig taget to gode venner, EG Ajour og EG Omega, med på standen.

 • Nu kan du igen håndtere grundskyldsopkrævningen automatisk

  Nu kan brugere af EG Bolig igen automatisk få behandlet grundskyldsopkrævningen.

 • La' vær med at vente længere – tal med EG på Energiforum 2024

  Vi har alle travlt, hvis vi skal nå 2030-målene, så der er ingen tid at spilde. Mød os på Energiforums årsmøde, og kom gang med at handle.

 • EG Bolig opfylder kravene til ny bogføringslov

  Erhvervsstyrelsen har officielt godkendt EG Bolig i forhold til bogføringslovgivningen. Dermed kan bolig- og ejendomsadministratorerne være sikre på at overholde reglerne, når de bruger EG Bolig.

 • Københavns Kommune vælger EG Bolig til ejendomsadministration

  Københavns Ejendomme, en af Danmarks største ejendomsadministratorer, har underskrevet aftale om EG Bolig som nyt ejendomsadministrationssystem.

 • ØENS Ejendomsadministration har testet det nye EG ProBo

  ØENS Ejendomsadministration har testet den nye version af ejendomssoftwaren EG ProBo.

 • EG Housing: Hverdagen i baglommen med EG BoligService

  Med EG BoligService kan du som administrator nemmere holde styr på arbejdsopgaverne. Man kan planlægge, varsle og dokumentere opgaver, der kræver adgang til boligerne.

 • EG BoligExtraNet lever nu op til krav om webtilgængelighed

  Vi er nu i mål med, at vores kerneløsning EG BoligExtraNet er opgraderet og overholder lovkravene om webtilgængelighed 2.1

 • Gør udbetalinger og afstemninger automatiske med Bankintegration

  Har jeres revisor også påpeget ulempen ved, at der kan rettes i filer i forbindelse med udbetaling og tilhørende bankafstemning?

 • Vær med til at præge udviklingen af EG ProBos byggemodul

  Vi har planlagt to workshops i oktober, hvor brugere kan komme med input til udviklingen af byggesagsmodulet i EG ProBo. Vil du være med?

 • Stor interesse for opdateret EG ProBo til ejendomskommunikation

  Lokalet var fyldt til bristepunktet, da den nye EG ProBo version 2.0 blev præsenteret ved et kundearrangement på EG i Ballerup.

 • EG ProBo giver overskud hos ejendomsadministratorer

  "Vores tidsforbrug på bilag er halveret", siger Bjørn Weber, adm. direktør i ØENS Ejendomsadministration, der optimerer med det digitale ejendomssystem EG ProBo. Systemet giver administrationsfirmaer op til 12 procent i overskud.

 • EG Strato: Er du klar til den nye bogføringslov?

  Reglerne om bogføring under forandring, som de fleste sikkert er klar over. Se eller gense vores aktuelle EG Bolig-webinar om kravene i den nye bogføringslov.

 • EG Housing: Bliv lidt klogere på den nye bogføringslov

  Er du klar til den nye bogføringslov? Som de fleste ved, er reglerne til bogføring under forandring. Bliv løbende opdateret - se eller gense vores aktuelle EG Bolig-webinar om kravene i den nye bogføringslov.

 • EG køber InfoCD og satser yderligere på software til boligbranchen

  EG køber samarbejdspartneren InfoCD og styrker positionen som leverandør af branchesoftware inden for boligadministration.

 • EG Bolig: Bliv opdateret på ny bogføringslov

  Den nye bogføringslov træder gradvist i kraft, og vi følger udviklingen tæt. Bliv opdateret.

 • EBF seminar 2023

  Den 26.-27. april afholdes EBF-seminaret vanen tro på Hotel Legoland i Billund. Vi glæder os til et par spændende dage og til at møde mange af vores kunder.

 • EG Bolig: Moduler der rykker til version 3

  Flere og flere af funktionaliteterne i EG Bolig rykker fra version 2 til version 3. Se hvilke modu-ler, det er, hvornår de udløber og i stedet skal tages i brug i version 3.

 • Kom med i maskinrummet bag EG Bolig version 3

  Med version 3 forsøger vi at opgradere til en løsning, der hænger godt sammen og har genkendelighed for brugeren, blandt andet med en klar menu og de samme knapper.

 • EG-software digitaliserer boligforeninger med 50.000 nye brugere

  EG har siden foråret leveret EG ProBo til beboere og bestyrelser i 1.200 andelsbolig- og ejerforeninger, der er administreret af Newsec.

 • EG vinder Innovationprisen 2022

  Sammen med Fusebox har EG vundet Energiforum Danmarks innovationspris 2022.

 • EG Bolig 3: Bilagsflow erstatter Webfaktura og Bilagshåndtering

  Med det nye Bilagsflow er der kun få klik fra et bilag modtages til det bogføres. Få overblik over alle dine fakturaer - det er nemt at redigere og godkende.

 • Tre EG Bolig-integrationer der gør administrationen nemmere

  Tre aktuelle EG Bolig-integrationer letter arbejdet. En af dem, integration til energiselskaber, er samtidig smart for lejerne, der slipper for at skulle huske at tilmelde sig el.

 • Bedre boligadministration med digitale reglementer

  Boligselskabet Sjælland og EG har udviklet en løsning til digitalisering af husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement. Det betyder bedre service til både lejere og bestyrelser.

 • EG Bolig: Skift fra NetsShare til e-Boks

  Med udgangen af året skifter vi fra Netsshare til e-Boks. NetsShare erstattes af en aftale, som EG har indgået direkte med e-Boks. En fordel er, at dokumenterne leveres løbende.

 • Tre nye moduler i EG Bolig version 3

  EG Bolig Docs, CPR-opslag og Bilagsflow er de 3 nye moduler i EG Bolig version 3.

 • Nye ansigter i EG Bolig teamet

  Vi glæder os over at kunne ansætte endnu to medarbejdere, der skal være med til at sikre kvaliteten og den fortsatte udvikling af vores løsninger i EG Bolig.

 • Kender du EG BoligService?

  Uforudsete udgifter kan give sved på panden hos de fleste boligadministratorer. Et af de nye digitale værktøjer, der er kommet til i EG Bolig er BoligService, der netop kan spotte uforudsete udgifter.

 • Status på udviklingen af EG Bolig version 3

  Nye funktioner i version 3 bliver løbende føjet til, og i EG Bolig er vi netop nu i gang med at udvikle blandt andet integration med Mobile Pay. Få overblikket over version 3 her.

 • Oplev EG's branchestande på Ejendomsmessen '22

  EG er stærkt repræsenteret med fire forskellige digitale løsninger og flere stande på årets Ejendomsmesse den 1. - 2. juni.

 • EG indgår aftale med Newsec om EG ProBo til 1.200 foreninger

  EG skal levere ejendomssoftwaren EG ProBo til Newsec's Property Asset Managements 1.200 private andelsbolig- og ejerforeningskunder.

 • EG Bolig: Over 300.000 lejemål synes nu effektivt med e-Syn

  Spar tid og giv en bedre beboerservice ved at synes elektronisk. E-Syn gør det nemmere at holde styr på de mange detaljer ved ind- og fraflytning, fordi det er 100 procent digitalt og samler alt ét sted.

 • Mød EG Bolig og NTI på Boligforeningernes Dag

  Mød EG Bolig og NTI på Boligforeningernes Dag, en messe for andels- og ejerboligforeninger samt almene boligforeninger. Vi sætter fokus på e-drift på en fælles messestand.

 • EG Bolig webinar: e-drift giver bedre beboerservice

  Nyt webinar viser, hvordan medarbejderne i boligselskabet med et digitalt værktøj kan løse opgaver nemmere i hverdagen. Det giver fordele for både lejere og administrator.

 • EG Bolig: Ejendomsskattebillet-modul gør bogføringen mere effektiv

  Med modulet til ejendomsskattebilletten kommer skattebilag direkte i EG Bolig. Det sparer tid på bogføring og kontering.

 • e-Boks i EG Bolig: Kampagnepris lige nu

  Bruger I modulet e-Boks? Det giver flere fordele, når I sender dokumenter digitalt fra EG Bolig.

 • EG køber InCom og satser yderligere på løsninger til boligbranchen

  EG køber InCom og styrker positionen som leverandør af agil branchesoftware til boligadministration.

 • Spar tid med nye smarte EG ProBo-funktioner

  Prosedo blev en del af EG Bolig i efteråret og samtidig blev løsningen EG ProBo, der samler al ejendomskommunikation og information også en mulighed for EG Bolig-kunderne.

 • Nye medarbejdere i EG Bolig-teamet

  Vi har glædet os til at kunne udvide med flere kolleger, da vi oplever stor travlhed i EG Bolig og naturligvis gerne vil nedbringe ventetiden og servicere jer bedst muligt.

 • EG Bolig NemKonto: Når det skal være enkelt at udbetale penge

  Kender du modulet NemKonto til EG Bolig? Du kan spare tid og ressourcer med EG Bolig NemKonto, der sikrer en effektiv udbetaling og en meget nemmere opdatering af kontooplysninger.

 • EG Bolig: Sådan kommer I på version 3

  Det går støt og roligt fremad med at udvikle EG Bolig version 3, som flere af vores kunder nu har taget i brug. Få en oversigt over de funktioner, der er udviklet og få at vide, hvordan I får en smertefri overgang fra version 2 til version 3.

 • Velkommen til nye kolleger i EG Bolig

  Vi har udvidet med flere dygtige kolleger både i supporten og vores udviklingsafdeling.

 • Nyt i EG Bolig: Smart nøgleapp til det hele

  Med en ny app 'Mobil nøgler' fra EG Bolig kan du administrere nøgler meget nemmere for beboere og boligorganisation.

 • EG har købt Prosedo og ProBo

  Sidst i 2020 fik vi 20 nye kompetente og engagerede kollegaer i EG Bolig, da EG A/S opkøbte IT-virksomheden Prosedo, som står bag kommunikationsplatformen ProBo.

 • EG køber Prosedo ApS

  Opkøbet styrker EG som leverandør af intelligent software til bolig- og ejendomsadministration i Danmark.

 • EG Bolig supporten: Hurtig udrykning med hjemmearbejdspladser

  225 nye hjemmearbejdspladser blev koblet op på kun en uge på en ny ekstra SMS-løsning til EG Bolig. Nu kan medarbejderne i boligadministrationerne arbejde videre hjemmefra under Corona-krisen.

 • Smart automatisk dataoprydning i EG Bolig

  Drømmer du om at slippe for manuelt at skulle kigge data igennem og slette for at leve op til GDPR-reglerne? Få automatisk dataoprydning sat i gang på et onlinemøde.

 • Spar tid med automatisk og sikker forbrugsafregning

  Forbrugsafregning på tværs af tusindvis af lejemål kræver mange normalt mange ressourcer. Spar tid og undgå fejl med automatisk forbrugsafregning.

 • Velkommen til nye udviklere i EG Bolig

  I april og maj kan vi byde velkommen til tre nye, erfarne kolleger og udviklere i EG Bolig.

 • Nye kolleger i EG Bolig

  I juni bød vi velkommen til 2 nye konsulenter i EG Bolig, og vi har været heldige at finde 2 kompetente medarbejdere med stor erfaring fra branchen.

 • Digital forbrugsafregning giver bedre service

  Vivabolig har fået forbrugsafregning integreret i EG Bolig. Det er de rigtig glade for i den nordjyske boligorganisation. Læs hvorfor, og hvilke erfaringer de har med integrationen af det nye modul.

 • Facility Management på den nemme måde

  I snart et år har det været muligt at bruge MDOC FM, en nye drifts- og vedligeholdelsesløsning, der er udviklet i samarbejde med NTI. Med den nye løsning får I et samlet overblik over drift, vedligehold og økonomi i jeres ejendomsporteføljer.

 • Få mere ud af dine data

  Vil være endnu bedre til ledelsesinformation og business intelligence? Så er der nu godt nyt fra EG Bolig, der sammen med Exacto tilbyder et nyt modul, der giver dig bedre adgang til dine data. Deltag i gratis webinar og se, hvor nemt du kan lave både standardrapporter og værdifuld ledelsesinformation.

 • Automatisk tilmelding til elselskaber

  En ny EG Bolig integration til elselskaber integrerer eltilmeldinger i forbindelse med indflytning og fraflytning. Integrationen betyder at når den nye lejer har underskrevet lejekontrakten, vil lejer automatisk blive tilmeldt en elaftale pr. indflytningsdato.

 • Nemmere rykkerproces med Penneo

  Det kan være en besværlig proces at rykke for underskrifter. Hos Connection Inkasso hjælper Penneo og sørger for at følge op på dokumenterne, indtil de bliver underskrevet.

 • EG Bolig version 3: Venteliste er klar til brug

  Nu bliver det nemmere at håndtere venteliste i EG Bolig. Du kan installere den nye version nu og få glæde af blandt anden en nemmere søgning på tværs af lejemål og generelle genvejstaster.

 • Sådan gør EG Bolig dig endnu bedre til GDPR

  EG Bolig har gjort det endnu nemmere for dig at leve op til de skærpede regler med blandt andet indhentning af samtykke fra ansøgere og lejere. EG Bolig er også i gang med en stribe nyudviklinger, hvor vi øger sikkerheden med kryptering af følsomme data og desuden automatiserer sletning af data, der ikke længere må opbevares.

 • Få mere ud af dine data

  Nu kan du blive endnu bedre til ledelsesinformation og business intelligence allerede efter sommerferien. Med et nyudviklet modul fra Exacto får du bedre adgang til dine data, og du kan nemt søge statistikker frem om eksempelvis fraflytningsprocenter eller den løbende optimering af driftsomkostningerne.

 • EG Bolig klar med tidsregistrering

  Nu kan du registrere arbejdstid, lægge vagtplaner og administrere blandt andet kørsel og ferie digitalt. EG Bolig har indgået et samarbejde med TimeMap. Løsningen findes til både mobil og pc, og flere boligforeninger har allerede gode erfaringer med, hvordan TimeMap letter arbejdet for både administrationen og den enkelte medarbejder.

 • GDPR: Nu kommer papirarbejdet

  Snart skriver kalenderen den 25. maj, og GDPR træder i kraft. Har du endnu ikke udfyldt en fortegnelse over organisationens databehandling, anbefaler vi, at du starter nu. I samarbejde med nogle administrationer har EG Bolig udviklet en standardrapport, der tager udgangspunkt branchen.

 • Integration med ista optimerer driften og minimerer fejl

  EG Bolig tilbyder nu ADE (Automatic Data Exchange) i samarbejde med ista, og er dermed først med integration til boligsektorens forbrugsleverandører. Integrationen medfører store effektiviseringer og minimerer evt. fejl. Integrationen skal ses som et led i EG Boligs strategi om at automatisere værdikæden og understøtte boligorganisationernes effektive drift.

 • Kom godt i gang med det nye regnskabsår

  Kom godt i gang med det nye regnskabsår

 • Nyt strategisk samarbejde mellem exacto A/S og EG Bolig

  I løbet af foråret 2018 vil EG Bolig og Exacto være klar med et forbedret værktøj til ledelsesinformati-on. Værktøjet er et brugervenligt redesign og en udvidelse af det eksisterende modul til ledelsesin-formation, der fremover vil blive mere smidigt og intuitivt.

 • Klar til effektiv drift i boligorganisationer

  I begyndelsen af det nye år er EG Bolig klar til release af Mdoc FM, som er den nye drifts- og vedligeholdelsesløsning, der er udviklet i samarbejde med NTI CADcenter. Med den nye løsning får boligorganisationer bedre styr på opgaver og ressourcer bliver dermed hjulpet et godt skridt videre mod "Effektiv Drift" samt de voksende digitaliseringskrav til offentligt og alment byggeri.

 • Mere innovation på vej til EG's brancheløsninger

  En strategisk satsning på innovation og brugerinvolvering samlede i sidste måned udviklere fra hele Skandinavien, der i løbet af 1 1/2 døgn udtænkte 7 konkrete ideer.

 • ​ProLøn og EG Bolig i nyt samarbejde

  Et nyt samarbejde med mellem EG Bolig og ProLøn gør det nemt at kombinere bolig- og ejendomsadministrationen med lønindberetningen og erstatter HM-Consults løsning.

 • Sådan dræber du de 3 største tidsrøvere i ejendomsadministration

  Som udlejer kender du sikkert alt til opgaver, der pludselig kan stjæle din tid. Her giver vi vores 3 bud på de største tidsrøvere og på, hvordan du bedst kan holde dem i skak.

 • Spar tid med digitale fakturaer

  Et samarbejde mellem danske NaviDoc og EG Strato har nu skabt en nem adgang til mere effektiv fakturering i ejendomsadministrationen. Det kan altså være slut med arkivere fakturaer i mapper – fremover vil de automatisk blive gemt i EG Strato.

Kunderne siger ...

 • ADVODAN: Foreningerne forstår ikke i dag, de har kunnet leve uden i EG ProBo

  "Selvbetjening og automatiserede funktioner i EG ProBo gør arbejdet nemmere og sparer både os og vores kunder for en masse tid", siger Karsten Hector, ADVODAN Holbæk.

 • Boligselskabet Sjælland: Vi får et rigtigt fint overblik og bedre planlægning med EG BoligService

  "Via programmet får vi et rigtigt fint overblik over, hvad det er for nogle boliger vi skal besøge, fordi vi har en plan for hvem vi skal besøge, hvornår og hvilken medarbejder, der skal besøge beboeren".

 • Boligselskabet Sjælland: Digitalt reglementssystem gør det nemt at administrere

  "Tingene bliver vedligeholdt, når vi har digitale reglementer, og reglerne er mere gennemsigtige for beboere og bestyrelser", siger Peter Frimer, digital forretningsudvikler, Boligselskabet Sjælland.

 • Aars Boligforening: EG Bolig version 3 optimerer og frigiver tid

  - Version 3 er meget mere intuitiv. Vejledningerne har hjulpet os godt igennem, og springet til 3' eren har fået os til at bruge systemet bedre, siger økonomichef Niklas Carlsen Broe, Aars Boligforening.

 • B45 Boligudlejning: E-drift giver bare et bedre overblik

  - Viceværten får en besked direkte på sin telefon om, at der er kommet en ny opgave og kan gå i gang. Det giver mere ro på hverdagen for mig, der har ansvaret for driften, siger Bjarne Bøhl Pedersen, driftschef, B45 Boligudlejning.

 • DOMI Bolig: EG Bolig øger driftssikkerheden helt vildt

  - Vi er gået all-in og har digitaliseret vores arbejdsgange. Skiftet til EG Bolig giver rigtig store fordele i både drift, økonomi og udlejning, siger direktør Preben Jacobsen, DOMI Bolig

 • Silkeborg Boligselskab

  Silkeborg Boligselskab har arbejdet tæt sammen med EG Bolig for at opsætte optimale strukturer, automatiserede processer og nye proceslinjer.

 • Bolig Horsens

  Hvordan klarer man en genhusning af beboerne i 80 lejemål i ni måneder – uden at få ondt i maven? Læs, hvordan Bolig Horsens med modulet Genhusning fra EG Bolig gennemførte hele genhusningsprojektet stort set uden beboerklager, uden overarbejde og med ro i maven.

 • Vivabolig

  Vivabolig har fået forbrugsafregning integreret i EG Bolig. Det er de rigtig glade for i den nordjyske boligorganisation. Læs hvorfor og hvilke erfaringer, de har med integrationen af det nye modul.

 • AL2bolig

  Boligselskabet AL2bolig i Tilst ved Aarhus har hver år 700 lejemål, der skal synes. De giver mange boligsyn er arbejdskrævende, men ved hjælp af Elektronisk Syn fra EG Bolig har ejendomsinspektør Max Skjoldborg fået overblik, mere effektive rutiner og mere tilfredse fraflyttere.

Kurser, webinarer og events

Ny bruger EG Bolig 3

Kursus

Kurset sikrer dig en god start i at EG Bolig 3, hvis du er en ny bruger eller kun har brugt EG Bolig i en kort periode.

Online

EG Bolig 3 Bankafstemning

Kursus

Har du været vant til at bruge EG Bolig version 2 til bankafstemning, og er ikke rigtigt kommet i gang i version 3, så er dette kurset for dig

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

EG Bolig 3 Lejemål og Lejer

Kursus

Kurset sikrer dig en god start i brugen af EG Bolig version 3, som gør programmet til et effektivt værktøj for dig i hverdagen. På dette kursus får du en overordnet forståelse for Lejemål og Lejer i EG Bolig version 3.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Gennem mange år har vi udviklet it-løsninger, som er målrettet specifikke brancher. Løsningerne ligger i skyen, og vi hjælper dig i gang – nemt og hurtigt.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Dorethe Tholstrup

Key Account Manager

Henrik Reenberg