EG Bolig boligadministration
11. oktober 2022

Bedre boligadministration med digitale reglementer

Sammen med Boligselskabet Sjælland har EG udviklet en løsning til digitalisering af husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement. Det betyder bedre service til både lejere og bestyrelser.

Boligselskabet Sjælland har sammen med EG/InCom udviklet en løsning, der gør boligselskabets husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement digitale.

Det digitale gør, at håndteringen af reglementerne er nemmere for administrator, og at reglerne er mere gennemsigtige for beboere og bestyrelser.

Tre fordele ved et digitalt reglementssystem

  • Administrative tidsbesparelser og færre fejl
  • Giver langt bedre service for beboerdemokratiet og lejere
  • Kan dele erfaring og viden på tværs af EG Bolig kunder

For jer i boligadministrationen kan en digital reglementsløsning altså eliminere fejl, spare tid og gøre det muligt for jer at servicere bestyrelserne og lejerne bedre.

Skal være let at overskue og forstå

Målsætningen bag den digitale løsning har været klar: Reglementerne skal være så enkle og opdaterede som muligt og indeholde faste retningslinjer for opdelingen mellem de tre reglementer. Det har også været vigtigt, at den digitale løsning understøtter dette:

  • Inspirerer bestyrelse og beboere til at foreslå saglige ændringer af reglementerne
  • Beboerne skal let kunne forstå regler og muligheder i en afdeling
  • Enkelt at administrere reglementerne ved skiftende bestyrelser og driftsledere
  • Kan publicere vedtagne reglementer hurtigt og korrekt

Kontakt os gerne og hør mere om den digitale reglementsløsning.

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Gennem mange år har vi udviklet it-løsninger, som er målrettet specifikke brancher. Løsningerne ligger i skyen, og vi hjælper dig i gang – nemt og hurtigt.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Dorethe Tholstrup

Key Account Manager

Henrik Reenberg