Integration med istas optimerer driften og minimerer fejl
01. marts 2018

Integration med ista optimerer driften og minimerer fejl

EG Bolig tilbyder nu ADE (Automatic Data Exchange) i samarbejde med ista og er dermed først med integration til boligsektorens forbrugsleverandører. Integrationen medfører store effektiviseringer og minimerer eventuelle fejl. Integrationen skal ses som et led i EG Boligs strategi om at automatisere værdikæden og understøtte effektiv drift.

 

Nu kan du reducere behandlingstiden og minimere manuelle fejl, når du administrerer lejernes varmeforbrug og opretter til- og fraflyttere. Ved hjælp af ADE-integrationen med ista behøver du kun at taste data ét sted, og du slipper for at skulle sende opdateringer til forbrugsleverandøren i et brev eller mail. Det gælder eksempelvis registrering af til- og fraflytninger, udbetalinger, navneændringer m.m.

Selvbetjening giver bedre service

EG Boligs strategi om at automatisere værdikæden gennem integration med forbrugsleverandørerne har en positiv sidegevinst: I takt med at systemerne er integrerede, kan boligorganisationerne også tilbyde en bedre selvbetjening og dermed en bedre service for beboerne. Lejerne kan fx følge med i forbruget på istas portal, og hele flowet omkring varmeaflæsning bliver mere smidigt for alle parter.

"For os er målet, at al kommunikation i EG Bolig på sigt skal foregå fuldautomatisk, og vi vil altid gå efter en tæt integration med fast struktur. Den nye integration med ista er et godt eksempel på, hvordan vi kan kommunikere tættere, ved at dataoverførsler, der tidligere var manuelle, nu sker automatisk mellem EG Boligs og istas systemer. Det minimerer også risikoen for fejl," fortæller Kim Ø. Christensen, markedschef hos EG Bolig.