SonWin - afregningsløsning til forsyningssektoren

SonWin er en gennemprøvet afregningsløsning, der gør livet lettere for virksomheder i forsyningssektoren.

Løsningen er designet til at effektivisere din forsyningsvirksomhed. Platformen automatiserer de tidskrævende rutiner og skaber synergi mellem virksomhedens vigtigste funktionsområder.

Læs mere om SonWin

SonWin kontormand

Modulerne i SonWin

SonWin er software, der hurtigt og nemt kan tilpasses traditionelle og unikke behov hos din forsyningsvirksomhed. Med SonWin får du følgende løsninger:

Lommeregner

Afregning

Afregning

Let afregning med SonWin

SonWin afregner forbrug og håndterer betaling for danske forsyningsvirksomheder. Vores løsning automatiserer næsten hele processen, og du behøver kun at gribe ind, når du får en alarm om, at der foregår noget mistænkeligt. Vi har forretningsforståelsen og en gennemtestet platform, der årligt udsender over 10 mil. fakturaer til inddrivelse af mere end 40 mia. kr.

Proceduren er simpel. SonWin validerer dine data, og konverterer dem til fakturalinjer. Du håndterer samhandlen med leverandører i SonWin, og opfølgningen foregår automatisk. Platformen understøtter beregning og fakturering af vand, spildevand, varme, renovation, bredbånd, gas og el. Det gælder både forbrug og distribution (nettakster).

Kontakt os og høre mere

Support

CRM, kundeservice og salg

CRM, kundeservice og salg

Understøttelse af CRM, kundeservice og salg

Med SonWin kan du spare tid, øge kundernes tilfredshed og få bedre mulighed for at iværksætte præcis de salgskampagner, som er relevante for din virksomhed - fx krydssalg, Win Back-kampagner eller initiativer, der rækker ud mod nye kunder.

SonWin er bygget ud fra ønsket om at mindske behovet for kundeservice, og derfor har vi udviklet en intuitiv selvbetjeningsløsning. Det reducerer behovet for tid og mandskab ved telefonerne, og har derfor en positiv indflydelse på både medarbejder- og kundetilfredsheden.

Systemet samler og systematiserer dine kundeinfo. Det skaber overblik over den enkelte kunde, så det er lettere at identificere muligheder for at udvide relationen og skabe koordinerede salg, der bygger på fakta i stedet for antagelser.

SonWin kan anvendes til effektiv og brugervenlig kundeservice, opgave- og økonomistyring, rapportering samt handel og fakturering inden for både vand, varme, affald, el, gas og bredbånd.

Kontakt os og hør mere

validering af data

Validering af data og udstyr

Validering af data og udstyr

Få større sikkerhed i validering af data og udstyr

Det tager tid og regnekraft at finde fejlmeddelelser og korrigere dem. For at undgå unødvendigt ekstraarbejde, validerer SonWin straks al data imod forventede resultater. Registrerer systemet uregelmæssigheder, modtager du straks en meddelelse omkring dette. Data i normalområdet flyder til gengæld automatisk videre til markedskommunikation, rapportering eller fakturering på kunde- og leverandørsiden.

Planlægning og styring af den lovmæssige statistiske målerkontrol og andre installationsopgaver administreres også via SonWin. Det er fx opgaver, der sættes i værk via kundeservice, DataHub'en eller installationsblanket.dk.

SonWin er designet til at optimere din virksomhed, så du sparer tid og ressourcer. Du opnår større sikkerhed i forhold til komponenter i dit net. SonWin opbevarer dine data sikkert, og understøtter dig i at bruge dem offensivt i udviklingen af din forretning.

Kontakt os og hør mere

overfoersel af data

Overførsel af datastrømme

Overførsel af datastrømme

Gnidningsløs overførsel af datastrømme mellem markedets aktører

SonWin håndterer de tekniske udfordringer og formaliteter i forbindelse med overførsel af datastrømme til markedet. Løsningen tager højde for de tekniske, juridiske og forretningsmæssige omstændigheder, som markedets parter er underlagt.

SonWin tilbyder avancerede integrationsmoduler til markedskommunikationen mellem producent, distributør og leverandører på el- og naturgasområdet. Det er intelligente løsninger, der skaber overblik og kræver minimal administration. Vi sørger for den løbende vedligeholdelse og optimerer både i forhold til nye teknologier og regler, som fx persondataloven.

Med SonWin udliciterer du kort sagt alle tekniske udfordringer og formaliteter i forbindelse med overførsel af datastrømme til markedet. Det betyder, at du får bedre tid til at koncentrere dig om dine kerneydelser.

Kontakt os og hør mere

Facility management

Facility Management

Facility Management

Koncentrer dig om dine kerneydelser

Du behøver ikke at have IT-specialister ansat for at drive en moderne og visionær forsyningsvirksomhed.

En Facility Management-aftale med EG indebærer, at du benytter vores SonWin-software. Vi driver din IT i et moderne Tier 3 datacenter, der lever op til markedets skrappeste krav til svartider, oppetid og datasikkerhed.

Facility Management hos SonWin orienterer sig mod to overordnede opgaver:

  • Drift og vedligeholdelse af dit SonWin ERP-system (Enterprise Resource Management)
  • Drift og vedligeholdelse af hardware, evt. 3. parts applikationer og alle andre aspekter af din infrastruktur
     

Dine fordele ved en aftale med SonWin er:

  • Uovertruffen driftssikkerhed
  • Hurtigt og let tilgængelig support
  • Ingen behov for interne IT-specialister
  • Ingen anlægsinvesteringer i servere mv.
  • Forudsigelige driftsomkostninger

Når du outsourcer drift og hosting til SonWin, sørger vi for, at din infrastruktur fungerer, mens du kan koncentrere dig eksklusivt om dine kerneydelser.

Kontakt os og hør mere

Er du SonWin-kunde?

På SonWin's kundeområde får du oplysninger om vores kundevendte aktiviteter,
ligesom du kan indmelde fejlsager, se dine supportsager samt følge sager,
der er oprettet i Erfa-regi.

Log på dit kundeområde her

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Ring til os på +45 7013 2211 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Product Manager

Henrik Hjorth Hansen

Tlf:  +45 7220 7975

Email:  hehha@eg.dk