Grøn omstilling
27. maj 2020

Hvilke udfordringer skal vi forcere i en grøn omstilling?

Finansiering, infrastruktur og for meget fokus på pris er nogle af de udfordringer, der kan forsinke den grønne omstilling.

I de kommende år skal fokus flyttes fra back-office og ud til forbrugerne, hvis vi skal nå klimamålet om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030. Og hos adm. direktør for Dansk Energi, Lars Aagaard, er der ingen tvivl om, hvor den største udfordring ligger i denne opgave – nemlig i finansieringen:

- Vi har bygget en velfærdsstat, der er afhængig af at beskatte fossile brændsler og sorte biler, så efterhånden som vi bliver mere og mere grønne – altså gør det rigtige – kommer der færre penge i statskassen. Så bliver vi nødt til at hente pengene et andet sted, men hvor?, spørger Lars Aagaard, der ser to scenarier for fremtidig finansiering:

- Enten skal vores politikere beslutte at sætte klima før en anden type af velfærd, eller også må de hæve nogle skatter. Moms, boligskatter og selskabsskatter er rigtigt svære at pille ved, og så er der kun indkomstskatten tilbage.

Og held og lykke til den regering, der skal fortælle danskerne, at vi nu hæver indkomstskatten for at finansiere klimaet – det vil ikke blive lige populært på alle fronter, siger Lars Aagaard, der mener, at vi som rigt samfund bør kunne prioritere, men at det kræver et stort mod fra politikernes side.

 

Manglende mod spænder ben

Og netop mod – eller mangel på samme – er en af de store forhindringer, vi skal forcere, hvis vi for alvor skal i gang med den grønne omstilling og nå 2030-målsætningen, mener kommerciel direktør i Energi Fyn, Finn Andersen:

- Min branche skal turde kaste sig ud i elektrificeringen af Danmark og ikke blive skræmt, selvom vi ikke rammer helt rigtigt første gang.

Teknologien findes allerede, men vi skal i gang med at videreudvikle den, så vi virkelig kan få gavn af den, siger Finn Andersen, som påpeger, at vi for 10-15 år siden bestemt ikke regnede med, at vi så hurtigt ville kunne fylde hjemmet med tablets og telefoner, uden at fiberforbindelsen led overlast.

Læs artikel: Hvordan kan it-branchen bistå forsyningsbranchen i den grønne omstilling?

 

Teknologien følger med, når forbrugerne er klar

Jan Viegand, grundlægger af Viegand Maagøe, rådgivere inden for energi og grøn omstilling, er enig i, at teknologien nok skal følge med, når først vi kommer i gang:

- Historisk kan vi se, at teknologien udvikles, når forbrugerne er klar, eller når der reguleres i lovgivningen, så de sorteste løsninger udfases.

Det så vi fx dengang glødepæren blev udfaset pga. skrappe energikrav til lyskilder. I begyndelsen måtte vi klare os med de gamle sparepærer, der ikke var særligt gode, men så tog udviklingen af LED fart, og vi fik igen godt lys i vores boliger.

Det er et spørgsmål om hønen eller ægget – når vi går i gang med det ene, følger det andet efter”, slår Jan Viegand fast og tilføjer, at det derfor også handler mindre om, hvor vi vælger at gå i gang, men at vi går i gang – og helst med det samme.

 

Kan infrastrukturen levere?

Ifølge Lars Aagaard, adm. direktør for Dansk Energi, er der dog to tekniske forhindringer, vi skal forcere, før vi kan elektrificere Danmark fuldt ud.

Den ene er, om infrastrukturen ren faktisk kan servicere det massive elforbrug, vi står overfor. Vi er godt stillet pga. vores vindmøller, men det er ikke uproblematisk at transportere strømmen fra produktionsstedet og ud til kunderne.

Den anden udfordring er at få åbnet brintvejen, dvs. omdanne el til brint og derfra til flydende brændsler, som kan bruges til fx global søfart, fly, tog, kemisk industri og tung industri med høje temperaturer.

- Grøn brint er en byggeklods, som vi kan bruge til at konstruere flydende brændsler, som kemisk ligner dem, vi bruger i dag, så vi ikke er nødt til at udskifte motorer på fx fly og lastbiler.

Vi er i fuld gang med denne udvikling, men mangler altså stadig det store gennembrud, før de store industrier for alvor kan hoppe med på den grønne energibølge, siger Lars Aagaard.

Læs artikel: Hvordan involverer man slutbrugerne i den grønne omstilling?

 

Mindre fokus på prisen i udbudsprocessen

Direktør for EG Utility, Rasmus Dalby Martinussen, peger på energisektorens udbudsstruktur som et område, der skal kigges efter i sømmene, hvis sektoren skal medvirke til et grønnere samfund:

- Den klassiske udbudsmodel presser energisektorens leverandører på prisen, og det er vi nødt til at gøre op med, hvis vi skal have rum til at udvikle løsninger med en langsigtet, grøn agenda, slår Rasmus Dalby Martinussen fast, idet han opfordrer energibranchen til i højere grad at tænke i andre strategiske tangenter end prisen, når de beslutter deres tildelingskriterier, hvis vi skal gøre os håb om at nå vores klimamål.

Læs mere: Fremtidssikrede og fleksible it-løsninger til energi og forsyning

Download gratis whitepaper: IT-vejen til den grønne omstilling

Læs mere: Xellent på Microsoft Dynamics 365 til energi og forsyning