Grøn omstilling
20. maj 2020

Hvordan kan it-branchen bistå forsyningsbranchen i den grønne omstilling?

It-branchen skal træde et skridt frem i værdikæden og samarbejde mere med deres konkurrenter for at udnytte værdifulde energidata.

Inden udgangen af 2020 vil alle danske elforbrugere have en fjernaflæst elmåler med timeregistrering og mulighed for at logge ind og se deres forbrug helt ned på timeniveau.

Det resulterer i en guldgrube af data og nye muligheder for, hvad energiselskaberne kan tilbyde deres kunder.

Men hvordan udnytter energibranchen bedst de nye muligheder, og hvad kan it-branchen bidrage med i processen?

 

Mønstergenkendelse holder styr på energiforbrugsdata

I den rådgivende konsulentvirksomhed Viegand Maagøe, rådgivere inden for energi og grøn omstilling, arbejder man blandt andet med mønstergenkendelse, hvor energiforbrugsdata fra forbrugere, mindre virksomheder, fx butikker, og industrivirksomheder analyseres, så man får et billede af, om alt virker, som det skal, eller noget trænger til at blive justeret.

Det er ifølge grundlægger Jan Viegand et vigtigt indsatsområde og noget af det, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden:

- Man får rigtig meget viden, når man analyserer data, og med hjælp fra kunstig intelligens kan vi komme langt i arbejdet med energieffektivisering – eventuelt sammen med andre, fx energiselskaberne og it-branchen. Men det kræver selvfølgelig, at nogen vil være med, slår Jan Viegand fast.

 

Samarbejde skal føre til reel værdi for slutkunder

Og netop behovet for samarbejde er afgørende for, om udnyttelsen af de mange tilgængelige energidata kan bringes i anvendelse i de kommende år, mener flere af de adspurgte energieksperter.

Hos Energi Fyn efterlyser kommerciel direktør Finn Andersen, at it-branchen hurtigst muligt får sat gang i samarbejder med energisektoren om at skabe mere værdi for slutkunderne.

- Lige nu leverer it-branchen fine kundesystemer til os, så vi kan registrere, hvor meget fru Hansen har brugt i strøm, sende hende en regning og få pengene inddrevet.

Men igen af os har skabt noget af reel værdi. Jeg kunne godt tænke mig, at it-branchen rykker et skridt frem i værdikæden og begynder at tage sig af mine kunder sammen med mig – i stedet for blot at være underleverandør, siger Finn Andersen, som fremhæver de store mængder af finkornede data, som Energi Fyn og andre energiselskaber ligger inde med:

- Vi skal bruge disse data intelligent, så brugerne ikke behøver tænke selv, men får hjælp til at bruge strømmen så grønt som muligt. Vi mangler bare lige tryllepinden, som skal vise os vejen hertil. Og til det har vi og it-branchen brug for gensidigt at lære af hinanden.

 

Udnyt differentierede energipriser

Også adm. direktør for Dansk Energi, Lars Aagaard, ser værdien i et samarbejde mellem forskellige brancher.

- Ved at udnytte tidsdifferentierede tariffer gør vi det grønne valg nemt for energikunderne, men også it-branchen selv kan drage nytte af mere smidige og intelligente løsninger. De driver datacentre, der er enormt energitunge, og de er ligesom resten af os nødt til at trække deres forbrug i en grønnere retning, hvis vi skal nå CO2-målsætningen for 2030.

 

It-branchen: Vi er klar – og åbne for inspiration

Og it-branchen er klar til næste skridt, slår direktør for EG Utility, Rasmus Dalby Martinussen, fast, men hvordan det skridt ser ud, er han endnu ikke helt klar over:

- Skal vi levere mobilløsninger, hvor slutbrugerne kan få overblik over deres forbrug, vise, hvor meget naboen bruger, og opfordre dem til at slukke lyset, eller skal vi gå i helt andre retninger?

Det eneste, vi faktisk er sikre på, er, at vi skal have energiforbrug langt højere op i forbrugernes bevidsthed, før vi kan forvente, at danskerne begynder at tage deres forbrug alvorligt, siger Rasmus Dalby Martinussen, der er overbevist om, at it-branchen i de kommende år kommer til at investere i de dele af produktporteføljen, der kan fremme denne agenda.

- Vi er som leverandør nødt til at skifte fokus nu. Sikker drift er naturligvis stadig vigtigt, men det er ikke længere det eneste vigtige. Vi skal bringe vores brancheviden i spil på nye måder og tilbyde vores kunder de produkter, de endnu ikke ved, at de har behov for.

Og så kan vi ikke længere tillade os at arbejde isoleret i hver vores boble – vi er simpelthen nødt til at begynde at samarbejde med dem, som vi tidligere har betragtet som vores konkurrenter. Kun ad den vej kan vi sammen skabe en mere intelligent – og dermed grøn – energiforsyning, slutter Rasmus Dalby Martinussen.

Download gratis whitepaper: IT-vejen til den grønne omstilling

Læs mere: Fremtidssikrede og fleksible it-løsninger til energi og forsyning

Læs mere: Xellent på Microsoft Dynamics 365 til energi og forsyning