09. april 2018

KOMBIT i dialog med EG om databehandleraftaler

Efter ønske fra Kit@ og EG A/S har KOMBIT indledt drøftelser om en ramme for kommunernes databehandleraftaler med EG på de eksisterende løsninger.

Alle 98 kommuner har databehandleraftaler med EG. Derfor har både kommuner og leverandøren udtrykt ønske om, at KOMBIT medvirker til at skabe en ramme for en standard-databehandleraftale, som kan understøtte kommunernes eksisterende aftaleportefølje med EG i stil med den, som KOMBIT, SKI og KMD fik udfærdiget tidligere i år.

Opgaven er særligt aktuel idet, de nuværende databehandleraftaler mellem kommunerne og EG skal ændres inden 25. maj 2018, hvor den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft.

Dialogen er i gang og kommunerne er inviteret med ved bordet

KOMBIT har derfor igangsat en dialog med EG med sigte på at finde en god løsning, som sikrer, at eksisterende aftaler mellem parterne understøttes af en opdateret databehandleraftale. Parterne tager udgangspunkt i den standard-databehandleraftale, som blev udarbejdet af KOMBIT, SKI og KMD, der er modelleret over KL/KOMBITs skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører.

Kommunerne er gennem Kit@ inviteret til at deltage i arbejdet for at sikre rette kvalitet og format.

Præcisering og gennemsigtighed

For at skabe så stor gennemsigtighed som muligt mellem kontrakt, databehandleraftale og prissætning bliver der udarbejdet en FAQ til databehandleraftalen samt et overblik over de eventuelle betalbare ydelser, som følger af aftalens rettigheder og pligter i forhold til de eksisterende aftaler mellem kommunerne og EG.

KOMBIT vil orientere om resultatet af arbejdet.