Husk at benytte internationale standarder i dit CO2-regnskab
28. oktober 2022

Alfa og Omega at overholde internationale standarder

Når du skal dele data om jeres CO2-aftryk med andre, er det vigtigt, at dine nøgletallene er sammenlignelige. Derfor skal du anvende anerkendte standarder som defineret af GHG, GRI og SBTi.

"Standardiserede nøgletal er i dag et must. Tiden er forbi, hvor man selv kunne vælge, hvad man offentliggør og hvordan fx CO2-forbruget opgøres", siger Senior Sales Executive, Rasmus Gorm Pedersen, EG Utility.

"Allerede nu ser vi, at de større virksomheder kræver øget transparens og beder deres underleverandører om grønne nøgletal til brug for deres CO2-regnskab. I løbet af få måneder, vil både de nationale lovgivere og EU desuden begynde at kræve, at virksomhederne anvender standardiserede metoder når de opgør deres CO2-udledninger", siger Rasmus Gorm Pedersen.

Et godt eksempel er UN Global Compact, der ændrer sit rapporteringsformat, så det nu ikke er nok at levere en ESG-rapport med oplysninger om virksomhedens miljøindsats.

"De kræver nu, at man rapportere om fx Scope 1,2 og 3 opgjort i overensstemmelse med internationale standarder", siger Rasmus Gorm Pedersen.
 

GRI Standarder implementeret i EG Omega

Derfor har EG også allerede nu valgt at implementere de anderkendte standarder fra GHG-protokollen og SBTi som GRI i sit energistyingsværktøj, EG Omega.

"Vi har blandt andet valgt GRI Standards, fordi standarderne fra GRI er velegnet til at hjælpe både virksomheder og organisationer med at forstå deres eksterne indvirkning på økonomien, miljøet og samfundet, herunder på menneskerettighederne. Når vi opgør tallene på samme standardiserede måde som andre, øger det ansvarligheden og øger gennemsigtigheden af vores bidrag til bæredygtig udvikling", siger Rasmus Gorm Pedersen.
 

Understøtter Scope 1-3 rapportering

EG Omega understøtter de mest relevante GRI-standarder:

  • Scope 1: GRI standard 305-1 – Direkte GHG-udledninger
  • Scope 2: GRI Standard 305-2 – Indirekte GHG-udledninger
  • Scope 3: GRI Standard 305-3 – Andre indirekte GHG-udledninger
  • GRI Standard 305-4 – GHG-emissionsintensitet
  • GRI Standard 305-5 – Reduktion af drivhusgasemissioner

Desuden understøtter EG Omega delvist rapportering i henhold til GRI 302 Energy, GRI 303 Water and Effluents og GRI 306 Waste.

"Fordelene ved at anvende EG Omega til afrapportering af klimaftrykket er, at vi kan opsamle alle de relevante nøgletal automatisk, baseret på alle de kilder, som virksomheden har til rådighed. Det kan være IOT-sensorer, forsyningsselskabernes målere, afregningssystemer mm. Det betyder, at tallene er lette at indhente, meget valide og hele tiden opdaterede", siger Senior Sales Executive, Rasmus Gorm Pedersen, EG Utility.

 

Læs mere om GRI Standards

Læs mere om ESG- og klimarapportering med EG Omega