Grøn omstilling
12. november 2020

Grøn omstilling kræver, at forbrugerne træffer mere grønne valg

Mere end hver 3. danske forbruger får sin energiregning fra én af EG's branchespecifikke afregningsløsninger, og det ansvar forpligtiger.

Når diskussionen om den grønne omstilling ruller, falder talen typisk på de systemer, der begrænser energiforbruget eller understøtter en reduktion i brugen af sort energi til fordel for vedvarende energikilder.

 

Overskud til forandring

EG's digitale løsninger understøtter først og fremmest forsyningsselskabernes administrative infrastruktur, så de kan reducere deres administrationsomkostninger og vedligeholde en friktionsfri kommunikation med deres slutkunder.

- Forsyningsselskaberne står i en situation, hvor udviklingen går i retning af øget konkurrence med stadigt større selskaber, der skal kunne håndtere alle forsyningsarter. Samtidig møder de en byge af lovkrav og tårnhøje forventningerne til deres omstillingsparathed. Det kræver overskud til omstilling, og det får man kun ved at have styr på sin basisforretning og dialogen med kunderne, mener Henrik Hjorth Hansen.

- Derfor ser vi et stort behov i markedet for automatisere og styre så mange af de grundlæggende arbejdsgange som muligt, så forsyningsvirksomhederne kan frigive tid og kræfter til at fokusere på både ansvar og forventninger uden at bruge unødvendige ressourcer på administrative opgaver, siger Henrik Hjorth Hansen.

 

Grønne løsninger målrettet forbrugerne

Ud over CRM- og afregningssystemer som Xellent og SonWin, der er direkte henvendt til forsyningsselskaberne, arbejder EG også målrettet på at understøtte den generelle grønne omstilling helt ude for enden af ledningen, hos forbrugeren.

- Elektrificeringen af samfundet betyder, at vi stirrer ind i en nær fremtid, hvor der skal produceres dobbelt så meget strøm, som i øvrigt skal være baseret på vedvarende energikilder. Samtidig skal vi alle sammen vænne os til at bruge mindre strøm og anvende den med fokus på fleksibilitet. Hvis ikke vi løser begge opgaver, bliver samfundets omkostninger til den grønne omstilling enorme, forklarer Henrik Hjorth Hansen.

Det handler med andre ord ikke længere bare om, at gøre det let for den enkelte forbruger at skifte mellem forskellige leverandører for at finde den leverandør, som kan levere den grønne strøm billigst.

- Vi har i stedet fokus på at gøre det let for forbrugeren at forblive loyal over for sin leverandør og samtidig forbruge mindre strøm på de rette tidspunkter af dagen. For vi skal undgå at dimensionere fremtidens elforsyning ud fra en tanke om, at alle skal kunne tænde for bageovnen, sætte vaskemaskinen i gang og oplade Teslaen på samme tid. Hvis vi fortsætter med at forbruge strøm på samme måde som i dag, skal vi til at grave nye ledninger ned og elværkerne skal køre med konstant overproduktion, og det bliver meget, meget dyrt, mener Henrik Hjorth Hansen.

 

Hårde data skal skabe grønt forbrug

EG arbejder derfor på at hjælpe forsyningsselskaberne med at anvende de store mængder data, som de opsamler om forbrugernes strømforbrug, til nyttig viden for kunden.

- Hidtil har vi mest brugt data fra millioner af målepunkter i de enkelte hustande og på virksomhederne til at fortælle forbrugerne, hvor meget el, vand og varme de forbruger, men uden at hjælpe dem med at ændre adfærd. Derfor udvikler vi en app, hvor forbrugeren kan følge sit forbrug løbende og få konkrete anvisninger baseret på egne faktisk data, der forklarer, hvordan forbrugeren kan reducere sit elforbrug og ændre sit forbrugsmønster.

Ved at se på egne konkrete data får forbrugeren lettere ved at se, hvordan man fx kan spare på elregningen ved at slukke for varmen en time midt i kogespidsen eller oplade bilen på de tider af døgnet, hvor der bliver brugt mindst el. På den måde kan vi sammen med forsyningsselskaber både gøre den grønne omstilling billigere for den enkelte forbruger og for samfundet, mener Senior Product Manager, Henrik Hjorth Hansen, EG Utility.

 

Store forandringer på kort tid

Ifølge Dansk Energi dækker vindmøller, solceller og bæredygtig biomasse allerede 75 procent af det danske strømforbrug. Den andel er på vej op drevet frem af energiselskaber, developere og borgerenergifællesskaber.

I 2030 skal dækningen være 100 procent vedvarende energi for at leve op til Klimaloven. Lovgivningen bliver i disse måneder udmøntet i ny lovgivning, så elnetselskaber, elhandelsselskaber, aggregatorer og andre aktører får klarhed over de forventninger, krav og muligheder, som branchen står over for i de kommende år.

– Allerede nu ser vi, at vores kunder flytter sig mere og hurtigere end før – og i meget forskellige retninger. Nogle leverandører går i retning af at afregne kunderne for rene indkøb på spotmarkedet, takket være de nye muligheder for timeafregning af forbruget. Andre virksomheder har produkter på tegnebrættet med en fast pris uanset forbrug, siger Henrik Hjorth Hansen:

- Derfor skal vi jo som leverandør også flytte os mere og hurtigere samt levere løsninger, der både understøtter en større effektivitet i forsyningsbranchen og den grønne omstilling.

Læs mere: Se vores fremtidssikrede it-løsninger til energi og forsyning