Gas distribution
23. september 2020

Statens gasselskab konsoliderer intern it på rejsen mod fremtiden

Gas er en af fremtidens energikilder, og derfor besluttede Folketinget i 2016 at samle den danske gasdistribution i ét fælles statsligt selskab.

Efterfølgende er tre store selskaber Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy og HMN Gasnet derfor samlet i et selskab i det statsejede transmissionsselskab Energinet under navnet Evida.

Planen er at sikre et fælles og stærkt fundament, så vi i højere grad bliver en datadreven virksomhed og fx kan begynde at arbejde med predictive maintenance på vores assets. Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringschef, Evida.

Fusionen betyder en sammensmeltning af kulturer og arbejdsgange, og der fuld fart på at samle den interne it-struktur i selskabet.

- Opgaven er nu at konsolidere den interne it-struktur, så vi står på et solidt og standardiseret fundament for den fremtidige udvikling, forklarer Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringschef, Evida.

Den interne konsolidering er en naturlig konsekvens af, at det nye selskab er skabt på basis af opkøb og sammenlægninger af store selskaber, der i forvejen havde deres egen infrastruktur, som fx forskellige afregningssystemer.

De kommende måneder skal derfor bruges på at få samkørt de forskellige systemer og sikre sammenhæng på tværs i organisationen men også på en bedre udnyttelse af de data, som selskabet ligger inde med.

Flere interne projekter

For at skabe sammenhæng på tværs har Evida kickstartet flere store interne projekter, blandt andet sammenlægning af de interne kundedatabaser.

- Planen er at sikre et fælles og stærkt fundament, så vi i højere grad bliver en datadreven virksomhed og fx kan begynde at arbejde med predictive maintenance på vores assets.

Vi har jo omkring 400.000 kunder og 18.000 kilometer gasrør, ligesom vi forventer at have tilsluttet over 50 biogasanlæg til gasnettet, når året er omme, siger Jakob Sylvest Nielsen.

Læs mere om Mobile Invoicing: Gør det nemt for forsyningskunderne at betale regningen.

Grøn omstilling som driver

Især den grønne omstilling er en medvirkende faktor til, at der satses benhårdt på digitaliseringsprocessen i Evida lige nu:

- Gassen som energikilde skal spille effektivt sammen med andre energiformer i den grønne omstilling, og det kræver gode valide data og en velfungerende teknisk infrastruktur, siger Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringschef, Evida.

Vi har brug for leverandører, der forstår at samarbejde, og vores tekniske miljø skal matche den udvikling, vi gennemgår. Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringschef, Evida.


Den digitale rejse er omfattende, så for Jakob Sylvest er det vigtigt, at der nu er defineret en række projekter, og at de rette leverandører er ombord:

- Vi har brug for leverandører, der forstår at samarbejde, og vores tekniske miljø skal matche den udvikling, vi gennemgår. Derfor er det vigtigt, at vi kan trække på leverandører med de rette kompetencer, der forstår at sætte de rette hold, når der er brug for det, og som kan fungere som sparringspartnere for os på vores digitale rejse.

For selv om sikker drift og korrekt afregning er mega vigtig for os på den korte bane, så skal vi på den lidt længere bane tættere på vores kunder end den ene årlige afregning og servicere vores kunder i stil med el-branchen, hvor det er let at se og justere sit forbrug løbende, siger Jakob Sylvest Nielsen, IT- og digitaliseringschef, Evida.

Læs mere om digitalisering af forsyningsbranchen med Xellent