Anne-Marie Adolph Larsen, afdelingschef for erhvervsprojekter og moderniseringer, DEAS
24. august 2022

Pilotprojekt med sensorer baner vej for mere bæredygtige lejeboliger

Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab DEAS tager sammen med blandt andet EG et stort grønt skridt og afprøver en række nyudviklede teknologiske løsninger. Målet er at fremme den bæredygtige adfærd, mindske boligens CO2-aftryk og højne beboernes livskvalitet med bl.a. nudging og langtidsholdbare køkkener.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke ved det. Små hvide sensorer diskret placeret i hvert rum og i brusenichen samt en touchskærm ved indgangsdøren afslører dog, at noget er anderledes. Lejligheden på 118 m2 på en rolig sidegade på Frederiksberg er blevet moderniseret med tårnhøje grønne ambitioner.
 

Digital bæredygtighed 

Boligens nye lejere får hjælp til at skabe et godt indeklima. Sensorer fra EG i alle rum registrerer CO2-niveau, temperatur og luftfugtighed og viser på en touchskærm, hvis det fx er tid til at lufte ud eller skrue ned for varmen.

"Beboernes adfærd er helt afgørende faktor, når man skal mindske den enkelte lejligheds CO2-aftryk i større beboelsesejendomme. Med projektet sikrer vi, at beboerne får de rette informationer, så de nudges til at træffe de bedste valg til gavn for både indeklima, energiforbrug og i sidste ende klimaet," siger Senior Sales Executive," Rasmus Gorm Pedersen, EG.

Køkkenet i lejligheden er opdateret i samarbejde med møbelproducenten Stykka, der producerer bæredygtige køkkener med lang levetid. Hvert enkelt element er designet til at kunne skilles ad, så alle dele kan repareres og udskiftes, uden at hele elementet skal genbestilles.

En sensor i brusenichen holder desuden øje med badetider og nudger dermed beboerne til kortere bade.

"Det er fantastisk lærerigt, at vi har kunne sætte barren højt og prøve en lang række af de tilgængelige teknologier i én lejlighed. Her kan vi undersøge, hvordan de spiller sammen, og hvad der virker bedst, ikke mindst for beboerne i deres hverdag," siger Anne-Marie Adolph Larsen, afdelingschef for erhvervsprojekter og moderniseringer, DEAS.
 

Nyudviklede løsninger

De valgte tiltag er etableret med helt nyudviklede produkter på markedet. Sparring og et konstruktivt samarbejde mellem DEAS og leverandørerne af de nye løsninger har derfor været helt afgørende i den korte renoveringsperiode, fra lejligheden stod tom, til de nye beoerne skulle have nøglen.

"Vi har mødt en kæmpe lyst fra vores samarbejdspartnere til at få dette til at lykkes, og sammen har vi tilpasset produkterne, så de passer til de krav og vilkår, der er, når vi renoverer lejeboliger," siger Anne-Marie Adolph Larsen.
 

Bolig med omtanke for miljø og beboernes trivsel

Næste skridt i projektet er at få beboernes evaluering af løsningerne i dagligdagen.

"Vi skal finde en bæredygtig formel, hvor vi skaber værdi for både miljø, beboere og investor. Ambitionen er at finde en rentabel løsning og model med de mest effektive løsninger," siger Anne-Marie Adolph Larsen.

DEAS' nye koncept for bæredygtig lejlighedsmodernisering er valgt for pilotprojektet i lejligheden. Konceptet omfatter byggeprocessen med bl.a. recycling af eksisterende materialer, brug af bæredygtige materialer fx maling, der er certificeret, LED-belysning og fokus på adfærdsregulerende tiltag.

Til projektet har DEAS valgt:

  • Rumsensorer fra EG, der måler CO2, temperatur og luftfugtighed og visualiserer data med smileys på en skærm, der viser indeklimaet.
  • Bæredygtige køkkener fra Stykka, der er bygget til at holde en livstid og som nemt kan vedligeholdes vedhjælp af en digital driftsplatform.
  • Sensor fra Aguardio i badet, der nudger beboerne til kortere bade.
  • Genanvendelse af vand fra bruser med løsning fra Green Flow. Vandet akkumuleres i en tank bag vaskemaskinen og bruges til at skylle ud i toilettet.
  • Sensor fra Aguardio i toilettet registrerer, hvis toilettet løber med enten lyd eller anden notifikation og dermed mindsker vandspild.

Læs mere om DEAS

Læs mere om EG Omega