Climate
18. februar 2022

Fire projekter modtager EG Climate Gift 2021

Fire FN-certificerede kompensationsprojekter i Indien, Fiji, Filippinerne og Malawi er blevet udvalgt som modtagere af EG Climate Gift 2021.

Hvert år får medarbejderne i EG mulighed for at donere deres firmajulegave til klimaet, hvorefter EG fordobler deres donation. I år blev klimadonationen også valgt som standard for de medarbejdere, der ikke selv valgte en gave.

Med i alt 124 donationer i 2021 har EG været i stand til at udligne 2.411 CER'er/ton CO2.

Tre af projekterne blev valgt af EG’s medarbejdere, fordi de erstatter fossiler med vedvarende energikilder i Indien, Fiji og Filippinerne. Det fjerde projekt fokuserer på at støtte lokale familier i Malawi.

"Jeg sætter pris på vores medarbejderes engagement i bæredygtigt forbrug både i industrien og i private hjem", siger CEO Mikkel Bardram, EG.

Læs mere om de fire projekter:

Kraftvarmeværk baseret på risskaller, Indien

Formålet med projektaktiviteten er at indsamle og udnytte tilgængelige og uudnyttede biomasseressourcer effektivt til effektiv produktion af elektricitet til eget forbrug. Projektaktiviteten, som er et "CO2-neutralt kraftvarmeværk", er et 2,50 MW kraftvarmeværk baseret på risskaller, der producerer el og damp og dermed erstatter el leveret fra det indiske elnet.

Læs mere om projektet

Nadarivatu-vandkraftprojekt, Fiji

Projektet med Nadarivatu-vandkraftværket omfatter opførelsen af et 42,0 MW stort vandkraftværk på de øvre områder af Sigatoka-flodudspringet ved krydset mellem floderne Qaliwana og Nakunuku i det indre af Viti Levu Island på Fiji.

Læs mere om projektet

Burgos-vindprojekt, Filippinerne

Burgos-vindprojektet er den største vindmøllepark i Filippinerne. På det tidspunkt, hvor den blev opført i 2014, blev den også anset for at være en af de største vindmølleparker i Sydøstasien. Anlægget på 150 MW har halvtreds (50) Vestas V90-vindmøller, hver med en nominel kapacitet på 3 MW.

Læs mere om projektet

Forbedret komfurprojekt 1, Malawi

Dette madlavningsprojekt drives af den britiske velgørenhedsorganisation RIPPLE Africa og gavner ca. 200.000 mennesker i Malawi. RIPPLE har indtil videre erstattet omkring 40.000 traditionelle stenovne med brændstofeffektive ovne. Projektet reducerer udledningen af drivhusgasser samt forebygger skovrydning og luftvejssygdomme i befolkningen.

Læs mere om projektet

Alle fire projekter er fra FN’s CO2-kompensationsplatform med UNFCCC-certificerede projekter, der reducerer, undgår eller fjerner drivhusgasemissioner fra atmosfæren.

Projekterne gennemføres i udviklingslande og belønnes med CER'er (Certified Emission Reductions), en type CO2-kompensation målt i ton CO2-ækvivalent. CER'erne er tilgængelige for alle, så de kan købe dem til at kompensere for emissioner eller for at støtte projekterne. De fulde bidrag går direkte til projekterne.

Læs mere om FN's Carbon Offset Platform