konstant
10. januar 2022

Netselskabet KONSTANT samler stamdata i Zynergy fra EG

For at skabe bedre overblik og minimere arbejdet med vedligehold af titusindvis af stamdata har netselskabet KONSTANT valgt at implementere EG-løsningen, Zynergy Component Registry.

I dag ligger virksomhedens stamdata om teknisk udstyr distribueret i diverse systemer blandt andet SonWin platformen fra EG og GIS-systemet. Ved at benytte modulet Zynergy Component Registry søger KONSTANT at få samlet alle stamdata et sted.

- På den måde får vi skabt en entydig ejer af alle data, og herfra kan de udstilles i de processer og systemer, hvor de anvendes, siger Chef i dataafdelingen, Michael Lehman Eriksen, KONSTANT.

En af styrkerne KONSTANT ser ved Component Registry modulet, er de gode muligheder for integration med andre systemer via rest API.

- Implementeringen af et nyt stamdata system er en del af et større strategisk projekt omkring optimering af IT systemer, som vi for tiden er i gang med hos KONSTANT. Hos KONSTANT er vi overbeviste om, at optimal udnyttelse af vores fælles resurser går via digitalt overblik og indsigt, tilføjer Michael Lehman Eriksen, KONSTANT.

Tusindvis af data

Løsningen skal fremover samle data om tusindvis af målere, transformatorer og andet hardware, der findes i forsyningsnettet.

- Zynergy Component Registry skal hjælpe KONSTANT med at holde styr på de mange data, som bruges i hverdagen, både til praktiske opgaver i felten og til projektering af udskiftning og nyetablering i forsyningsnettet, siger Senior Product Manager, Henrik Hjorth Hansen, EG Utility.

- Ved at stamdata, så vidt muligt, er samlet et sted, bliver det eksempelvis langt lettere, at sikre teknikere får alle relevante oplysninger før en opgave påbegyndes. Udfordringen ved den nuværende løsning er, at det har vist sig besværligt og tidskrævende at vedligeholde de mange detaljerede data, fordi de ligger distribueret i forskellige systemer, der ikke snakker sammen, forklarer Senior Product Manager, Henrik Hjorth Hansen, og forsætter:

- Med Zynergy Component Registry samles alle data samme sted, så når teknikeren opdaterer oplysninger i det ene system, er de nye oplysninger samtidig tilgængelige i alle andre relevante sammenhænge.

Zynergy fra EG er en udbredt løsning, idet den er målrettet forsyningsbranchen og modulært opbygget, så den kan sammensættes efter kundens behov.

- Fordelen ved at vælge Zynergy til håndtering af data er, at Zynergy Component Registry ikke bare er en stand-alone-database men en del af et sammenhængende branchespecifikt system, hvor brugeren også kan se og arbejde med de indsamlede data i den rette kontekst, siger Senior Product Manager, Henrik Hjorth Hansen, EG Utility.

Om KONSTANT

KONSTANT er en del af NRGi, der er en af Danmarks største forbrugerejede energikoncerner med 1.500 medarbejdere, 220.000 andelshavere og et fællesskab af virksomheder samlet under et.

KONSTANT driver, overvåger, vedligeholder og udbygger elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger i et forsyningsområde, der dækker Aarhus, Djursland, Samsø, Tunø, Anholt og Horsens-området ned til Vejle Nord, samt området ud til og med Endelave.

Læs mere om KONSTANT

EG Utility

EG Utility udvikler og leverer software til energisektoren i Norden. Vi understøtter de afgørende forretningsprocesser hos kunden og hjælper med at sikre høj tilfredshed hos slutkunden.

Læs mere om EG's utility-løsning Zynergy

Kontakt

KONSTANT: Chef i dataafdelingen, Michael Lehmann Eriksen, mlke@konstant.dk, mobil +45 22 10 08 97

EG: Senior Product Manager, Henrik Hjorth Hansen, hehha@eg.dk, mobil +45 7220 7975