Styrk omsorg og socialfaglig indsats med EG Sensum

Fokus på struktur, automatisering og samarbejde:

  • Moduler til alle primære indsatsområder
  • Bedre liv og velfærd med effektbaseret indsats
  • Kæder alle forvaltningens opgaver sammen.

EG Sensum-moduler

  • Sensum Unge
  • Sensum Voksne
  • Sensum Ældre
  • Sensum Careplan
  • Sensum Shareplan
  • Sensum Bosted
Tilbage
Frem

EG Sensum unge

Strukturerer, dokumenterer, støtter og automatiserer processer og sagsgange i arbejdet med børn og unge på specialområdet. Indbygget tidsstyring, dokumentation og opgavemodul gør det det nemt at holde snor i forløb og aftaler og overholde tidsfrister og forpligtelser i overenstemmelse med gældende lovgivning. EG Sensum Unge støtter hele vejen fra den enkelte sagsbehandler og op til ledelsesniveau, hvor løsningen giver økonomisk overblik og grundlag for forecasting og budgetsimulering.

Læs mere her

EG Sensum Voksne

EG Sensum Voksne giver en samlet indgang til arbejdet på det specialiserede socialområde, understøtter Voksenudredningsmetoden og sikrer et samlet overblik over og ensartet flow i dine opgaver. Det letter opfølgning og effektmåling. God sammenhæng med andre dele af af EG Sensum – fx udførersystemet EG Sensum Bosted. Det sikrer dokumentation og videndeling på tværs af myndigheder og tilbud på det specialiserede socialområde.

Læs mere her

EG Sensum Ældre

EG Sensum Ældre støtter kommunens samlede ældreindsats og rummer en lang række muligheder for at optimere og automatisere administrative opgaver. Det gør det nemmere at anvende ressourcerne på pleje og omsorg til gavn for borgerne frem for på administration – og at matche stigende forventninger og flere ældre medborgere med begrænsede budgetter.

Læs mere her

EG Sensum Careplan

EG Sensum Careplan er en informationsløsning, der hjælper med at løse hverdagens udfordringer i plejesektoren – og giver mere selvhjulpne borgere – gennem bedre arbejdsgange, relationer og kommunikation. EG Sensum Careplan omfatter bl.a. en brugerflade med letforståelige moduler til borgeren og administrationssystem, mobilapps og overbliksskærme til personalet. Ligeledes er her en mobilapp til pårørende, som giver dem indsigt i hverdagen, og infoskærme og virtuelle receptionister, der strømliner informationen på stedet.

Læs mere her

EG Sensum Shareplan

EG Sensum Shareplan er en informationsløsning, der hjælper med at løse hverdagens udfordringer på bosteder, institutioner og specialtilbud. Det giver mere selvhjulpne borgere og bedre arbejdsgange, relationer og kommunikation. EG Sensum Shareplan omfatter bl.a. en brugerflade med letforståelige moduler til borgeren og administrationssystem, mobilapps og overbliksskærme til personalet. Ligeledes er her en mobilapp til pårørende, som giver dem indsigt i hverdagen, og infoskærme og virtuelle receptionister, der strømliner informationen på stedet.

Læs mere her

EG Sensum Bosted

EG Sensum Bosted er et udbygget og gennemprøvet, socialfagligt produkt, der styrker ledelse, videndeling og dokumentation på både små og store sociale tilbud. Det er med til at skabe bedre liv for borgerne med målbar udvikling, ligesom alle parter får indsigt og overblik. Ledelsen får et socialfagligt system, der understøtter alle interne og eksterne dokumentationsbehov, og kan fx nemt udforme rapporter og grafik, som over for kommune og tilsyn synliggør effekten af tilbuddets indsats. Medarbejderne arbejder i et brugervenligt system, der giver konstant opdateret overblik over opgaver og alle relevante oplysninger om de borgere, de har ansvar for.

Læs mere her