dokumentation
05. februar 2020

Dokumentation er en del af praksis

Selv om tingene undertiden skal gå stærkt, må man ikke glemme det vigtigste, dokumentationen. Sådan lyder parolen på Horisonten.

I 2014 blev den gamle stationsbygning midt i St. Heddinge på Stevns på rekordtid ombygget fra en faldefærdig ruin til en STU med tilhørende botilbud.

- Det gik stærkt, husker forstander, Paw Koch, der fra starten havde besluttet sig for, at tilbuddet skulle have et fælles digitalt dokumentationssystem.

Valget faldt på en plug-and-play-udgave af EG Sensum Bosted, hvor en lang række opsætninger, planer, skemaer mm var forudkonfigureret i systemet - lige til at tage i brug , når de første medarbejdere loggede på.

- Det gik også stærkt, meget stærkt, lige som med opstarten i det hele taget, forklarer Paw Koch:

- For os var det vigtigt at have et dokumentationssystem fra starten, for kommunerne forventede jo, at vi som privat tilbud kan dokumentere effekten af indsatsen og har styr på dokumentationen.

Det er et krav, vi er glade for, for det sikrer kvaliteten, og generelt er det en god måde at sikre kvalitet på vores område. For os er det et stort plus konkret at kunne vise - og bevise - hvad vi duer til.

Horisonten vokser både lodret og vandret

Horisonten bestod dengang alene af et botilbud og et uddannelsestilbud.

Tilbuddet på Stevns lige syd for Køge åbnede den 1.august 2014 med bare seks ansatte og ti unge i STU, heraf otte i botilbuddet.

Horisonten er siden udviklet til en moderne, arbejdsmarkedsorienteret STU, suppleret med et omfattende beskæftigelsestilbd, der blandt andet omfatter en lille butik og byens møntvaskeri, der drives på socialøkonomiske vilkår.

Den enkelte studerende arbejdsprøves på lokale virksomheder, og botilbuddet er et 365-dages botilbud, hvor botræningen tager sit udgangspunkt i hverdagens gøremål, og hvor alt, hvad der læres, læres med udgangspunkt i en meningsgivende virkelighed.

- Horisonten er i dag en helhedspædagogisk institution, hvor vi primært arbejder med den alment dannende STU, det vil sige Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og med botilbud. Dertil kommer en række afledte beskæftigelsestilbud, forklarer Paw Koch.

Læs mere: Digitale risikovurderinger kan forebygge vold på botilbud

Fra hæmsko til fordel

De unge på Horisonten har generelle eller specifikke læringsvanskeligheder, herunder også gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme.

- Vi sætter altid spørgsmålstegn ved udtrykket normal. For hvad er normalt? De unge her drømmer, som alle andre, og vil allerhelst bare være mindre påfaldende, kunne gå i byen, betale selv og mestre deres eget liv.

Vores ambition er, at mindst 90 procent af de unge får et job og/eller i det hele taget bidrager positivt til samfundet, når de er færdige med den tre-årige STU, siger Paw Koch, der blandt andet nyder godt af, at det lokale erhvervsliv er meget positivt indstillet over for tage de unge i praktik.

Læs mere: Faglighed, empati og effektivitet går hånd i hånd

Unge skal finde rette hylde

For praktikken er vigtig, når de unge skal få selvtillid og finde deres rette hylde i tilværelsen.

- Vi skal jo vende de unges hæmsko til deres største fordel. Hvis man har brug for at have styr på alt og hader rod, kan man jo blive en glimrende medarbejder på den lokale genbrugsstation.

Og første gang én af vores studerende var på praktikbesøg hos gartnerne på kirkegården, var hun solgt. Det var simpelthen lige hende at sørge for at det hele var pænt, passet og plejet.

Og så går vi i øvrigt ikke så meget op i om folk er sent udviklet eller har en lav IQ. Selv om man har en lav IQ, kan man jo godt have et meget højt funktionsevneniveau – og omvendt! En pointe, man ofte glemmer i sin iver efter at målgruppevurdere. Vi kigger på funktionsniveau mere end noget andet.

Netop den socialfaglige dokumentation er afgørende, når det skal lykkes at hjælpe en ung på vej:

- Dokumentation er ikke noget, vi "kobler på", når vi har arbejdet med vores borgere. Det er en del af vores arbejde. For har man ikke dokumenteret sit arbejde, så kan resultaterne jo ikke anvendes af andre, fx sagsbehandlerne på jobcenteret. Derfor er dokumentation er altafgørende, hvs vi gerne vil hjælpe borgerne, siger Paw Koch, Horisonten.


Læs mere: Se vores tema om effektivisering og digitalisering
Læs mere: Whitepaper – Bliv et af de effektive botilbud
Læs mere: Se vores tema om effektive sociale tilbud