Kundereference

Lyngby-Taarbæk Kommune

Fik digital visitation.

Lyngby-Taarbæk Kommune digitaliserede sine VUM-sager

Det har været rigtigt hårdt at nå hertil. Men også godt, fordi vi nu har fået overblik på en helt anden måde. Socialrådgiver Dea Stine Bøtker, Lyngby-Taarbæk Kommune

 

For at få digitaliseret det daglige arbejde med udredning og dokumentation lagde kommunen i 2013 derfor alle sager ind som enkeltsager i EG Sensum Voksen.  

I dag anvendes systemet af 11 rådgivere og en konsulent, der arbejder med specialundervisning og håndterer indberetninger om magtanvendelser fra kommunens botilbud. 

 

Strømlinede processer 

Kommunen benyttede også lejligheden til at strømline dialogen med Visitationsudvalget. Udvalget kan nu selv se og læse sager, som er klar til at blive afgjort.  

Når udvalget har truffet en afgørelse, skriver udvalgets formand et journalnotat om afgørelsen, og notatet ender på sagsbehandlerens startside som nyt journalnotat.  

Dermed er hele processen og al kommunikation om borgeren og borgerens sag samlet i EG Sensum Voksen.