EG AdvoPro: Løsning til advokater, jurister og sagsbehandlere

Advokatløsningen EG AdvoPro giver dig det fulde overblik og adgang til alle de værktøjer, et moderne advokatfirma behøver.

 • Brugervenligt, enkelt og overskueligt – kun ét it-program
 • Dansk produkt udviklet til danske forhold
 • Modulopbygget – køb kun det, din virksomhed behøver 

Jeg vil gerne høre mere

Advopro

EG AdvoPro Grundmodul indeholder:

 • Klient- og sagshåndtering – giver et samlet overblik med sagen i centrum
 • Dokumenthåndtering – sikrer videndeling og let genfinding af dokumenter
 • Finans- og bankmodul – gør bogføring og økonomistyring nemt og enkelt.
 • Klient- og sagsmodul
 • Dokumenthåndtering
 • Finans- og bankmodul
Tilbage
Frem

I EG AdvoPro er sagsarbejdet sat i centrum. Oplysningerne om klienten og klientens sager er samlet på en let og overskuelig måde i logiske faner.

Det giver et lynhurtigt overblik over den enkelte klients sager. Herfra er der direkte adgang til sagens detaljerede oplysninger. Der er en avanceret integration med Microsoft Office og et effektivt søgesystem gør det nemt at finde oplysninger.

Jeg vil gerne kontaktes for yderligere information

Klient- og sagsmodul

EG AdvoPro dokumenthåndtering gør vidensdeling simpel. Fritekstsøgning helt ned til det enkelte ord gør det nemt og ikke mindst hurtigt at finde et dokument.

Derudover sørger avancerede kategoriserings-, nøgleords- og notefunktioner for, at alle oplysninger samles og registreres. Et system med ud- og indtjekning af dokumenter sikrer, at to personer ikke retter i det samme dokument.  

Jeg vil gerne høre mere

Dokumenthåndtering

EG AdvoPro Finans er udviklet til specifikt at løse alle opgaver i forbindelse med økonomistyringen i en advokatvirksomhed. Det gælder både arbejdet i forbindelse med den daglige bogføring og alle øvrige funktioner i forbindelse med økonomistyring og rapportering.

Der er desuden mange hjælpefunktioner, som sikrer, at den daglige bogføring kan foretages effektivt og sikkert.

Kontakt mig med mere information

Finans- og bankmodul

Tilkøbsmoduler til EG AdvoPro

Tidsregistrering

Tidsregistrering

Tidsregistrering

Få styr på tiden og undgå at snyde dig selv. Med EG AdvoPro TimeSag får du en tidsregistreringsløsning, der automatisk kan sørge for, at du får tidsregistreret korrekt.

Vælg selv mellem tre måder at registrere tid på og bevar overblikket. På den enkelte sag kan du hurtigt få en opgørelse over forbrugte og afregnede timer plus over-/underdækning. Dette giver hurtigt et udgangspunkt til fastsættelse af salær.

Afregnings- og rykkermodul

Afregnings- og rykkermodul

Afregnings- og rykkermodul

Modulet Afregning gør det nemt at optimere dine faktureringsprocesser og automatisere rykkerprocedurer. Blandt mulighederne i moduler er:

 • Automatisk overførsel af finans- og time-/sagsoplysninger
 • Automatisk styring af rykkere
 • Automatisk salærforslag og salærfordeling.

Det sikrer dig optimale procedurer og færre fejl i fakturaerne, fordi du undgår manuelle processer med større fejlrisiko.

Inkasso

Inkassomodul

Inkassomodul

Med Inkasso-modulet til EG AdvoPro har du altid fuldt overblik over dine inkassosager – med let og effektiv inddrivelse.

Den brugervenlige og gennemtestede løsning automatiserer rutinemæssig behandling af inkassosager, så du let kan håndtere mange sager på kort tid – og dermed øge inddrivelsesprocenten.

Import af inkassosager

Import af inkassosager

Import af inkassosager

Slip for tastearbejdet og undgå tastefej – få mere tid til selve sagsbehandlingen.

Flere hundrede inkassosager kan oprettes automatisk på ganske få minutter, hvorefter sagsbehandling straks kan begynde. Med Import af inkassosager får I en væsentlig reduktion i tidsforbruget til oprettelse af de mange inkassosager. Det er nemmere for jer og for jeres klient.

Konkurs

Konkursbomodul

Konkursbomodul

Med Konkursbo-modulet kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter – også selv om sagen trækker ud. Du opretter oplysninger i boet efterhånden, som disse modtages.

Systemet kan simulere udlodning og også foretage denne automatisk. Du bevarer overblikket over sagen og sagens partnere og undgår ekstra tidsforbrug til boopgørelse ved boets afslutning. Modulet kan også benyttes til betalingsstandsning og akkorder.

Dødsbomodul

Dødsbomodul

Dødsbomodul

Med Dødsbomodulet til EG AdvoPro kan du løbende holde styr på sagen og de enkelte parter. Du kan ved at bruge Dødsbomodulet holde alle dine dødsboer løbende ajour, hvilket giver dig og dine kolleger det fulde overblik, og kalenderen skal ikke ryddes ved afslutning af boet.

Du får et fleksibelt system med en række standarddokumenter, der kan tilpasses dine behov og ønsker.

Scanningsmodul

Scanningsmodul

Scanningsmodul

Scan alle indgående dokumenter og gør således dine sager 100 % digitale. Det giver komplet overblik over sagerne, uanset hvor du befinder dig.

Du får frihed til at arbejde, hvor det passer dig, sagen er altid komplet med alle dokumenter samlet digitalt og videndeling med kolleger bliver langt nemmere. Endvidere er de digitale dokumenter søgbare, hvilket gør dine arbejdsgange hurtigere.

Fortrolighedsmodul

Fortrolighedsmodul

Fortrolighedsmodul

Med EG AdvoPro Fortrolighedsmodul har I mulighed for at benytte alle de gode funktioner i EG AdvoPro, og på samme tid sikre, at det kun er udvalgte medarbejdere, der har adgang til en sag i EG AdvoPro.

Der vil altid være min. én person hos jer, der har adgang til samtlige sager. Fortrolige sager er usynlige i EG AdvoPro for de medarbejdere, der ikke har adgang, fx i forbindelse med søgning m.v.

CPR-integration

Forsendelsesmodul

Forsendelsesmodul

Med EG AdvoPro Forsendelsesmodul kan I øge digitaliseringen, og dermed spare både tid og penge.

Forsendelsesmodulet sørger for, at der automatisk kan sendes mail til de personer, der helst vil modtage mails, og at dokument til print til de øvrige modtagere klargøres. Så der er tid at spare, når I danner breve til flere modtagere fx inkassobreve, breve til konkursbo-kreditorer, breve til arvinger, breve til sags-modtagergrupper fx bestyrelser m.v.

Udvidet dokumentoverblik

Udvidet dokumentoverblik

Udvidet dokumentoverblik

Med Udvidet dokumentoverblik, får du en ekstra fane i din EG AdvoPro, hvor du kan opbygge netop den dokumentstruktur og visning, som du ønsker. Du kan når som helst skifte til anden visning, alt efter hvad der passer til den konkrete opgave. Du kan fx vælge en visning med mapper, opdeling pr. år/måned eller opdelt efter modtager.

Til alle sager kan der oprettes generelle mapper, således alle sager "fødes" med disse. For maksimal fleksibilitet, kan der oprettes bestemte mapper pr. sagstype, ligesom der manuelt kan oprettes mapper til den enkelte sag. På den måde kan fx kontrakter, bilag og korrespondance have hver sin mappe.

På den ekstra fane er der også mulighed for at få vist dokumentet, du står på (som i Outlook). Du behøver således ikke åbne dokumentet for at se indholdet.

Sprogmodul

Sprogmodul

Sprogmodul

EG AdvoPro Sprogmodul er for jer, der har brug for AdvoPro på et andet sprog end dansk, eller jer der har brug for at omdøbe nogle af felterne i AdvoPro.

Hvis I er flere nationaliteter, der anvender EG AdvoPro, kan sprogmodulet være en god løsning. Med sprogmodulet kan du oprette sprogfiler indeholdende EG AdvoPro-tekster på forskellige sprog. I oversætter selv de forskellige tekster i EG AdvoPro, ligesom I selv har mulighed for at rette, vedligeholde eller justere oversættelserne løbende.

EG kan levere en google-oversættelse af teksterne i EG AdvoPro til det ønskede sprog, og I kan derefter selv gennemgå og justere på disse oversættelser. Det er ikke nødvendigt at oversætte samtlige felter i EG AdvoPro – I bestemmer selv hvilke felter, der skal oversættes og til hvad.

Sprogmodulet kan slås til/fra for den enkelte bruger, ligesom den enkelte bruger har mulighed for at vælge, hvilket sprog (sprogfil), der skal anvendes. Når et sprogmodul er slået til, bliver teksterne i EG AdvoPro vist på det valgte sprog. Der er ingen begrænsning på hvor mange sprog, EG AdvoPro kan oversættes til.

Anvender du nogle af felterne i EG AdvoPro til andre oplysninger, end de oprindeligt var tiltænkt i advokatsystemet, kan du bruge sprogmodulet til at ændre navnene på disse felter. Vælger du fx at bruge feltet "Klient ref." til at indtaste oplysninger om fx lånernummer, skadenummer eller medarbejdernummer, kan du bruge sprogmodulet til at omdøbe feltet "Klient ref." til fx "Skadenummer".

AdvoPro Portal

EG AdvoPro Portal

EG AdvoPro Portal

Spar tid. Giv dine inkassokunder og -debitorer adgang til egne sager

Med EG AdvoPro Portal kan dine inkassokunder få adgang til deres sager, så de kan følge med i sagen. De kan nemt lave en opgørelse af sagens restgæld, se status på afdragsordning, se og åbne sagens dokumenter m.v.

Dialog mellem kunden og jer kan ske via portalen. På den måde sparer begge parter masser af tid. Kunden kan sende beskeder til jer direkte fra portalen fx omkring ændringer af debitors oplysninger (med mulighed for direkte opdatering i AdvoPro), besked om indbetalinger direkte til dem (med automatisk dannelse af inkassopost i EG AdvoPro). I kan også sende beskeder til jeres kunder og samtidig markere, at I ønsker svar på denne. Når kunden går på portalen, kan de straks se de beskeder, I afventer svar på.

Jeres kunder kan også sende nye sager inkl. bilag til jer direkte fra portalen. Sagerne kan herefter nemt og hurtigt importeres i EG AdvoPro, så I er klar til sagsbehandlingen.

En kunde kan oprettes med det antal brugere, der ønskes, og de enkelte brugere kan have forskellige adgange/muligheder.

Debitorerne kan også få adgang til portalen. De kan se restgælden på alle sager, hvor de er debitor, se den korrespondance, der er sendt til dem, de kan tilbyde en afdragsordning (med automatisk besked til jer i EG AdvoPro og med mulighed for at oprette afdragsordningen). Derudover kan de foretage en indbetaling direkte via portalen (med besked til jer i EG AdvoPro). 

Tilkøb og Integrationer

Experian (RKI)

Experian (RKI)

Fra EG AdvoPro har du mulighed for at indberette til RKI, og du kan også tilmelde til kredit- & datavagten (AKS Open).

Det kræver naturligvis, at I indgår en aftale med Experian.

CVR API

CVR API

Med integrationen til CVR API, har I mulighed for at få tjekket virksomhedsstamdata og få data overført til EG AdvoPro.

Kræver også I indgår en aftale med CVR API.

Penneo

Penneo

Digital underskrift

Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere.

Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

NETS, betalingsservice

NETS, betalingsservice

Afdragsordninger indgået i EG AdvoPro kan tilmeldes til Nets betalingsservice.

EG AdvoPro's integration håndterer både Total- og Basisløsningen.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Fra Inkassomodulet har du mulighed for at indberette renter af udlån til skattestyrelsen.

Legalsys whistleblowerordning

Legalsys whistleblowerordning

En whistleblower-ordning er meget mere end en pligt efter loven –det kan være starten på et tiltrængt fokus på virksomhedens kultur.

Med Legalsys kan I tilbyde jeres klienter et af markedets bedste produkter.

Legalsys’ whistleblowerordning består af en række funktioner og værktøjer samlet i en whistleblowerportal, som blandt andet er udviklet af danske advokater specifikt til danske virksomheder. Systemet kan også anvendes af udenlandske virksomheder.

Portalen består af et back-end modul, hvor I som advokater og professionelle rådgivere kan håndtere forskellige kundetilpassede whistleblower-ordninger og undersøgelser for jeres kunder. Der er også et front-end modul, som trygt og sikkert gør, at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere helt anonymt kan indberette uregelmæssigheder til jer.

Dun & Bradstreet (Bisnode Debitor Registret)

Dun & Bradstreet (Bisnode Debitor Registret)

Fra Inkassomodulet har du mulighed for at indberette til Debitor Registret.

Det kræver naturligvis, at I indgår en aftale med Debitor Registret.

PDF ++

PDF ++

PDF ++ er udviklet specifikt til brug for advokater og andre, som har brug for et simpelt og effektivt værktøj til at behandle bilag til brug i retssager, voldgiftssager og tilsvarende.

PDF ++ er enkelt, hurtigt og intuitivt at bruge for såvel sekretæren som for juristen. PDF ++ anvendes til OCR behandling, påføring af bilagsstempler eller sidetal på pdf-dokumenter, f.eks. i forbindelse med indsendelse af bilag i tvister.

Proceedy Timeline

Proceedy Timeline

Få et godt overblik i dine sager. Du kan danne tidslinjer og samle alle de vigtigste oplysninger på en overskuelig og sikker platform.

• Opret en tidslinje og opdatér den når der kommer nyt i sagen
• Markér og skriv noter i sagens dokumenter og fasthold oplysningerne direkte på tidslinjen, så du nemt kan finde tilbage til den relevante markering
• Samarbejder du om en sag, så det er nemt at dele din forberedelse både internt med kollegaer og eksternt med klienter
• Fasthold vigtig viden, når du overleverer en verserende sag til en kollega, så der ikke går noget tabt i processen
• Eksportér OCR-scannede tidslinjer mm. som PDF, billede eller Excel, der nemt kan printes og medbringes

Nyheder

 • Lever kontoret op til nye lovkrav om tidsregistrering?

  Når lovgivningen vedr. registrering af arbejdstid træder i kraft den 1. juli 2024, stiller det nye krav til, hvordan der tidsregistreres på fx kontoret.

 • EG Legal: it-sikkerheden er ikke bedre end det svageste led

  Som softwareleverandør gør vi i EG Legal en stor indsats for hele tiden at forbedre datasikkerheden med nye sikkerhedsforanstaltninger. Men sikkerheden er altid udsat. Ved du som bruger af it-systemet, hvad du selv kan gøre for at undgå, at andre får uautoriseret adgang til jeres data?

 • EG Legal: Få et overblik over krav til digital bogføring

  Vi er i EG Legal i gang med at sikre, at alle vores kunder får mulighed for at efterleve kravene til digital bogføring indenfor de fastsatte tidsfrister. Få her et overblik de vigtigste elementer.

 • Vigtig information vedrørende nedlukning af NemID

  Som det fremgår af Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, bliver NemID sikker mailløsning, som du kender i dag, ikke videreført i MitID.

 • EG Legal: Ny bogføringslov

  Bogføringsloven blev vedtaget i maj 2022 og træder gradvist i kraft.

 • 2022-nyheder i AdvoPro - få et overblik

  Der er nu kommet seks AdvoPro Servicepakker, og de fleste AdvoPro-moduler er udviklet med nye funktioner.

 • Forbedret AdvoPro og InkassoPro hotline - nu med teknisk hotline

  Forbedret AdvoPro og InkassoPro hotline - nu med teknisk hotline

 • Ny EG AdvoPro servicepakke

  Har I fået indlæst den nyeste servicepakke til EG AdvoPro? Servicepakken indeholder en masse generelle nyheder, blandt andet mulighed for at have et notat på en kon-takts tilknytning til en sag, mulighed for at sende link til flere dokumenter og mulighed for at have behandlinger på en klient.

 • EG Legal: Cybersikkerhed og hosting er ekstremt vigtigt netop nu

  Vi oplever stigende cyberangreb på grund af situationen i Ukraine. Derfor er det vigtigt, at advo-katløsningerne er hostet i et sikkert miljø online og løbende bliver sikkerhedsopdateret.

 • Ny integration mellem EG CapLegal og EG AdvoPro Inkasso

  EG Legal har indgået den første kontrakt, som integrerer løsningerne EG CapLegal og EG Advo-Pro.

 • Nyhed i EG Legal: Whistleblowerportal og nyt sagsområde til advokater

  EG Legal kan nu tilbyde advokater og deres kunder en professionel, danskudviklet whistleblowerportal. Med portalen kan advokatfirmaerne samtidig udvide med et nyt sagsområde i forretningen.

 • EG Legal: Nyheder til EG AdvoPro-kunder

  Er du EG AdvoPro-kunde? Så læs om vores nyeste produkter, blandt andet Forsendelsesmodulet.

 • EG køber Capto A/S

  EG har købt Capto A/S, som er en dansk virksomhed med speciale i software til advokatfirmaer, juridiske afdelinger, medlemsorganisationer og kursusudbydere.

 • Spændende udvikling

  Udviklingen i Advokatbranchen er spændende. Der er ønsker om flere digitaliserede processer, nye værktøjer og at tænke advokatydelser på en ny måde. På FutureLegal 2019 fik vi masser af inspiration, som vi nu arbejder videre med.

 • Nemmere rykkerproces med Penneo

  Det kan være en besværlig proces at rykke for underskrifter. Hos Connection Inkasso hjælper Penneo og sørger for at følge op på dokumenterne, indtil de bliver underskrevet.

 • Væk med ringbindene og arkivskabene

  Når GDPR træder i kraft, stiller det større krav til både løbende manuel oprydning og adgangsbegrænsning til ringbind og arkivskabe, da brug af disse stiller store krav til sikkerheden. Vi anbefaler derfor, at I tænker i andre løsninger.

 • GDPR i advokatvirksomheder

  Som advokatvirksomhed behandler du ofte meget følsomme data, og der hersker næppe tvivl om, at advokatvirksomheder skal passe overordentligt godt på, at disse data ikke falder i de forkerte hænder. Men når EU's persondataforordning (GDPR) træder i kraft, skal du også have øget fokus på de måske lidt oversete øvrige persondata, du behandler– herunder eksempelvis data om dine medarbejdere.

 • Er det tid til et brushup-kursus i AdvoPro?

  Har du brugt AdvoPro i mange år, er det måske tid til et brush-up-kursus. Vi oplever, at mange kunder kun bruger de funktioner, der var til rådighed, da de startede med at bruge AdvoPro. Dermed risikerer de at gå glip af effektivisering i dagligdagen.

 • Husk at opdatere din Microsoft-software

  Det er vigtigt, at du holder din Microsoft-software opdateret, så du opretholder et sikkert og stabilt driftsmiljø. Vi har sammensat en liste over softwareversioner fra Microsoft, så kan du se, om tiden er inde til en opdatering.

Kurser, webinarer og events

EG AdvoPro - nye brugere Grundmodul

Kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere på advokatkontorer og er et kursus med undervisning i advokatprogrammet EG AdvoPro. Efter kurset vil deltagerne kunne anvende de grundlæggende faciliteter i EG AdvoPro.

Kolding
Ballerup

EG AdvoPro - nye brugere Konkursbo

Kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere på advokatkontorer, hvis arbejdsområde er behandling af konkursboer.

Kolding
Ballerup

EG AdvoPro - nye brugere Inkasso

Kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere, der skal anvende EG AdvoPros inkassomodul.

Kolding
Ballerup

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Gennem mange år har vi udviklet it-løsninger, som er målrettet specifikke brancher.

Senior Sales Executive, EG AdvoPro

Lotte Juul