EG Legal IT sikkerhed nyhedsbrev
23. oktober 2023

EG Legal: Få et overblik over krav til digital bogføring

Vi er i EG Legal i gang med at sikre, at alle vores kunder får mulighed for at efterleve kravene til digital bogføring indenfor de fastsatte tidsfrister. Få her et overblik de vigtigste elementer.


Vi modtager forståeligt nok mange spørgsmål om de nye krav til digital bogføring i relation til vores systemer. I det følgende forsøger vi at give et overblik over de vigtigste elementer. Vi henviser dog til erhvervsstyrelsen hjemmeside for yderligere information.

Hvem gælder det for

Alle virksomheder, som er regnskabspligtige efter årsregnskabsloven, skal leve op til kravet om digital bogføring. Hvornår kravet træder i kraft hos den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedstype og valg af bogføringssystem. Se mere senere.

Hvad skal registreres

Virksomhedens transaktioner skal registreres i et digitalt bogføringssystem. Registreringerne samt de bilag, som dokumenterer disse, skal opbevares i et digitalt bogføringssystem, eller man skal opbevare en sikkerhedskopi heraf på en server hos en udbyder eller hos en anden tredjepart.

Hvornår gælder det fra

Tidsfristen afhænger som nævnt af virksomhedstype og valg af bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen har ændret datoen for, hvornår kravet om digital bogføring tidligst træder i kraft. Der var oprindelig meldt ud, at de første virksomheder skulle skifte den 1. januar 2024, men dialogen med erhvervsorganisationer har medført, at datoen er rykket til den 1. juli 2024.

Tre vigtige datoer

Først er det vigtigt at understrege, at kravet om digital bogføring vil gælde fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, som starter efter, at kravet om digital bogføring er trådt i kraft.

1. juli 2024
Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

1. januar 2025
Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.

2026, dato ikke nærmere fastsat
Personligt ejede virksomheder og virksomheder, der er omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder, skal bogføre digitalt.

Skelner mellem to forskellige bogføringssystemer

Udover virksomhedstyper skelnes der altså mellem to forskellige bogføringssystemer:
Et standard bogføringssystem og et specialudviklet bogføringssystem.

I EG Legal repræsenterer vores kunder flere forskellige virksomhedstyper, ligesom vi både leverer et standard digitalt bogføringssystem og et specialudviklet bogføringssystem.

Informationsmøder i efteråret

I løbet af efteråret vil vi sende mere information ud og afholde en række informationsmøder - målrettet vores forskellige kundegrupper.

I mellemtiden er I selvfølgelig velkomne til at kontakte jeres Account Manager til en dialog om, hvad overstående betyder for jer, og hvilke muligheder, I har.

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Gennem mange år har vi udviklet it-løsninger, som er målrettet specifikke brancher.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive, EG AdvoPro

Lotte Juul

Tlf:  +45 7260 1831

Email:  lojuu@eg.dk

Key Account Manager, EG CapLegal

Ulrik Gylling

Tlf:  +45 7260 1463

Email:  ulhag@eg.dk