Sagshåndtering i EG Sensum Myndighed

Sagshåndtering indeholder specialiserede moduler til understøttelse af arbejdsgange og processer indenfor børn og unge- samt voksenområdet.

Løsningen understøtter systematisk udredning og sagsbehandling, herunder VUM 2.0 og ICS-metoden.

Læs mere om sagshåndtering

Sagshåndtering

Moduloversigt

Kontakt EG

Digital Post

Digital Post

I modulet kan du sende og modtage dokumenter og bilag til/fra borgere, kontaktpersoner og leverandører til/fra sagens dokumentstruktur.

Læs mere om Digital Post

 

Overblik

Aktindsigt

Aktindsigt

Du kan bruge modulet til at udskrive fortrolige oplysninger om en borger. Modulet er brugbart når en borger eller pårørende anmoder om indsigt i borgerens journaler.

file

Dokumenter

Dokumenter

I modulet kan du håndtere dokumenter, herunder oprette, lagre og organisere dokumenter i mapper. Modulet samarbejder med en lang række moduler i EG Sensum, da alle dokumenter bliver lagret i Dokumenter.

Digitalisering

Emnesager

Emnesager

I modulet kan du behandle børnesager uden at bruge CPR-nummer. I Emnesager kan borgeren oprette en sag uden CPR, men det vil stadig være muligt at bruge dokumentmodulet og journalisere dokumenter.

Manufacturing

Indstilling/Høring

Indstilling/Høring

I modulet kan du sende skemaer i høring hos andre medarbejdere eller teams. Skemaet er knyttet til borgerens sag og beskriver, hvad der skal gøres for at hjælpe borgeren.

Status

Effektmåling

Effektmåling

Du kan bruge modulet til at oprette de indikatorkataloger, du skal bruge for at kunne registrere og måle effekten af de indsatser, der sættes i værk for at forbedre borgernes liv.

project

Opgaver

Opgaver

I modulet kan du oprette en to-do-liste til dig selv, ansatte eller teams. Du kan oprette en opgave og tildele den til en afdeling, borger eller til dig selv.

Case

Sagsstyring

Sagsstyring

I modulet kan du håndtere information om borgernes sager. Dette moduls funktioner er tilgængelige mange forskellige steder i systemet, for eksempel på sagens stamkort, borgerens stamkort og på startsiden.

Onboarding

Samtykke

Samtykke

I modulet kan du få overblik over de samtykker, borger har givet.

E-faktura

Tildeling af indsatser

Tildeling af indsatser

I modulet kan du oprette, godkende og administrere sociale indsatser der skal bevillges til en borger. 

Megaphone

Underretning

Underretning

Du kan bruge modulet til håndtering og registrering af underretninger fra borgere eller samarbejdspartnere om børn og unge under 18 år. Modulet giver ligeledes mulighed for at foretage lovpligtige indberetninger til Ankestyrelsen.

Beskæftigelse og Erhvervsudvikling

Fællesplan

Fællesplan

Du kan optimere samarbejdet mellem kommune og bosted med Fællesplan. Alle aktører holdes opdateret om handlingsplaner, bruger tiden effektivt og fejl undgås i sagsbehandling.

magasin

Rapportafvikling

Rapportafvikling

I modulet Rapportafvikling tilbydes ledelse og sagsbehandlere en række avancerede rapporter og funktioner, der løbende leverer den information, der er forudsætningen for at træffe de bedst mulige administrative og ledelsesmæssige beslutninger.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk

Artikler

Nyhed
Region Nordjylland fortsætter langvarigt samarbejde med EG på specialområdet
Specialsektoren i Region Nordjylland fortsætter det mangeårige samarbejde med EG, der i de næste mindst seks år skal levere den samlede digitale understøttelse af regionens specialtilbud.
Nyhed
Fornyet aftale om elektronisk fagsystem på socialområdet
Nyhed
Dokumentation er en del af praksis