New normal
20. august 2020

Hvad har coronakrisen lært os? 5 vigtige insights om digitalisering

På rekordtid har corona vist os, hvor vigtig digitalisering er. Under nedlukningen har både offentlige og private virksomheder oplevet konkret, hvor kraftfulde og afgørende digitale løsninger er for at samfundet fungerer, og hvad det betyder at tage det digitale bungyjump. EG har leveret en række af løsningerne. Få her 5 ting, vi har lært under corona lock down.

I EG forsøger vi at opsamle læring i coronatiden: om vores måde at arbejde på og om, hvordan vi kan hjælpe vores kunder i de forskellige brancher bedst med at udnytte de digitale løsninger.

Vi ved endnu ikke, hvor længe corona vil dominere samfundet. Men det skal ikke forhindre os i at indsamle learning points fra krisen, som kan være med til at bringe os alle sammen videre.


Digitalt kompetenceløft meget hurtigt

For hvad kan vi lære af nedlukningen? Hvordan skaber vi det arbejdsliv, vi gerne vil have efter coronakrisen?

Et arbejdsliv, hvor de digitale fordele, som mange oplever lige nu, bliver udnyttet fuldt ud også efter corona.

Vi har set, at mange af vores kunder i flere brancher på kun få måneder har formået at implementere nye digitale vaner og opdaget, at det ikke kun giver 'fordele', men at digitalisering er kraftfuld og afgørende for forretningen. Og at man kan blive sat af, hvis man ikke tør det digitale.

Når der er styr på infrastrukturen og sikkerheden, kan en lang række arbejdsopgaver løses, hvor du er, når du vil. CEO, Mikkel Bardram, EG.

Coronakrisen har betydet et stort digitalt kompetenceløft meget hurtigt. Næsten over night lykkedes det for rigtig mange ansatte, både hos vores kunder og hos EG, at gå over til at arbejde virtuelt.

EG har leveret en række løsninger, som har hjulpet kunderne i både den offentlige og private sektor under nedlukningen.

Fem learning points fra krisen

Servicefag og fysiske butikker har været hårdt ramt af nedlukningen og kravet om social distancing, mens alt det, der har foregået på digitale platforme har boomet. Det gælder nethandel, e-learning, onlinemøder, konsultationer og webinarer blandt andet.

I EG arbejder vi med fem learning points fra den aktuelle krise, hvor vi har identificeret muligheder og udfordringer, hvor vi kan understøtte vores kunder.
 

1: Store dele af samfundet fungerer selv om vi arbejder hjemmefra

Den vigtigste erfaring fra krisen er nok, at takket være en god digital infrastruktur kan rigtig mange funktioner opretholdes, selv om medarbejderne arbejder hjemmefra.

- Når der er styr på infrastrukturen og sikkerheden kan en lang række arbejdsopgaver løses, hvor du er, når du vil, siger CEO, Mikkel Bardram, EG.

Med de mobile løsninger hos EG Construction er såvel mester som svend bedre stillet, fordi man kan arbejde uanset, hvor man befinder sig. Det sparer tid og giver en stor frihed at kunne klare det meste online og fra mobilen. 

2: Digitalisering er blevet et must

Hvor ønsket om besparelser og effektiviseringer tidligere var driver for digitalisering, er der nu en erkendelse af, at digitalisering er en forudsætning for, at samfundet kan fungere sikkert og effektivt.

- Et godt eksempel er vores løsning til sikkert videokald til socialt udsatte og videokonsultationer til de privatpraktiserende læger, der fra den ene dag til den anden begyndte at arbejde med videokonsultationer.

En forandringsprocess, som ellers typisk tager flere år, siger Mikkel Bardram.

3:  Mennesker har brug for mennesker

Krisen har desuden vist os, at vi kan løse vores opgaver hjemmefra og i cyberspace, men at vi har brug for at kunne skabe, fastholde og udvikle menneskelige relationer selv i en coronatid.

- Vi har lært at undgå unødvendig tid sammen. Vi klarer arbejdsopgaverne og holder vores møder online og hjemmefra i langt større omfang end tidligere.

Til gengæld kan vi takket være digitaliseringen så prioritere den tid, vi er sammen på arbejdspladsen til videndeling og opbygning af sociale relationer. Derfor skal vi ikke stoppe digitaliseringen af hensyn til de menneskelige relationer. Vi skal sætte ekstra gang i digitaliseringen, så vi får bedre tid til at mødes med hinanden som mennesker, siger CEO Mikkel Bardram, EG.

I forbindelse med coronakrisen har EG sammen med hele IT Branchen udarbejdet et særligt COVID-19 katalog. Kataloget har til formål at dele gode eksempler og inspirere til øget brug af de digitale løsninger, som foreløbig har været med til at hjælpe Danmark gennem coronakrisen.

4: Den fysiske arbejdsplads er under forandring

Den fysiske butik og den fysiske arbejdsplads vil også findes i fremtiden, men den ændrer karakter.

- Det handler blot om at fastholde ambitionen om god service og kvalitet og kombinere den med de teknologiske muligheder, som vi allerede har til rådighed, siger Mikkel Bardram.

EG Retail har EG fx hjulpet med at gøre det muligt at købe ferskvarer online og hos EG Healthcare hjælper vi læger, psykologer, fysioterapeuter, og kiropraktorer med forskelligt it-udstyr, der kan gøre arbejdet i hverdagen nemmere, også på hjemmearbejdspladsen.

5: Videndeling og kompetenceudvikling kan også ske online

Meget store events med mange mennesker samlet et sted eller mindre forsamlinger i små rum hører fortiden til. Webinarer og e-learning hos EG er meget populære i øjeblikket.

- Når vi ikke i samme udstrækning samler kursister og undervisere, sparer alle tid og penge, så vi i stedet kan fokusere på at få de førende eksperter i verden til at stå for undervisningen. Når kurserne ligger online, kan kursisterne desuden bagefter spole tilbage og se sekvenser igen, hvis der er noget, de finder svært. 

Det giver mulighed for at skræddersy træningsforløb på helt nye måder, fx tilpasset den enkelte kundes behov, arbejdssituation, tid, og indlæringsstil, siger Mikkel Bardram.

Et godt eksempel er, at EG Healthcare støtter KBU-læger, der skal ud i almen praksis eller speciallægepraksis, hvor man bruger lægeløsningen EG Clinea. De kommende læger får gratis adgang til et større e-læringsforløb, der giver dem de bedste forudsætninger for hurtigt at komme i gang med deres lægefaglige opgaver.

Store events med mange mennesker kan afvikles online. Det så vi ved EG-eventet ASPECT4 Virtuel Day, det store kundearrangement med over 300 deltagere, der med kort coronavarsel blev forvandlet til en virtuel dag i stedet for et fysisk event.
 

Nye tider - nye løsninger

Samlet set har coronaen ændret vores syn på vores arbejdsvaner, fordi den har vist skeptikerne, at mange arbejdsopgaver kan løses med samme tidsforbrug og i samme kvalitet fra hjemmearbejdspladsen.

Ved hjælp af digitalisering skal vi finde en fornuftig balance mellem hjemmearbejde og fremmøde, der matcher den enkelte branche og virksomhed. CEO, Mikkel Bardram, EG

Nu består opgaven i at sikre, at såvel kontorer og butikker som hjemmearbejdspladserne fungerer også på langt sigt.

Medarbejderne skal kunne anvende deres fagsystemer hjemmefra, og løsningerne skal være lette at distribuere og opdatere online samt overholde GDPR-forordningen.

- Grundlæggende skal vi ved hjælp af digitalisering finde en fornuftig balance mellem hjemmearbejde og fremmøde, der matcher den enkelte branche og virksomhed, så man fastholder sin kultur, sikrer den nødvendige videndeling og skaber de sociale relationer og netværk, som i sidste ende er en forudsætning for, at samfundet holdes i gang og at både de fælles arbejdspladser og hjemmearbejdspladserne fungerer, siger CEO Mikkel Bardram, EG.

De virksomheder, der formår at tage den nye digitale virkelighed til sig og udnytte fordelene, bliver vinderne. Coronakrisen kan positivt give endnu flere virksomheder erfaringer om det enorme potentiale, der er i digitale løsninger.

At den nye digitale virkelighed skaber muligheder, også for mere produktivitet og mere fleksibilitet, samarbejde på nye måder og i det hele taget ny indsigt, som kan bringe os videre, hvis vi bruger den klogt. Coronakrisen er et wake-up-call og en tryktest af digitaliseringen på én gang.

Alt det har vi lært af coronakrisen indtil nu, og vi bliver uden tvivl klogere.