ASPECT4 - målrettet ERP-løsning

ASPECT4 understøtter specifikke branchebehov med fokus virksomheders best of breed strategier og ved hjælp af agile arbejdsmetoder.

ASPECT4 er specialister i at hjælpe virksomheder inden for trælast, fashion, logistik og transport med at optimere industrispecifikke forretningsprocesser og muliggør samarbejde på tværs af hele værdikæden.

 

Scroll ned og vælg din branche her på siden

CasualManManufacturing

Vælg din branche

ASPECT4 er en brancherettet ERP-løsning, der er forankret i typiske skandinaviske forretningstyper og -modeller. Dermed er løsningen gennem mange år fintunet mod netop de styringsbehov, du typisk finder her.

transport

Transport

ASPECT 4 Transport

Transport

Hands-Cube

Logistik

ASPECT4 Logistik

Logistik

Fashion Tekstil

Fashion

ASPECT4 Fashion

Fashion

Trælast

Trælast

ASPECT4 Trælast

Trælast

ASPECT4-tillægsmoduler og særlige funktioner

Som basisfundament under din branchespecifikke ASPECT4-løsning finder du en række solide og gennemarbejdede moduler, der giver værdi til din virksomhed. 

Som basisfundament under din branchespecifikke ASPECT4-løsning finder du en række solide og gennemarbejdede moduler, der giver værdi til din virksomhed.

ASPECT4 Finance

ASPECT4 Finance

Komplet økonomisk styring

En stor del af den økonomiske styring foregår naturligvis i den aktuelle brancheløsning. Backoffice-funktioner som bogføring, økonomisk rapportering, budgettering og finansiel styring gennemføres i dette modul med fokus på finans-, debitor-, kreditor- og likviditetsstyring.

Læs mere om ASPECT4 Finance på aspect4.com

ASPECT4 HRM

ASPECT4 HRM

Få mere fleksibel HR- og lønadministration

Automatiseret datafangst fra brancheløsninger eller andre løsninger er en central del af en effektiv styring af processer vedrørende løn- og personaleadministration. Kan nemt integreres med andre økonomisystemer og kan importere data fra regneark og en lang række andre systemer.

Læs mere om ASPECT4 HRM

ASPECT4 Workflow

ASPECT4 Workflow

Automatisér rutinerne 

ERP-løsninger er ofte bygget til specialister med tunge og arbejdskrævende rutiner. Med dette modul kan du i stedet en gang for alle definere rutinerne og overlade identifikations-, styrings- og opfølgningsopgaven vedrørende sammenhængende forretningsprocesser til ASPECT4. 

Læs mere om ASPECT4 Workflow Management

ASPECT4 Business Connector

ASPECT4 Business Connector

Sammenhæng i forsyningskæden 

Samspillet med dine samhandelspartneres ERP-løsninger er også vigtigt og ikke altid nemtDerfor skal du bruge et effektivt værktøj, der sikrer lettere, hurtigere og mere effektiv integration systemerne imellem og sikrer det nødvendige informationsflow i hele forsyningskæden – både eksternt og internt. 

Læs mere om ASPECT4 Business Connector

ASPECT4 QueryManager

ASPECT4 QueryManager

Fra data til brugbar information 

Har man massevis af data, men mangler information, er løsningen et stærkt forespørgsels- og rapporteringsværktøj. Dkan på en enkel og vedkommende måde transformere data til information, som brugere og beslutningstagere får rådighed over efter behov.

Læs mere om ASPECT4 QueryManager

ASPECT4 DocManager

ASPECT4 DocManager

Målret dokumenter til modtageren 

Output management kan være en krævende disciplin. Modulet her tager bolden op, og du kan med enkle midler målrette dokumenter og formularer til dine modtagere med hensyn til både layout, indhold og distributionsform. Du får også avancerede værktøjer til arkivering, administration og søgning.  

Læs mere om ASPECT4 DocManager

Event and Exception Manager

Event and Exception Manager

Overvåger og giver direkte besked  

Overvåger hændelser og sender så besked videre til de personer, der abonnerer på udvalgte meddelelserSystemet gør det nemt at styre, at bestemte personer får besked om hændelser, der er vigtige for deres arbejde. 

Læs mere om ASPECT4 Event and Exception Manager

ASPECT4 Activity Streams

ASPECT4 Activity Streams

Uformel informationsdeling  

Med Activity Streams får organisationen nye muligheder for at holde sig ajour med udvalgte hændelser og nyheder, som enten er oprettet manuelt af kolleger eller automatisk af ASPECT4. Minder om sociale netværk, men er målrettet virksomhedens ansatte og kræver ikke oprettelse af separat profil.

Operations Manager

Operations Manager

Få samlet overblik over driftssituationen  

Gør daglige drifts- og overvågningsopgaver mere simple og samtidig mere sikre. Den enkelte driftsansvarlige kan sammensætte personlige overvågningsopgaver og via udstrakt brug af farver, diagrammer og intelligent kommunikation nemt få et samlet overblik.  

Læs mere om ASPECT4 Operations Manager

ASPECT4 Business Adaptors

ASPECT4 Business Adaptors

Styr meddelelser og dokumenter i mange formater

Et sortiment af færdiggjorte forbindelsesled mellem in-house ASPECT4-meddelelser/-dokumenter og forskellige eksterne udgaver af samme meddelelse/dokument. Anvendes, når forskellige systemer ikke taler samme sprog, og kan håndtere en lang række af dokumentformater.

Læs mere om Business Adaptors på aspect4.com

Kundereferencer

 • JBS Textile Group A/S

  JBS: Salg af undertøj på digitale markedspladser giver kæmpe onlinevækst - Salg via markedspladser er absolut den største del af vores onlineforretning, siger Nicolai Hartung, JBS Textil Group A/S

 • Skovhuus Strik

  Onlinesalg giver Skovhuus Strik flere typer kunder. "Vi kan brande vores produkter på en anden måde og mere direkte til slutbrugeren", fortæller salgschef Erik Johansen, Skovhuus Strik.

 • Cero & Etage

  Cero & Etage har deltaget i brugerudviklingen af EG’s nye iPad-app og er meget begejstrede for den effektivisering af salget, som løsningen giver mulighed for.

 • ALPI Danmark

  ALPI har taget et stort skridt på vejen mod det rene elektroniske skrivebord, så visionen om at arbejde hurtigere og mere effektivt kan realiseres.

 • Jens Schultz Forretningsanalyse

  Effektivisering og optimering af egne processer gav gevinst for Jens Schultz A/S, som har givet gevinst i millionklassen.

 • N&K Spedition

  N&K Spedition A/S gik fra en it-løsning til et strategisk samarbejde med EG med fokus på at effektivisere kendte udfordringer og arbejdsgange i branchen.

 • Jens Schultz Optimeringsprojekt

  Jens Schultz A/S har med fokus på at optimere centrale processer reduceret lagerbindinger svarende til 4 mio. kr. i samarbejde med EG Trælast.

 • J. Chr. Koldkur Transport

  Hør mere om hvilke resultater J. Chr. Koldkur Transport A/S opnåede efter sit samarbejde med EG.

 • ITW Byg

  At arbejde med EG er en organisk proces. Ændringer i love og retningslinjer på området og forbedringer i systemet giver jævnlig kontakt mellem kunde og EG som udbyder.

 • Vendelbo Spedition

  Se videocasen om Vendelbo Spedition.

Kontakt os

Vil du høre mere om vores ASPECT4?

Kontakt vores brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Director, Commercial Excellence

Bo Eriksen

Læs mere Læs mindre

Bo Eriksen er ansvarlig for EG's ASPECT4 logistik- og trælastafdelinger. Bo har en fortid som revisor hos EY, er instruktør på EG Sales Academy og er uddannet i forandringsledelse. Bo fokuserer på at hjælpe kunder med at skabe størst mulig indsigt i deres egen forretning. På den måde hjælper han virksomheder med at definere og opnå deres fulde potentiale, blandt andet ved at optimere deres ROI og udvikle forretningen med it-værktøjer. Kontakt Bo, hvis du vil høre mere om: forretningsunderstøttende it, økonomistyring eller forretningsudvikling og -optimering.

Vice President, ASPECT4 Management

Steen Ravn

Læs mere Læs mindre

Steen Ravn leder et team, der hver dag hjælper virksomheder i transportbranchen med at skabe optimale arbejdsprocesser, som er understøttet af deres it-løsninger. Steen tror på, at stærkt teamwork, hvor alle får mulighed for at udnytte deres styrker, er fundamentet for at skabe værdi for kunderne og sammenhæng mellem strategi, processer og it.