EG CapLegal advokatsystem

Book en online-demo allerede i dag

EG CapLegal løfter din nuværende løsning fra at være et sagsbehandlingssystem – til at håndtere både sager, økonomi og administration i ét og samme system.

 • Moderne og intuitiv brugeroplevelse med god sammenhæng
 • Let adgang til administration og økonomistyring
 • Alle værktøjer er indbygget – du arbejder ét sted og sparer tid
 • Testet og certificeret af Microsoft.

Scroll ned og læs mere her på siden

EG CapLegal advokatsystem

EG CapLegal Grundmodul indeholder:

 • Klient- og sagshåndtering – giver et samlet overblik med sagen i centrum
 • Dokumenthåndtering – sikrer videndeling og let genfinding af dokumenter
 • Tidsregistrering og fakturering – gør bogføring og økonomistyring nemt og enkelt.
 • Klient- og sagsmodul
 • Dokumenthåndtering
 • Tidsregistrering og fakturering
Tilbage
Frem

I EG CapLegal er sagen sat i centrum. Oplysningerne om klienten og klientens sager er samlet på en let og overskuelig. Bl.a. som faktabokse direkte fra en oversigt eller ved opslag via båndet.


Det giver et lynhurtigt overblik over den enkelte klients sager. Herfra er der direkte adgang til sagens detaljerede oplysninger. Der er en avanceret integration med Microsoft Office og et effektivt søgesystem gør det nemt at finde oplysninger.

Jeg vil gerne kontaktes for yderligere information

Klient- og sagsmodul

EG CapLegal dokumenthåndtering gør vidensdeling simpel. Fritekstsøgning helt ned til det enkelte ord gør det nemt og ikke mindst hurtigt at finde et dokument. Både på tværs af sager og på den enkelte sag.

Derudover sørger avancerede kategoriserings-, nøgleords- og notefunktioner for, at alle oplysninger samles og registreres. Der kan oprettes dokumenter direkte fra Outlook og EG CapLegal tilbyder også mulighed integration til fx NetDocument.
 

Jeg vil gerne høre mere

Dokumenthåndtering

Med afsæt i et af de mest udbredte økonomisystemer i verden, Microsoft Dynamics 365 Business Central (også kendt som 'Dynamics NAV'), gør EG CapLegal det muligt for de forskellige arbejdsfunktioner i din virksomhed at arbejde i ét samlet system.


Alle kan med andre ord se det relevante – og det gør det muligt at dele viden. Det giver høj sikkerhed og højner samarbejdet. Med EG CapLegal er der altid styr på igangværende arbejder og over-/underdækning. Det gælder også arbejdet i forbindelse med den daglige bogføring og alle øvrige funktioner i forbindelse med økonomistyring og rapportering. Herunder specificeret tilsvarsberegning og korrekt håndtering af udestående debitorer i forhold til fakturamodtager

Kontakt mig med mere information

Finans- og bankmodul

Tilkøb til EG CapLegal

Du kan skræddersy EG CapLegal med en række tilvalg, som kan styrke advokatsystemet i din virksomhed.

Inkasso

CapLegal Inkasso

CapLegal Inkasso

Udviklet til dig, der har mange inkassosager. Få et effektivt workflow, der gør det nemt at håndtere de mange små udfordringer.

​Med EG CapLegal Inkasso har du styr på inkassosagerne. Inkassomodulet håndterer alle former for inkassorelateret forretning - fra almindelig inkasso til realkreditinkasso.

​Fordele med EG CapLegal Inkasso / Realkreditinkasso:

 • ​Automatiser sagsforløbet både inden for inkasso og andre sagstyper
 • Få et effektivt workflow, der gør det nemt at håndtere mange små sager
 • Arbejd med et ubegrænset antal fordringer og realkreditlån
 • Opsæt egne salær-, gebyr- og afgiftsregler pr. sag eller pr. fordring
 • Kommuniker med fx Experian (RKI) og Debitorregisteret
 • Beregn og håndtér afdragsordninger - også flere på samme sag
 • Håndter flere debitorer og flere fordringer på en sag
 • Mulighed for "genbrug" af låne- og ejendomsoplysninger.
Konkurs

CapLegal Konkurs

CapLegal Konkurs

Med EG CapLegal Konkurs har du styr på dine konkursboer.

Registrer kurator, likvidator samt automatisk oprettelse af kreditorer og debitorer fra Excel. Konkursmodulet anvendes til registrering af kreditorer, debitorer samt til håndtering af gældbøger.

Derudover er modulet også velegnet til rekonstruktion og likvidation. Den effektive styring af alle opgaver sikrer, at alle dine frister til hver en tid overholdes.

​Fordele med EG CapLegal Konkurs:

 • ​Få en effektiv sagsbehandling fra start til slut
 • Registrer debitorer med tilgodehavende
 • Registrer kurator, likvidator, import og automatisk oprettelse af kreditorer og debitorer fra Excel
 • Få integration til Nemkonto
 • Registrer boet med botype, fristdatoer, CVR-numre, statskasseindeståelse
 • Registrering af gældbog og flere krav
 • Indberet til SKAT efter udlodning
 • Hold styr på hvert enkelt gældbog og krav
 • Adgang til en lang række rapporter / udskrifter
 • Få fuld integration til Microsoft Word og Outlook.
Legal Mobile

CapLegal Mobile

CapLegal Mobile

Legal Mobile – hvor som helst og når som helst

Med Legal Mobile kan du være på farten og samtidig have dine vigtigste arbejdsredskaber lige ved hånden.

EG CapLegals mobile løsning fungerer på både din smartphone og tablet – og via adgang fra en ganske almindelig browser.

​Du kan altså arbejde effektivt i din advokatløsning uanset, hvor du befinder dig. Registrerer du blot en enkelt samtale med en klient om måneden, der ellers ikke ville blive registreret, er investeringen i Legal Mobile fordelagtig. Det er værd at tage med.

Business Intelligence

CapLegal Business Intelligence

CapLegal Business Intelligence

Partnerskaber styrker din løsning. Vi samarbejder med en række partnere, der hver især leverer en række tillægsprodukter, der optimerer dit arbejde.

De vigtigste nøgletal – helt automatisk

Har jeres virksomhed en masse data, I ikke får udnyttet? Vil I have et bud på, hvordan data kunne støtte jeres forretningsprocesser, skabe værdifuld indsigt og styrke jeres konkurrenceevne?

​Business Intelligence er en værktøjskasse, der gør jeres virksomhed i stand til at træffe bedre og hurtigere forretningsbeslutninger. Det handler om at få udnyttet jeres data, det handler om at skabe værdi og det handler om at styrke jeres medarbejdere. Det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med.

Business Intelligence er ikke længere kun for større virksomheder. Nye værktøjer har gjort det mere tilgængeligt, mindre licenstungt og lettere at arbejde med. Sammen finder vi den helt rigtige løsning til jeres virksomhed.

Øg inddrivelsesprocenten, og få flere penge hjem

Betalingsagent

Betalingsagent

Den daglige sagsbehandling kan involvere udbetalinger til klienter og parter. For at lette forretningsgangen kan sagsbehandlere anvende betalingsagenten til anmodning om udbetalinger i bogholderiet.

Betalingsagenten bruges til at danne kladdelinjer i en udbetalingskladde. Udbetalingskladden bliver bogført af bogholderiet og er ikke tilgængelig for sagsbehandlere. En betaling kan evt. godkendes af op til to personer, som defineres ud fra deres funktion i virksomheden. Ligeledes skal den sagsbehandler, som foretager anmodningen om udbetaling, være godkendt til at anvende betalingsagenten. Der kan udbetales fra en sag eller direkte til en klient. I begge tilfælde, er indgangsvinklen en specifik sag.

Effektiv inkassobehandling

Dubletsøgning

Dubletsøgning

Dublethåndtering i CapLegal gør det muligt at sammenlægge dubletter af oprettede parter og klienter.

Modulet sammenlægger dubletter og tilretter bl.a. tilknytning på sager. Ved sammenlægning af klienter håndteres også saldi og tilsvar.

Overblik og effektivitet med InkassoPro

IGVA

IGVA

Vurderingsmodulet til igangværende arbejde i CapLegal. Den er tiltænkt som grundlag for en bogføring af igangværende arbejde (WIP), herunder regulering af aktivet i virksomheden. Udgangspunktet er en vurderingskladde, hvor du som klientansvarlig eller sagsansvarlig løbende kan vurdere om en given sags uafregnet tid kan faktureres til værdien af det igangværende arbejde – dvs. uafregnet tid, som ikke tidligere er afregnet på en salærnota.

Vurderingen tager udgangspunkt i sagen, på en given dato og præsenterer dig for den uafregnede tid, samt uafregnet beløb, sidstnævnte opgjort som tid x sats. Statistik Samtidigt præsenteres du for statistik angivet pr. sag baseret dels på de historiske vurderinger, dels hvad der er sket faktureringsmæssigt på sagen tidligere Salæraftaler/ansættelser.

I forbindelse med vurdering af sagen, kan du du se hvilke salæraftaler, der er indgået med klienten og hvad disse beløbsmæssigt udgør. Herunder også, hvad der tidligere er blevet faktureret på disse aftaler. Daglig anvendelse Fra Rollecenteret vælges menupunktet: ”IGA Vurdering”.

Afregnings- og rykkermodul

Udvidet afregning

Udvidet afregning

Udvidet afregning er et supplement til almindelig afregning og fakturering i CapLegal. Funktionen Afregningsskabelon – eller Udvidet Afregning – kan bruges i følgende tilfælde:

• Flere salærlinjer i samme faktura
• Flere fakturaer (mere end én fakturamodtager) for samme afregningsperiode
• Gentagne eller periodiske fakturaer, hvor beløb eller fordeling til samme klient/fakturamodtager er identiske
• Håndtering af ej bogført sagspost (opkrævning af udlæg) i faktura
• Sags- eller sagstypebestemte fakturaer, hvor beløb eller fordeling er identiske hver gang
• Udvidet samleafregning med mulighed for gruppering af både sagsposter og salærlinjer

Derudover kan der tilknyttes tekst- eller salærlinjebeskrivelse til selve fakturaudkastet enten som en del af salærlinjerne i fakturaen eller som en selvstændig salærspecifikation.


Brug af den Udvidede afregningsfunktion kan bruges helt selvstændigt og er et supplement til den almindelige afregning i CapLegal.

Digital underskrift

Multifaktor godkendelse

Multifaktor godkendelse

Multifaktor godkendelse til hosted CapLegal kunder – ekstra sikkerhed ved Login.

Langt de fleste angreb på IT-sikkerheden sker ved at forkerte personer får adgang til vores oplysninger. For ikke så lang tid siden var en artikel i nyhederne fra Datatilsynet, der har uddelt bøde og kritik til et advokatfirma hvor der var sket brist på sikkerheden, og hvor der ikke var anvendt multifaktor godkendelse. Med Multifaktor autentifikation (MFA) kan I sikre, at kun de personer, der skal have adgang, får adgang og ingen andre. Det gøres ved at kræve autentifikation ved enhver adgang.

I praksis sker det ved at alle brugere er registreret med mobiltelefonnummer. Når der skal logges på Capto365 og der angives brugernavn samt adgangskode, sendes en kode ud på mobiltelefon, som skal indtastes for at komme ind på Capto365 systemet. Denne proces sker hver gang der skal logges ind på Capto365.

Tilkøbsprodukter og integrationer til EG CapLegal

Lessor

Lessor

Lessor Løn
Når du vælger Lessor, får du et lønsystem, der passer til din virksomhed. Vi er specialiseret i at afdække behov og matche det med den perfekte løsning. Af erfaring ved vi, at der ikke findes ét lønsystem, som kan tilfredsstille alle virksomheders behov. Derfor har vi bygget vores system, så det nemt kan håndtere din virksomheds særlige udfordringer. Vores lønsystemer er udviklet med fokus på fleksibilitet, sikkerhed og brugervenlighed. Det er de for at lette de administrative arbejdsgange, når der skal udbetales løn til medarbejderne.

Lessor HR
Værdien af dit HR-arbejde er vigtig for både medarbejderne og ledelsen. Samler du alle oplysninger og HR-opgaver ét sted, reducerer du manuelle processer, og virksomheden udnytter bedre sine ressourcer.
Vores HR-løsning hjælper dig med hele paletten af opgaver – lige fra rekruttering, status over ansættelser og onboarding til rapportering om medarbejderudvikling og MUS-samtaler.

Contina

Contina

Payment Management
Én betalingskladde til alle dine betalinger
Det er tidskrævende, når du manuelt skal bogføre, sende og afstemme betalingerne med banken. At arbejde i forskellige betalingskladder kan ende med at blive noget rod og gøre det alt for kompliceret at lave en helt enkelt betaling. Du sidder ofte tilbage fuldstændigt forvirret, mens dit udførte arbejde er fyldt med fejl.

Med Payment Management får du et overskueligt overblik over alle medarbejder-, kreditor- og debitorbetalinger, samt kreditnotaer til og fra kunder og leverandører direkte fra Microsoft Dynamics 365 Business Central. Fra præcis den samme betalingskladde, kan du håndtere alle betalinger i forskellige valutaer og til forskellige bankkonti. Du kan også samle dine betalinger.

Før du sender dine betalinger, kan du hurtigt godkende dem. Eksportér til banken via ét klik. Når du har eksporteret filerne til banken, kan du nemt holde øje med betalingsstatussen på betalingerne.

Penneo

Penneo

Digital underskrift
Hvis du arbejder med lejekontrakter, overdragelsesaftaler, referater, frivillige forlig og lignende, ved du, hvor omstændeligt det kan være at indhente underskrifter. Med Penneo kommer underskriften oftere i hus og markant hurtigere.

Penneo giver brugeren ro og tryghed, fordi der altid er overblik over, hvem der har modtaget, læst og underskrevet deres dokumenter.

NetDocuments

NetDocuments

NetDocuments er den mest pålidelige cloud-baserede indholdsstyrings- og produktivitetsplatform, der hjælper advokater med at udføre deres arbejde bedst muligt. Med over 20 års erfaring med native cloud-innovation, tilbyder NetDocuments en komplet end-to-end platform til organisering og administration af dokumenter og e-mails. Heri prisvindende sikkerheds- og forskningskapaciteter; robuste automatiserings-, samarbejds- og søgeteknologier; og sømløse integrationer med andre værktøjer, som fagfolk bruger dagligt.

NetDocuments understøtter 7.000+ advokatfirmaer, juridiske afdelinger for virksomheder og enheder i den offentlige sektor på globalt plan.

Et af Danmarks førende advokatfirmaer - NJORD Lawf Firm - har taget et nyt skridt i deres digitale rejse sammen med Netdocuments. Læs hele case studiet her (PDF).

iManage

iManage

iManage forbinder dokumenter og e-mails og gemmer dem i en enkelt samlet mappe, organiseret efter klient, projekt eller juridiske sager. Denne struktur sætter alle relevante oplysninger i sammenhæng og lige ved hånden, så du kan fokusere på at levere værdi.

SmartTime

SmartTime

Det innovative, brugervenlige cloud-baserede system automatiserer mange af dine rutinemæssige og manuelle opgaver, planlægger og sporer alle elementer i processen for at få din virksomhed til at arbejde mere effektivt.

GetOrganized

GetOrganized

GetOrganized er en prisvindende elektronisk sags- og dokumenthåndtering platform som fokuserer på den personlige og organisatoriske produktivitet. GetOrganized understøtter basale og komplekse ESDH krav med stor mulighed for at rumme diverse sagstyper og områder i løsningen igennem GoAPPs.

Platformen er åben og indeholder et åbent API som giver mulighed for integration med diverse registre og fagsystemer, enten ved brug af eksisterende integrationer (tillægsmoduler) eller ved udvikling af disse. Der er fuld integration til Microsoft Office og Outlook for dokumenthåndtering og mail journalisering.

Experian (RKI)

Experian (RKI)

Med abonnement til Experian har advokatkontoret mulighed for at tilknytte klienter og parter til Datavagt samt indberette debitorer på inkassosager via RKI (Kreditvagt) direkte fra CapLegal. Afhængig af kontorets opsætning kan Datavagten også bruges til at hente og kontrollere adresse ved oprettelse af klienter og/eller parter. Ved anvendelse af RKI-indberetningen (kreditvagt) kan der også hentes status på øvrige indberetninger på fx en debitor på en inkassosag.

RKI-indberetningen indeholder funktioner til både tilmelding af afmelding. Før integrationen fra CapLegal kan tages i brug skal der ske nødvendig opsætning i CapLegal og kontoret skal have AKS Nøgler og AKS Koder fra Experian til Kredit- og/eller Datavagt.

Proceedy Timeline

Proceedy Timeline

Få et godt overblik i dine sager. Du kan danne tidslinjer og samle alle de vigtigste oplysninger på en overskuelig og sikker platform.

• Opret en tidslinje og opdatér den når der kommer nyt i sagen
• Markér og skriv noter i sagens dokumenter og fasthold oplysningerne direkte på tidslinjen, så du nemt kan finde tilbage til den relevante markering
• Samarbejder du om en sag, så det er nemt at dele din forberedelse både internt med kollegaer og eksternt med klienter
• Fasthold vigtig viden, når du overleverer en verserende sag til en kollega, så der ikke går noget tabt i processen
• Eksportér OCR-scannede tidslinjer mm. som PDF, billede eller Excel, der nemt kan printes og medbringes

PDF ++

PDF ++

PDF ++ er udviklet specifikt til brug for advokater og andre, som har brug for et simpelt og effektivt værktøj til at behandle bilag til brug i retssager, voldgiftssager og tilsvarende.

PDF ++ er enkelt, hurtigt og intuitivt at bruge for såvel sekretæren som for juristen. PDF ++ anvendes til OCR behandling, påføring af bilagsstempler eller sidetal på pdf-dokumenter, f.eks. i forbindelse med indsendelse af bilag i tvister.

 

Legalsys whistleblowerordning

Legalsys whistleblowerordning

En whistleblower-ordning er meget mere end en pligt efter loven –det kan være starten på et tiltrængt fokus på virksomhedens kultur.

Med Legalsys kan I tilbyde jeres klienter et af markedets bedste produkter.

Legalsys’ whistleblowerordning består af en række funktioner og værktøjer samlet i en whistleblowerportal, som blandt andet er udviklet af danske advokater specifikt til danske virksomheder. Systemet kan også anvendes af udenlandske virksomheder.

Portalen består af et back-end modul, hvor I som advokater og professionelle rådgivere kan håndtere forskellige kundetilpassede whistleblower-ordninger og undersøgelser for jeres kunder. Der er også et front-end modul, som trygt og sikkert gør, at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere helt anonymt kan indberette uregelmæssigheder til jer.

Sikkermail

Sikkermail

EG Legal samarbejder med VIPRE omkring sikkermail og deres øvrige produkt portefølje.

VIPRE SecureMail krypterer, signerer og filtrerer din e-mail i overensstemmelse med dansk lov. Vores krypteringstjeneste hjælper dig med at følge GDPR. Der er en risiko forbundet med at sende følsom eller fortrolig information via e-mail, da informationen risikerer at havne i de forkerte hænder.

Hvordan kan I beskytte information, der sendes via e-mail?
VIPRE SecureMail krypterer og dekrypterer automatisk e-mails, uden at brugeren behøver at ændre sin arbejdsmetode! Med et brugervenligt plugin til Outlook ser brugeren tydeligt, ved hjælp af en glad eller sur smiley, om det er muligt at kryptere til modtagere. Det indebærer også, at I slipper for at bruge tid på besværlige brugeruddannelser.

Nyheder

 • EG og Proceedy indgår partneraftale

  EG Legal har indgået en partneraftale med Proceedy ApS. Aftalen betyder, at EG Legal kan tilbyde it-løsningen, Proceedy Timeline, til eksisterende og nye kunder.

 • EG Legal og Proceedy: Ny komplet drejebog til dine sager

  EG Legal har indgået en partneraftale med Proceedy ApS om it-værktøjet Timeline til advokatbranchen.

 • EG Legal: Et højt serviceniveau

  I efteråret konsoliderende vi supporten, blandt andet sammenlagde vi vores supportafdelinger og ansatte Senior Manager Brian Kjær som ny leder af supporten og yderligere en medarbejder.

 • EG Legal: Ny bogføringslov

  Bogføringsloven blev vedtaget i maj 2022 og træder gradvist i kraft.

 • 2022-nyheder i AdvoPro - få et overblik

  Der er nu kommet seks AdvoPro Servicepakker, og de fleste AdvoPro-moduler er udviklet med nye funktioner.

 • CapLegal 4.0 er på trapperne

  Udviklerne i EG Legal er ved at lægge sidste hånd på den kommende version 4.0 af CapLegal. Se de vigtigste highlights i version 4.0.

 • Forbedret AdvoPro og InkassoPro hotline - nu med teknisk hotline

  Forbedret AdvoPro og InkassoPro hotline - nu med teknisk hotline

 • Ny EG AdvoPro servicepakke

  Har I fået indlæst den nyeste servicepakke til EG AdvoPro? Servicepakken indeholder en masse generelle nyheder, blandt andet mulighed for at have et notat på en kon-takts tilknytning til en sag, mulighed for at sende link til flere dokumenter og mulighed for at have behandlinger på en klient.

 • EG Legal: Cybersikkerhed og hosting er ekstremt vigtigt netop nu

  Vi oplever stigende cyberangreb på grund af situationen i Ukraine. Derfor er det vigtigt, at advo-katløsningerne er hostet i et sikkert miljø online og løbende bliver sikkerhedsopdateret.

 • Ny integration mellem EG CapLegal og EG AdvoPro Inkasso

  EG Legal har indgået den første kontrakt, som integrerer løsningerne EG CapLegal og EG Advo-Pro.

 • Øgede GDPR-krav får advokathuse til at vælge specialudviklede whistleblower-platforme

  Stigende GDPR- og it-krav får advokatfirmaer til at skrotte deres egne whistleblowerløsninger. I stedet vælger flere advokater at lade it-specialister levere den tekniske whistleblowerplatform.

 • Nyhed i EG Legal: Whistleblowerportal og nyt sagsområde til advokater

  EG Legal kan nu tilbyde advokater og deres kunder en professionel, danskudviklet whistleblowerportal. Med portalen kan advokatfirmaerne samtidig udvide med et nyt sagsområde i forretningen.

 • Ny version af EG CapLegal

  Vi har i EG Legal fået flere muskler efter opkøbet af Capto sidste år, og fælles kan vi styrke og videreudvikle branchesoftwaren til vores kunder.

 • Velkommen til nye kolleger i EG Legal

  Vi glæder os over en positiv vækst i EG Legal med øget kundetilgang. Det giver behov for flere hænder, og derfor har vi udvidet teamet med to nye medarbejdere i support og udvikling.

 • EG Legal: Nyheder til EG AdvoPro-kunder

  Er du EG AdvoPro-kunde? Så læs om vores nyeste produkter, blandt andet Forsendelsesmodulet.

 • EG køber Prosedo ApS

  Opkøbet styrker EG som leverandør af intelligent software til bolig- og ejendomsadministration i Danmark.

 • EG køber Capto A/S

  EG har købt Capto A/S, som er en dansk virksomhed med speciale i software til advokatfirmaer, juridiske afdelinger, medlemsorganisationer og kursusudbydere.

 • Spændende udvikling

  Udviklingen i Advokatbranchen er spændende. Der er ønsker om flere digitaliserede processer, nye værktøjer og at tænke advokatydelser på en ny måde. På FutureLegal 2019 fik vi masser af inspiration, som vi nu arbejder videre med.

 • Nemmere rykkerproces med Penneo

  Det kan være en besværlig proces at rykke for underskrifter. Hos Connection Inkasso hjælper Penneo og sørger for at følge op på dokumenterne, indtil de bliver underskrevet.

 • Væk med ringbindene og arkivskabene

  Når GDPR træder i kraft, stiller det større krav til både løbende manuel oprydning og adgangsbegrænsning til ringbind og arkivskabe, da brug af disse stiller store krav til sikkerheden. Vi anbefaler derfor, at I tænker i andre løsninger.

 • GDPR i advokatvirksomheder

  Som advokatvirksomhed behandler du ofte meget følsomme data, og der hersker næppe tvivl om, at advokatvirksomheder skal passe overordentligt godt på, at disse data ikke falder i de forkerte hænder. Men når EU's persondataforordning (GDPR) træder i kraft, skal du også have øget fokus på de måske lidt oversete øvrige persondata, du behandler– herunder eksempelvis data om dine medarbejdere.

 • Er det tid til et brushup-kursus i AdvoPro?

  Har du brugt AdvoPro i mange år, er det måske tid til et brush-up-kursus. Vi oplever, at mange kunder kun bruger de funktioner, der var til rådighed, da de startede med at bruge AdvoPro. Dermed risikerer de at gå glip af effektivisering i dagligdagen.

 • Husk at opdatere din Microsoft-software

  Det er vigtigt, at du holder din Microsoft-software opdateret, så du opretholder et sikkert og stabilt driftsmiljø. Vi har sammensat en liste over softwareversioner fra Microsoft, så kan du se, om tiden er inde til en opdatering.

 • Mere innovation på vej til EG's brancheløsninger

  En strategisk satsning på innovation og brugerinvolvering samlede i sidste måned udviklere fra hele Skandinavien, der i løbet af 1 1/2 døgn udtænkte 7 konkrete ideer.

 • Hellere rigtig end hurtig digitalisering af domstolene

  Domstolsstyrelsens sagsportal bliver klarmeldt, kan EG Legal gå i gang med at udvikle en integration mellem AdvoPro og domstolenes sagsportal. Vi følger udviklingen tæt.

 • Sikkerhed sendte erfaren advokatvirksomhed i skyen  

  ​Advokat Ole Steen Christensen har benyttet en it-løsning til sin advokatvirksomhed siden 1984, og nu er han "flyttet i skyen". Især hensynet til datasikkerhed gjorde udslaget.

Kontakt os

Vil du vide mere om vores EG CapLegal advokatløsning?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig - også hvis du ønsker en demonstration af løsningen.

Key Account Manager, EG CapLegal

Ulrik Gylling