Lad os klare jeres lønarbejde

Vores eksperter i SD Lønadministration sørger for, at jeres medarbejdere får den rette løn til tiden.

 

Læs mere om fordelene

Lønadministration foto

Lad os klare alt det tidskrævende arbejde

Som myndighed skal I sikre de basale grunddata som overenskomsttype og lønindplacering, ligesom I skal indberette fx fravær, befordring og timer via systemet SD Personaleweb.

Til gengæld løser vi en række tidskrævende opgaver for jer:

Kontakt SD Lønadministration og hør mere (kontaktform)

aflastning

Sygdom-/ Barselsrefusion

Sygdom-/ Barselsrefusion

SD Lønadministration

 • Søger refusion i Virk.dk ud fra de indberetninger I laver.
 • Følger op på om alt refusion modtages.
 • Rykker kommunen, hvis det er nødvendigt.
 • Står for al kontakt til kommunen i den forbindelse.

 

udlaeg

Refusion af jobs på særlige vilkår

Refusion af jobs på særlige vilkår

SD Lønadministration

 • Søger al refusion som skal søges ved landets kommuner og søger kvartals-vis på alle i løntilskud, servicejob, skånejob og fleksjob (gl. ordning).
 • Søger refusion ud fra de aftaler, som I har indgået med jobcentrene.

 

godkendelse

Telefonisk/mail support

Telefonisk/mail support

SD Lønadministration

 • Sparrer med jer løbende.
 • Vejleder jer om, hvordan I lægger jeres indberetninger i SD Personaleweb.
 • Hjælper med forståelsen af lønsedlen, afregninger til pensionskasser, skat mv.
 • Vejleder jer om, hvordan I retter op, når noget er gået galt, og følger sagen til dørs.

 

godkendelse

Fejlretning

Fejlretning

SD Lønadministration

 • Retter de fejl, som kan opstå som følge af systemfejl.

 

lon

Kontrol / Kvalitetssikring af lønnen for kørsel af månedsløn

Kontrol / Kvalitetssikring af lønnen for kørsel af månedsløn

SD Lønadministration

 • Kontrollerer det, vi har indberettet for jer, for at sikre kvaliteten via bilag og ekstern/intern revisionsliste.
 • Gennemgår kontrol/fejllister både før og efter lønkørslen for at finde uhensigtsmæssigheder som ”løn over 100.000” og ”negative lønsedler i e-Boks”.

 

valg

Afstemninger

Afstemninger

SD Lønadministration

 • Afstemmer kvartalsvist.
 • Institutionerne får minimum en gang om året tilsendt afstemning.

 

diaeter

Feriefond

Feriefond

SD Lønadministration

 • Sørger for udtræk og undersøger, om der er ferie, som skal afregnes.

 

valg

Fejl- og kontrollister

Fejl- og kontrollister

SD Lønadministration

 • Gennemgår alle jeres fejl- og kontrolister
 • Kontakter jer kun, hvis der er noget I selv skal tage jer af.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen