Digital automatisering med softwarerobotter (RPA)

Lad softwarerobotter løse trivielle og tidskrævende opgaver. Den øgede automatisering minimerer fejl og giver dine medarbejdere bedre tid til at løse fagligt krævende udfordringer.

Softwarerobotter – også kaldet Robot Process Automation eller RPA – gør det let at:

  • Øge automatiseringen af trivielle, manuelle opgaver
  • Reducere fejlrisici og indtastninger
  • Give medarbejderne bedre tid til væsentlige opgaver.

Jeg vil gerne høre mere

Artikel
Kan robotterne give dig varme hænder?
43 % af danskerne er helt eller delvist enige i, at flere robotter og kunstig intelligens i borgernære funktioner kan give bedre service, men den anden halvdel (46 %) er helt eller delvist uenig.
Artikel
RPA kan skabe flere arbejdspladser i Danmark
Hvis vi lærer af industriens arbejde med industrirobotter, kan vi skabe flere, ikke færre arbejdspladser med RPA, mener Per Gulløv Lundh Eeg, Devoteam.