Træf de rigtige valg med SD Business Intelligence

Få overblik og et solidt beslutningsgrundlag

  • Totalt overblik på tværs af alle løn- og HR-data
  • Hurtig og operationel ledelsesinformation
  • Samlet overblik og indsigt – også mobilt.

 

Sådan virker SD Business Intelligence

SD-Business-Intelligence

Datapakker til SD BI

lon

Fast løn, tillæg og pension

Fast løn, tillæg og pension

Få overblik over lønsammensætningen

Hvilke konsekvenser har en lønstigning? Hvilke elementer indgår i medarbejdernes faste løn?

Datapakken Fast løn, tillæg og pension er et værdifuldt redskab til rapportering, eksempelvis når ledere og tillidsrepræsentanter skal have indsigt i lønomkostninger ved lønforhandlinger.

Du får et opdateret overblik over sammensætningen af medarbejdernes løn, inklusive rapporter, der beskriver lønsammensætning fordelt på fx grundløn, månedsløn, pension og tillæg. Du har også mulighed for at trække rapporter på en række andre måltal.

Læs mere her (pdf)

oversigt

Forbrug

Forbrug

Følg medarbejdernes løn, overtid, befordring og refusion

Datapakken Forbrug giver dig fuld adgang til viden om lønforbrug på tværs af hele organisationen. Datapakken giver dig overblik over det aktuelle lønforbrug på alle relevante parametre, ligesom du kan trække mere finkornet information i en række delrapporter. Det kan fx være over samlet lønudgift, rapportering på medarbejderniveau og specifikke rapporter, der beskriver udgifter til overtid, befordring og refusion.

Rapporterne kan bruges til analyser, simulering af lønudgifter året ud og rapportering til SKAT, pension og AER mv.

Læs mere her (pdf)

CPR

Brugeradministration

Brugeradministration

Få overblik over brugere, rettigheder og dataadgang

Med datapakken Brugeradminstration får du en vigtig brik til din attesteringsproces, ligesom de rette rapporter og dokumentation er lige ved hånden, når du skal i dialog med it-revisionen.

Datapakken giver dig overblik over medarbejdernes roller og rettigheder i SD-systemer. Du får nemt ved at trække fx totalrapporter med udtræk over alle brugere og deres rettigheder, dataadgange og roller og dokumentere udviklingen heri.

Du kan også finde historik over ændringer i forholdet mellem rolle og privilegier – eller på ændringer i forholdet mellem bruger, rolle og dataadgang. Datapakken giver grundlag for både halvårlig kontrol af adgangsforhold og for løbende autorisationskontrol.

Læs mere her (pdf)

Kontakt os

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Key Account Manager

Anders Tuff

Senior Key Account Manager

Caspar Bergstrøm

Salgsdirektør

Per Mouritsen