EG KRAP sætter det ressourcefokuserede arbejde i system

Styrk samarbejdet om den anerkendte, ressourcefokuserede KRAP metodik på specialområdet

  • Skær ned på papirarbejdet
  • Sæt videndelingen i centrum
  • Giv alle parter bedre overblik

Download faktaark

Anvend EG KRAP, som det passer dig bedst

Du kan anvende EG KRAP på flere forskellige måder: Sammen med EG Bosted, som enkeltstående løsning eller sammen med KMD Nexus.

Kundereferencer

  • Den digitale udgave af KRAP vil "sælge sig selv"

    Efter at have udviklet KRAP-metoden i mere end 15 år er tiden nu inde til at gå fra papir til en digital version. PsykologCentret, der har udviklet og underviser i metoden, har valgt EG til at levere den digitale version af metoden.

  • Asgaard går foran for at digitalisere KRAP-metoden

    En af landets mest udbredte socialfaglige metoder, KRAP, bliver nu digitaliseret i tæt samarbejde mellem PsykologCentret, som har udviklet metoden, og en gruppe af metodens mest erfarne brugere. Målet er at slippe for unødig genindtastning af data og andre praktiske udfordringer ved papirversionen.