Kundereference

PsykologCentret

KRAP - PsykologCentret

Den digitale udgave af KRAP vil "sælge sig selv"

Efter at have udviklet KRAP-metoden i mere end 15 år er tiden nu inde til at gå fra papir til en digital version. PsykologCentret, der har udviklet og underviser i metoden, har valgt EG til at levere den digitale version af metoden. 

KRAP: I mere end 15 år har psykolog og administrerende direktør på PsykologCentret, Lene Metner, udviklet og forfinet KRAP-metoden i samarbejde med kolleger i PsykologCentret og særligt Peter Bilgrav, som er medforfatter til bogen "KRAP-redskaber og metoder".

Resultatet af anstrengelserne er, at metoden i dag er en af de mest anvendte pædagogiske metoder på det sociale område, som er udbredt til tilbud i stort set alle landets kommuner. Næste store udviklingsskridt bliver en digital udgave af metodens skemaer og værktøjer.

- Hvert år afholder vi mere end 1.200 kursusdage i KRAP-metoden, og jeg bliver hele tiden spurgt om, hvornår vi har en digital løsning klar. Nu kommer den, og jeg tror, den digitale udgave af KRAP vil "sælge sig selv", siger Lene Metner.

Den digitale udgave af KRAP vil "sælge sig selv" Autoriseret psykolog og administrerende direktør Lene Metner, PsykologCentret

 

Omfattende værktøj

KRAP-metoden er udviklet og tilpasset til en lang række forskellige fagområder og består derfor af en stor mængde målgruppespecifikke værktøjer og skemaer.

- Metoden kan anvendes alle steder, hvor man arbejder med menneskelig udvikling og læring, uanset alder og udfordringer. Metoden er let at anvende, når først man har lært at bruge den, men nu er der behov for at gå fra papir til en digital version, forklarer Lene Metner:

- I dag er der et øget krav om, at borgerens data skal være samlet ét sted, og det kan vi gøre med en digital løsning. Ved at udfylde skemaer og arbejde med værktøjerne fra KRAP direkte i EG Sensum Bosted bliver det også lettere for medarbejderne at følge op på de konkrete mål, som er sat for den enkelte borger. Målene vil stå lige for næsen af medarbejderen, når de åbner systemet, så de får meget mere fokus på de enkelte mål, end når skemaet sidder i et ringbind på reolen.

Især på det specialiserede socialområde kan det være vigtigt. Hvis borgerne er meget svage, kan den ene dag godt ligne den anden, og det kan være svært at holde fokus på de relevante fastholdelses- eller progressionsmål, når man ikke hele tiden bliver mindet om det. Så jeg tror, den digitale udgave af KRAP kan føre til en større grad af målopfyldelse, mener Lene Metner.

Hun peger også på andre fordele ved den digitale udgave af KRAP. Fx bliver det lettere for medarbejderne at finde frem til de relevante, udfyldte skemaer og bruge dem i forbindelse med statusdokumentation til myndighederne, når alle data og dokumenter er samlet i den enkelte borgers mappe i systemet.

- Endelig vil den digitale løsning understøtte medarbejdernes workflow bedre, fordi vi kan guide dem digitalt fra det ene til det andet skema eller opgave og på den måde gøre det lettere at navigere rundt i KRAP, siger Lene Metner.

EG det naturlige valg

For Lene Metner var EG det naturlige valg, da hun skulle finde en it-leverandør til at udvikle den digitale udgave af KRAP.

- Fra min egen tid som forstander på et tilbud kender jeg til EG Sensum Bosted, og KRAP-metoden passer fint ind i den måde, systemet i forvejen understøtter hverdagen for medarbejderne på social- og sundhedsområdet, mener Lene Metner.

EG Sensum Bosted understøtter fx arbejdet med VUM, Voksenudredningsmetoden, som spiller tæt sammen med KRAP på det specialiserede socialområde for voksne.

EG Team Online er den rette samarbejdspartner, som kan være med til at tilføre KRAP-metoden endnu mere værdi Autoriseret psykolog og administrerende direktør Lene Metner, PsykologCentret

 

Om KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. KRAP er et integreret socialpædagogisk system af analyser, metoder og værktøjer, som udspringer af mange års praksiserfaring. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

KRAP-metoden er udviklet af autoriseret psykolog Lene Metner og er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.