133 kurser

LUDUS Prøveafholdelse for udbydere af danskuddannelsen

Kursus

Online-kursus der giver deltagerne indsigt i de muligheder, redskabet tilbyder

Online-kursus

LUDUS Standpunktskarakterer for de gymnasiale uddannelser

Kursus

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web

Online-seminar

LUDUS Indberetning af AMU til datavarehuset

Kursus

Online-seminar, hvor du lærer at forstå hvad og hvordan der indberettes til datavarehuset for AMU.

Online-seminar

EG Clinea – tips og tricks for ansatte i almen praksis

Kursus
Gratis

Vil du lære dit lægesystem bedre at kende?
Er der nogle ting i dit lægesystem, som du har problemer med eller er i tvivl om?
Så tilmeld dig tips og tricks-kurset om EG Clinea.

Ballerup
Kolding

LUDUS Eksamensplanlægning for 2HF, HFe og GSK, HHX, HTX, og STX

Kursus

Online-kursus der giver deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite

Online-kursus

LUDUS Indberetning til praktiksystemer på EUD

Kursus

Online-seminar hvor du lærer at forstå, hvad og hvordan der indberettes til de tre praktiksystemer – EASY-P, Elevplan og Praktikpladsen.

Online-seminar

LUDUS Administration og indberetning af AUB på EUD

Kursus

Online-seminar der giver introduktion til indberetning af skoleophold til AUB.

Online-seminar

LUDUS Indberetning af EUD til datavarehuset

Kursus

Online-seminar, hvor du lærer at forstå hvad og hvordan der indberettes til datavarehuset for EUD.

Online-seminar

LUDUS Eksamensplanlægning EUX og ÅU

Kursus

Online-kursus der giver deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite

Online-kursus

Der er flere kurser...