Brandsoft Årsafslutning af regnskab

Kursets formål er at lære dig procedurer og rutiner for udførelse af årsafslutning af et kirkeregnskab, herunder udfærdigelse af regnskabsskemaet.

It-kurser

Under hele kurset arbejder du med dine egne data. Du skal medbringe de nødvendige adgangskoder til regnskabsprogrammet på kirkeportal.dk samt økonomiportalen skema.brandsoft.dk.

Først foretager vi årskørsel af regnskabet.

Vi ser derefter, hvad der er sket i forbindelse med årskørslen, og gennemgår efterposteringerne i den automatiske resultatdisponering, der er dannet.

Vi foretager den første aflevering af årsregnskabet på Økonomiportalen. Den endelige aflevering foretager du selv senere, når du er kommet hjem og har kontrolleret alt.

Mulighederne for tilpasning af og evt. oprydning i arts- og formålskontoplanen gennemgås. Nogle artskonti kan måske med fordel spærres for bogføring, ligesom underformålskonti kan slettes eller omdøbes.

 

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til kasserere eller regnskabsførere med kendskab til kirkeregnskab.

Forudsætninger

Brandsoft kirkeregnskab til Windows Web anvendes.

Kurset forudsætter

  • Du er daglig bruger af Brandsoft Kirkeregnskab
  • Du har kendskab til Windows på brugerniveau
  • Du har kendskab til Kirkeministeriets til enhver tid gældende regnskabsinstruks for Folkekirkens lokale kasser og procedurer for bogføring, budget og regnskab.