Kursus

Brandsoft Årsafslutning af regnskab

Kursets formål er at lære dig procedurer og rutiner for udførelse af årsafslutning af et kirkeregnskab, herunder udfærdigelse af regnskabsskemaet.

Under hele kurset arbejder du med dine egne data. Du skal medbringe de nødvendige adgangskoder til regnskabsprogrammet på kirkeportal.dk samt økonomiportalen skema.brandsoft.dk.

Først foretager vi årskørsel af regnskabet.

Vi ser derefter, hvad der er sket i forbindelse med årskørslen, og gennemgår efterposteringerne i den automatiske resultatdisponering, der er dannet.

Vi foretager den første aflevering af årsregnskabet på Økonomiportalen. Den endelige aflevering foretager du selv senere, når du er kommet hjem og har kontrolleret alt.

Mulighederne for tilpasning af og evt. oprydning i arts- og formålskontoplanen gennemgås. Nogle artskonti kan måske med fordel spærres for bogføring, ligesom underformålskonti kan slettes eller omdøbes.

Program

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

12.00 Frokost

15.00 Tak for i dag

Målgruppe

Kurset henvender sig til kasserere eller regnskabsførere med kendskab til kirkeregnskab

Forudsætninger

Brandsoft Kirkeregnskab til Windows WEB anvendes. Kurset forudsætter, at du er daglig bruger af Brandsoft Kirkeregnskab, at du har kendskab til Windows på brugerniveau samt at du har gennemgået kurset Regnskab 1 eller har tilsvarende kendskab.

Datoer

Ingen aktuelle datoer

Dato & Tidspunkt

Der er ingen aktuelle datoer p.t., men skriv dig på venteliste, og få besked, så snart vi finder en dato.

Information

Maks. antal deltagere: 12
Pris (ekskl. moms): 1.990 kr.

Lokation

EG A/S