103 kurser

LUDUS Eksamenskontroller og planlægning for 2HF, HFe og GSK

Kursus

Online-seminar der giver deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen

Online-seminar

LUDUS Eksamenskontroller og planlægning for HHX, HTX og STX

Kursus

Online-seminar der giver deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen

Online-seminar

LUDUS Eksamensforberedelse for EUX

Kursus

Online-kursus, hvor du får overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af EUX-elever i LUDUS Kerne, så de kan indberettes til XPRS og efterfølgende indgå i en eksamensplanlægning.

Online-seminar

LUDUS Holdoprettelse for HHX, HTX, STX og 2HF

Kursus

Online-seminar, hvor du får overblik over arbejdsprocesserne ved holdoprettelse og tilmelding af elever til disse.

Online-seminar

LUDUS Introduktion til LUDUS Suite, enkeltfag

Kursus

Online-kursus der introducerer deltagerne til LUDUS Suite og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende funktioner, primært i forhold til kursistadministration

Online-kursus

Brandsoft Formidling af regnskabet

Kursus

Kursets formål er at vise dig udskriftsmuligheder og rutiner for regnskabsaflæggelse/-rapportering over for menighedsråd og Provsti. Kurset henvender sig til daglige brugere (kasserere/regnskabsførere) af Brandsoft Kirkeregnskab.

Ballerup
Herning

LUDUS Aktivitetsberegning - fuldtidsgymnasiale uddannelser og GYM- brobygning

Kursus

Online-seminar, hvor du får gennemgået processen ved beregning af Fuldtids-/CØSA-aktivitet for 2HF, STX, HHX, HTX og GYM-brobygning, samt hvordan grundlaget for beregningen skabes.

Online-seminar

LUDUS Introduktion til LUDUS Suite for fuldtidsuddannelser

Kursus

Online-kursus der introducerer deltagerne til LUDUS Suite og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende funktioner, primært i forhold til kursistadministration

Online-kursus

Brandsoft Den digitale kirkegård

Kursus

Har du interesse i de digitale muligheder i kirkegårdssystemet, har du nu mulighed for at få mere viden omkring disse muligheder.

Ballerup
Herning

Der er flere kurser...