EG Altiplan Hosinfo til den ambitiøse sygehusafdeling

EG Altiplan Hosinfo er en gennemtestet løsning, udviklet målrettet til de danske sygehuse:

  • Frigiver tid brugt på administration til vigtigere opgaver
  • Opdateres online og er tilgængelige på alle afdelingens computere
  • Tilgængelig 24/7 via pc og mobile devices

Læs mere om EG Altiplan Hosinfo

Analyse er regionens guide

Altid et modul til jeres behov

EG Altiplan Hosinfo er modulopbygget og skalerbart. Med basispakken følger en række funktioner.

Her kan du se, hvad modulerne indeholder:

Timetæller avanceret

Timetæller Avanceret - normtimer

Timetæller Avanceret - normtimer

Modulet tæller timer pr. uge i normperioden, herunder bf dage, fsh timer, dag, aften og nat + weekend samt timer pr. uge, så du overholder overenskomster og hviletidsbestemmelser automatisk.

Autofordeling personale

Autofordeling af personale

Autofordeling af personale

Modulet udarbejdes automatisk på baggrund af statistikforslag til ugeplanens bemanding. Tilføjelse af personale og/eller standardtekster på uge- og månedsniveau. Individuelt kompetenceregnskab med uddannelsesforløb og specialkompetencer.

Tjek ind tjek ud

Tjek ind/ud

Tjek ind/ud

Modulet gør det muligt at registrere tilstedeværelse og/eller registrere, hvornår den enkelte medarbejder møder ind eller forlader arbejdet.

Storskærm

Storskærm/Infoskærm

Storskærm/Infoskærm

Modulet understøtter en avanceret storskærmsløsning, hvor det er muligt at vise alle eller dele af de relevante data, som ligger i vagtplanen.

Outlook

Integration til Outlook

Integration til Outlook

Modulet gør det muligt at se den enkelte medarbejders kalenderaftaler i den fælles vagtplan og giver derudover medarbejderne mulighed for at tjekke mails i Altiplan Vikar.

integration-AD-LDAP

Integration til AD/LDAP

Integration til AD/LDAP

Med integrationen til AD/LDAP er det muligt at benytte samme login som anvendes til andre it-løsninger på arbejdspladsen og fx hente kalenderaftaler og vise dem på en arbejdsplan. Desuden kan personalet hente egne mails ind i løsningen.

Hospitalmodul

Hospitalsmodulet

Hospitalsmodulet

Modulet indeholder en beredskabsliste der viser, hvem der er en del af den enkelte afdelings beredskabsplan.

Tilkøbsmoduler til EG Altiplan Hosinfo

Vi udvikler og udbygger løbende EG Altiplan Hosinfo, så du kan udvide basisløsningen.

Læs mere om tilkøbsmodulerne:

Ønskeplan

ØnskePlan

ØnskePlan

Modulet giver mulighed for, at den enkelte medarbejder kan ønske arbejdstid. Indeholder fx optælling af timer og funktioner, rulleplaner og arbejdstidsregler.

integration-sd-loen

Integration til EG SD Løn

Integration til EG SD Løn

Integrationen skaber sammenhæng mellem vagtplanen og lønsystemet med automatisk overførsel af løndata, der reducerer det manuelle arbejde og minimerer fejlmuligheder.

Vikar

Avanceret vikar

Avanceret vikar

Modulet indeholder en avanceret funktionalitet til håndtering af vikaransatte, der gør det nemt at få besat ubesatte vagter uden unødig spildtid. 

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen