Digital Kommune

Et stærkt og trygt digitalt Danmark.

Den fællesoffentlige vision om et mere digitalt Danmark er visionen om en moderne velfærdsstat, hvor alle tager ansvar, og ingen er glemt.

I EG deler vi visionen. Derfor er vi naturligvis også med som betroet samarbejdspartner, når visionen om den Digitale Kommune i et stærkere og mere trygt digitalt samfund defineres, diskuteres og eksekveres.

Kommunal og offentlig digitalisering

Forvaltningsområder

  • Dialog med borger og erhvervsliv
  • Kommunal forvaltning og visitation
  • Leverance af offentlige serviceydelser
  • Kommunens interne drift og administration
Tilbage
Frem

Dialog med borger og erhvervsliv

Den digitale kommune skal gennem digitalisering kunne knytte borgernes ønske om at betjene sig selv sammen med kommunens behov for at gøre borgere og virksomheder til medspillere i udviklingen af en ny bæredygtig velfærdsmodel.

Borgere og virksomheder har derfor krav på at møde en tilgængelig og fokuseret of­fentlig sektor i digital dialog, så de relevante opgaver kan flyttes fra myndighed til borger. Dermed frigives ressourcer til at hjælpe de borgere, som ikke selv kan håndtere den digitale verden.

EG skaber værdi med værktøjer og dialogplatforme til sikker selvbetjening og samarbejde med borgere og virksomheder.

Læs mere her

Kommunal forvaltning og visitation

Kommunens opgaver med at matche den enkelte borgers unikke behov med de tilgængelige ydelser skal løbende optimeres og effektiviseres for at sikre en hurtig, korrekt og ikke mindst lovmedholdelig sagsbehandling.

Derfor skal al relevant information fra selvbetjeningsløsninger, offentlige registre mv. kunne udveksles gnidningsfrit mellem fagsystemer, understøtte sagsbehandlerens arbejde og genanvendes på tværs af myndigheder.

EG understøtter kommunen med fagligt baserede løsninger til administration af og opfølgning på kommunens borgerrettede serviceydelser.

Læs mere her

Leverance af offentlige serviceydelser

Det offentliges løsninger skal med borgeren i fokus understøtte en kompleks hverdag, hvor dokumentation og videndeling skal sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt og skaber velfærd og bedre liv gennem målbar udvikling.

Digitalisering gør det muligt at samar­bejde tæt på tværs af sektorer, faggrænser, forvalt­ninger og systemer for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, som borgerne og virksomhederne søger og modta­ger.

EG skaber værdi ved at understøtte frontmedarbejdernes arbejde med hverdagens service og ydelser til borgeren.

Læs mere her

Kommunens interne drift og administration

Kommunen er myndighed, men også arbejdsgiver og skal derfor sikre en effektiv og optimal drift af alle løn- og personalesystemer, så kommunens ansatte har så let ved at løse deres opgaver som muligt.

Derfor er det naturligvis også vigtigt, at de borgervendte løsninger og sagsbehandlernes værktøjer hænger sammen, så sagsbehandleren hurtigt og effektivt kan behandle borgerens eller virksomhedens anlig­gende med kommunen.

EG skaber værdi ved at optimere kommunens administrative opgaver som myndighed, arbejdsplads og arbejdsgiver.

Læs mere her

Kontakt os

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Key Account Manager

Anders Tuff

Senior Key Account Manager

Caspar Bergstrøm

Salgsdirektør

Per Mouritsen