Patientdialog
25. juni 2024

Så kom Sundhedsstrukturkommissionen med sit udspil

Efter godt et års arbejde kom regeringens sundhedsstrukturkommission den 11. juni med deres anbefalinger og bud på strukturen i fremtidens sundhedsvæsen.


Så snart Sundhedsstrukturkommissionens havde afleveret sit arbejde, var den ansvarlige minister klar til at trække i arbejdstøjet:

"Der er i sundhedsvæsenet bred enighed om, at status quo ikke er en mulighed. Spørgsmålet er ikke, om vi skal forandre sundhedsvæsenet, men om hvordan det konkret skal ske", som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde sagde, da hun fik overrakt kommissionens godt 400 siders beretning.
 

Seks anbefalinger og tre forvaltningsmodeller

Kommissionen kommer med seks tværgående anbefalinger og tre forvaltningsmodeller, der skal løse udfordringerne med flere kronisk syge, flere ældre med flere diagnoser og en skæv geografisk fordeling af sundhedsydelserne. De tre forvaltningsmodeller lægger alle op til, at de regioner, som vi kender i dag ændres.

"Der er tale om et yderst gennemarbejdet og spændende oplæg, som kommer til at danne grundlag for de kommende måneders politiske arbejde med en egentlig sundhedsstruktur reform. En af de ting som står klart, at der nu i højere grad skal fokuseres på de sygdomme, som mange har, og at sundhedsvæsenet rykker tættere på borgeren", siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG: 

"Først og fremmest hæfter jeg mig ved anerkendelsen af primærsektorens nøglerolle og dermed den praktiserende læge og speciallægens centrale rolle som patients indgang til sundhedsvæsenet. 

Det er jo en opfattelse som EG deler, og vi ser - uanset udfaldet af de politiske beslutninger den praktiserende læge og speciallægerne som helt centrale, hvis det skal lykkes at realisere visionen om det nære sundhedsvæsen".

De tværgående anbefalinger 

Her er de seks konkrete anbefalinger, som kommissionen opfordrer politikerne til at tage til sig uanset, hvilken forvaltningsmodel, der vælges i sidste ende.

  • Anbefaling 1: Ny organisering af det almenmedicinske tilbud
  • Anbefaling 2: Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data
  • Anbefaling 3: Tilpasset fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet
  • Anbefaling 4: Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser
  • Anbefaling 5: Tilpasning af rammerne for de praktiserende speciallæger
  • Anbefaling 6: Et Reformsekretariat, der følger og understøtter implementeringen 

"Jeg har noteret mig, at de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) tager godt imod forslaget om at gøre det mere attraktivt at være læge de steder, hvor flest er syge. 

Nu vil vi gøre vores til at sikre en god it-understøttelse af både alment praktiserende læger og speciallæger, uanset hvordan politikkerne i øvrigt fastlægger den fremtidige forvaltningsstruktur", siger Senior Vice President, Michael Frank Christensen, EG.

Regeringen sender kommissionens forslag i en national høring i otte uger og forventer derefter at fremlægge et forslag til en sundhedsstrukturreform i Folketinget i løbet af efteråret.

Læs mere: EG's kommentar til Sundhedsstrukturkommissionens udspil