bæredygtigt byggeri
24. november 2022

Slut med skødesløst energiforbrug

FN's Udviklingsprogram (UNDP) gennemførte i 2021 den hidtil største undersøgelse af holdningen til klimakrisen, The Peoples’ Climate Vote


Undersøgelsen har givet os en unik viden om, hvad 1,2 millioner mennesker kloden rundt tænker om klimaforandringer og klimaindsatsen.

Blot for at nævne et par hovedresultater:

  • Næsten 2/3 (64%) af borgerne i 50 lande mener, at klimaforandringerne udgør en global nødsituation.
  • Næsten 90 % af respondenterne er bekymrede for miljøets fremtid, og bekymrede for, om der vil være tilstrækkeligt med rent vand og mad til deres børnebørn.
  • Næsten 70 % af respondenterne mener, at deres egne valg kan gøre en forskel og er parate til at boykotte virksomheder og brands, der forårsager global opvarmning, enten direkte eller indirekte.

Undersøgelsens resultater matcher godt med den udvikling, som Key Account Manager, Taimi Rovanen, EG møder hos kunderne:

"Vi ser allerede i dag, hvordan miljøværdier guider forbrugere, investorer og virksomheder til at se mere og mere kritisk og bredt på bæredygtigheden i deres forsyningskæder, på miljøtiltag og på brugen af naturens ressourcer," siger Taimi Rovanen.
 

Vi har hverken tid eller råd til at spilde vores energi

I årevis har skødesløst forbrug af energi været en af de største årsager til dyr og unødvendig CO2-udledning, og Taimi Rovanen peger på, at der nu er et voksende ønske om at reducere den omkostning og miljøbelastning, der forårsages af spildt energiforbrug.

Derfor er der behov for at både det offentlige og de private virksomheder for alvor sætter digital energiledelse på agendaen:

"Handling nu er nødvendig, for vi ser allerede, hvordan den stigende popularitet af decentraliserede og vedvarende energisystemer destabiliserer det etablerede marked og øger behovet for fleksibilitet i forhold til efterspørgslen og energilagring. Samtidig konkurrerer virksomheder i et voksende globalt netværk på vækst, rentabilitet og virksomhedsomdømme," mener Taimi Rovanen.

Krav om hurtigere handling

Resultatet er, at tidshorisonten for energiplanlægning ændrer sig, så den langsigtede planlægning er udskiftet med et behov for opdateret viden til handling i real tid.

"Det kræver automatiserede data, der kombineres, behandles og beriges ved hjælp af kunstig intelligens. Vi ser da også, at innovative organisationer, der bruger data og kunstig intelligens, udvikler og reagerer hurtigt og får succes med at tjene penge på deres rå data," siger Taimi Rovanen.

Virksomhederne bruger blandt andet de analyserede data til at identificere problemer og flaskehalse i de interne processer, til at forbedre virksomhedens effektivitet og rentabilitet og til at minimere risici.

"På den måde forbliver informationen centraliseret på de rigtige steder uden at "fordampe" i datajunglen," siger Key Account Manager, Taimi Rovanen, EG.

Få styr på forbrug og klimaregnskab

EG Ines er EG Omegas kunstige intelligens, udviklet med henblik på at automatisere analysearbejdet. Det er tiltænkt virksomheder eller organisationer, der ønsker at handle ressourcebevidst og reducere virksomhedens energiforbrug og miljøpåvirkning.

EG Ines indsamler data fra forskellige kilder lige fra sensorer til forsyningsselskabernes målere og udnytter forbrugs-, driftstids- og vejrdata til at finde besparelsespotentiale og reducerer dermed miljøbelastningen.

Samtidig forbedrer EG Ines effektiv udnyttelse af de menneskelige ressourcer og finder besparelsespotentialer, som ellers let overses. EG Ines kommer med færdige forslag til tiltag, der giver tid til at reagere på problemer og fokuserer virksomhedens eller organisationens kerneforretning.

Med EG Omega er det desuden muligt at opsamle alle indtastede data til brug for klimarapportering med relevante nøgletal baseret på GHG-protokollen og de relevante GRI-standarder.

 

Læs mere om troværdig klimarapportering med EG Omega