Barsel
17. november 2022

Gør det lettere for medarbejderne at holde styr på barselsplanen

Hvornår skal mor tage barsel, og får far nu også barselsdagpenge i alle uger? Spørgsmålene er mange, for kommende forældre skal selv planlægge og træffe flere valg, når de planlægger deres barsel efter de nye barselsregler for lønmodtagere, der trådte i kraft i august.

 
- Barselsregler har aldrig været nemme at forstå. Med den nye barselslov er både begrænsninger i form af øremærkede uger og fleksibilitet til at vælge, hvem der skal tage de resterende uger blevet større, og det gør det stadig mere kompliceret for medarbejderne at planlægge deres barsel, siger Product Manager, Mathias Haugaard Jørgensen, EG Silkeborg Data:

- Vi har allerede ændret på barselsbilledet i vores lønsystem i EG SD Personaleweb, så det er muligt at indberette barsel på alle medarbejdere. Men der er også et udtalt behov for at hjælpe medarbejderne yderligere med barselsplanlægningen, ikke mindst fordi den nye barselslov lægger op til, at medarbejderne får meget større ansvar for selv at planlægge sin barsel. Derfor er vi sammen med en række kommuner og regioner ved at designe en mobil app-løsning til formålet, siger Mathias Haugaard Jørgensen.


Tæt samarbejde med kommuner og regioner

Barselsløsningen udvikles på en række workshops i samarbejde med en interessegruppe bestående af 20 offentlige kunder, der alle anvender Min Løn-appen til deres lønsystem EG SD Løn.

Barselsguiden skal naturligvis holde styr på gældende barselsregler og kunne levere den nødvendige barselsplan, som arbejdsgiveren har brug for. De første workshops har dog også fået en række kreative ønsker og behov frem, og målet er nu at udvikle en barselsløsning til Min Løn-appen, der skaber værdi for alle brugerne, både arbejdsgivere og medarbejdere i kommuner og regioner, der anvender EG SD Løn.

- Vi har blandt andet fået øjnene op for betydningen af, at barselsplanen også skal vise partnerens barsel, så fx mor og far kan få et visuelt overblik over, hvornår de hver for sig og sammen har barsel og hvordan de er stillet økonomisk i de forskellige perioder. Desuden skal man kunne lægge fx vandrejournal og anden form for dokumentation ind i app'en, så det hele er samlet og let at gå til, siger Mathias Haugaard Jørgensen, EG Silkeborg Data.

Det nye modul til MinLøn-appen vil efter planen være klar i 2023.
 

Den nye barselslov

Den vigtigste forskel på de gamle og nye barselsregler er, at de 48 ugers orlov nu er delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

To af de 24 uger skal holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere er yderligere ni uger øremærket, så alt i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Barselsregler.png

Læs mere om de nye barselsregler

Læs mere om MinLøn-app'en til EG SD Løn