seks
27. august 2017

Seks tips til at undgå lønrod

Hver fjerde danske lønmodtager har inden for det seneste år opdaget fejl på sin lønseddel. Det viser en undersøgelse, som YouGov foretog for metroexpress/BT i starten af 2017.

Blandt fejlene er manglende løn for overarbejde, placering på et for lavt løntrin eller rod i antallet af brugte feriedage.

- Det er alt for mange og ikke mindst helt unødvendige fejl, mener konsulent Kirsten Folke, EG Silkeborg Data.

Hun peger på, at større opmærksomhed på lønsedlen fra både lønmodtager og arbejdsgiver samt et moderne løn- og vagtplanssystem kan reducere antallet af fejl betragteligt.

- For mig at se bør der slet ikke opstå fejl i det omfang, som undersøgelsen antyder, siger Kirsten Folke, der har seks gode råd til, hvordan de mest oplagte fejl undgås – tre til lønmodtageren og tre til arbejdsgiveren.

Kend dine rettigheder og pligter

Først og fremmest skal lønmodtageren kende sine rettigheder og pligter.

- Mange fejl opstår, fordi lønmodtageren ikke har sat sig ind i sin egen overenskomst og de arbejdstidsregler, der er gældende, siger Kirsten Folke.

Det kan betyde, at man fx er sat til et forkert anciennitetstrin eller mangler tillæg for faglige kvalifikationer. Flere fagforeninger som fx Dansk Sygeplejeråd har udviklet værktøjer, hvor det er let at tjekke, hvilken løn man skal have, så man kan sammenligne med sin egen lønseddel.

Tjek lønsedlen

Dernæst skal man huske at tjekke sin lønseddel regelmæssigt.

- I dag får rigtig mange lønmodtagere deres lønseddel leveret i e-Boks. Det er et potentielt problem, fordi vi ved, at op imod 20 % af danskerne glemmer at tjekke post i deres e-Boks, fortæller Kirsten Folke og fortsætter:

- Derfor ser de kun på tallet på bankkontoen og glemmer at tjekke detaljerne på lønsedlen, hvor de kan se, hvordan lønnen er sat sammen. Her kan man hurtigt opdage, hvis der fx er beregnet for mange feriedage, skrevet for få timer på, eller hvis kommunen har glemt at indbetale pension. Et simpelt kig på lønsedlen vil ofte kunne afsløre den form for åbenlyse fejl.

Hav styr på dine vagter

Selvom man er fastansat, kan selv små forskydninger i vagtplanen være en kilde til fejl på lønsedlen.

- Mange overenskomster er i dag skruet sammen, så det ikke er ligegyldigt, hvornår og hvor mange timer man har arbejdet. Fx kan færre timer med aften- eller nattillæg i en given måned reducere lønnen. Omvendt kan man gå glip af penge, som man har krav på, hvis en vagt ændres i vagtplanlægningssystemet. Derfor er det altid vigtigt at holde styr på sin vagtplan og tjekke efter på lønsedlen, om man rent faktisk har fået løn for de timer, som man var på arbejde, forklarer Kirsten Folke og understreger, at det også er helt grundlæggende at gå til sin planlægger eller leder, hvis der er uoverensstemmelser på lønsedlen:

- Ofte er det, man opfatter som fejl eller snyd med en lønseddel, ren og skær misforståelse. Hvis man undrer sig over en lønudbetaling, skal man spørge de ansvarlige. Den korrekte løn kommer kun, når der er et korrekt grundlag for lønudbetalingen.

Læs artikel: Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

Hold øje med vagtplanlægningen

Selvom det først og fremmest er den enkelte medarbejder, som kan tjekke, om lønsedlen er korrekt, hviler der naturligvis et særligt ansvar på arbejdsgiveren, der jo skal sørge for, at medarbejderen får den betaling for sit arbejde, som vedkommende har krav på.

- I dag findes der heldigvis vagtplanlægningssystemer, hvor man kan få et komplet overblik over, hvordan lønkronerne anvendes og udløses i forbindelse med diverse skæve vagter og i forhold til de forskellige overenskomsters særlige krav. Derfor er det helt afgørende, at arbejdsgiveren har et opdateret it-system, løbende følger med i, om alt går rigtigt til, og tager hånd om at sikre, at lønkronerne anvendes optimalt. Der er jo ingen grund til at udbetale overarbejdspenge til den ene medarbejder, hvis den anden er i underskud af normtimer, siger Kirsten Folke.

Kompetente medarbejdere

Arbejdsgiveren skal også sikre sig, at de administrative lønmedarbejdere har de rette kompetencer – og det kan være lettere sagt end gjort.

- På de helt store offentlige arbejdspladser med løneksperter placeret på et centralt lønkontor er opgaven måske overkommelig, men i de mindre enheder, hvor lønnen administreres lokalt, kan det være svært at holde trit med ændringer i love, overenskomster og arbejdstidsregler. Her har arbejdsgiveren en helt særlig opgave med at holde lønmedarbejdernes faglige viden opdateret eller sikre sig den fornødne viden udefra, siger Kirsten Folke og fortsætter:

- Hvis de mange små og store ændringer ikke indarbejdes løbende, kan man risikere pludselig at stå med et hav af store og små sager, der skal redes ud. Når fagforeningen så gennemfører løntjek, kan det koste dyrt for arbejdsgiveren.

Læs mere: SD Business Intelligence – træf de rigtige valg

Inddrag medarbejderne

Endelig er det vigtigt, at arbejdsgiveren husker at inddrage medarbejderne.

- Lige som lønmodtagerne skal huske at gå til chefen, hvis de synes, der er noget galt med deres lønseddel, skal arbejdsgiveren også huske at involvere medarbejderne, så de kender rammerne for arbejds- og vagtplanlægningen, siger Kirsten Folke og uddyber:

- Vagtplanerne bør altid lægges, så medarbejderne hverken præsterer for få eller for mange timer i forhold til de timer, de får løn for inden for de aftalte normperioder.

Uanset fejlkilden skal leder og medarbejder tale sammen, afstemme forventningerne og dele deres viden om de gældende regler, så arbejdsgiveren får flest arbejdstimer ud af lønkronerne, og lønmodtageren får den aftalte betaling for sin arbejdsindsats.

- Det må i sidste ende være i begge parters interesse og et fælles ansvar, siger Kirsten Folke.

Læs mere: Få et effektivt og fleksibelt lønsystem