Webinar

MinLøn Aflastning

Få en online introduktion og demo af MinLøn Aflastning til plejefamilier og aflastningspersoner. 

Med demoen får du en grundig gennemgang af MinLøn Aflastning, herunder, anvendelsesmuligheder og forudsætninger ved den nye decentrale løsning til jeres børne-/familie- og socialområder.

Vi anbefaler, at I deltager med en central lønmedarbejder, samt en fagperson fra jeres børne/familie- eller socialområde, hvor praksis for visitation og registrering under serviceloven fortolkes og defineres.