Kundereference

Hjørring Kommune

For at leve op til det konstante krav om øget effektivisering arbejder Hjørring Kommune målrettet med digitalisering. Målet er at finde nye områder, hvor arbejdsopgaverne kan løses mere enkelt. På løn- og personaleområdet har apps og web-indberetninger vist sig at være en vigtig del af løsningen.

Hjørring

Hjørring Kommune - SD Løn

Da Hjørring Kommune i 2017 forlængede samarbejdsaftalen med EG som leverandør af kommunens løn- og personalesystem, SD Løn, på en SKI-rammeaftale, var det med et klart ønske om at opnå besparelser og få nye teknologiske muligheder.

- Vi har stort fokus på digitalisering for at leve op til KL og Moderniseringsstyrelsens krav om, at vi som kommune hele tiden skal være mere effektive. Derfor har vi satset på at få implementeret en række nye apps i vores it-løsning i samarbejde med EG, forklarer løn- og personalechef, Lillian Andersen, Hjørring Kommune:

SD Løn med de tilhørende apps og web-adgange bidrager til digitaliseringen af flere indberetningsprocesser og gør det muligt for os at effektivisere vores arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. Løn- og personalechef Lillian Andersen, Hjørring Kommune


Implementeringen af vores medarbejderweb og en række apps til fx aflastningsfamilier, dagplejere og vikarer i folkeskolen har gjort indberetningen af data mere effektiv og øget kvaliteten af de indberettede data. Samtidig har den nye app-strategi skabt en større bevidsthed i organisationen om betydningen af at få indberettet data korrekt og til tiden.

- Et godt eksempel er vores vikar-app, hvor vikarer i folkeskolen nu selv skal indberette deres timer via en app. Tidligere blev vikartimeforbruget indberettet på den enkelte skole i deres egne planlægningsværktøjer. Hver måned blev timerne så indberettet samlet.

Nu får vi indberettet data dag for dag via en vikar-app. På den måde bliver det langt mere gennemskueligt, hvem der arbejder hvor meget, og hvad der ligger til grund for den udbetaling, som skal ske. Netop gennemsigtigheden har stor betydning, idet løndata jo ofte skal bruges i mange andre systemer og sammenhænge. Da det gik op for skolerne og de enkelte vikarer, var de alle positive over for den nye løsning, siger Lillian Andersen, der mener, at SD Løn tilbyder kommunen en række nye muligheder, der gør det lettere at blive mere effektiv i hverdagen:

Min fornemmelse er, at vi hele tiden flytter os i den rigtige retning. Med SD Løn har vi opnået øget datakvalitet og større gennemsigtighed i forhold til en række indberetninger af løn- og personaledata, og vi implementerer løbende flere målrettede apps, så vi er i stand til at løse stadig flere opgaver uden brug af flere medarbejdere. Løn- og personalechef Lillian Andersen, Hjørring Kommune

 

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen