DS 1140

Opfylder du kravene til DS 1140?

DS 1140 er branchens nye krav til kvalitetsdokumentation, som gælder alle typer byggeri.

Uanset om du anvender træ, tegl, beton eller stål i dit arbejde, gælder DS 1140 for dig, når du arbejder på dele af bærende eller statiske konstruktioner.

Få at vide, hvordan du opfylder de nye krav til kvalitetskontrol og dokumentation.

Tilmeld dig kursus i DS1140

DS1140

Hvad dækker DS 1140?

DS 1140 dækker alle bærende konstruktioner omfattet af Bygningsrelementet. Det betyder, at det er noget, som vi alle skal indarbejde. Det kan ikke undgås. 

De bærende konstruktioner indebærer bygningskonstruktioner og anlæg knyttet til bygninger. En bærende konstruktion består af bygningsdele, der dimensioneres til at optage last - dette kan eksempelvis være fundamenter, søjler, vægge, dæk, spær osv. 
Den bærende konstruktion omfatter ikke tilknyttede bygningsdele, som eksempel membraner, fuger og overfladebehandlinger.

Hvilke bygningsdele, der indgår i konstruktionen, fastlægges af den  bygværksprojekterende. 

 

DS 1140 dækker følgende konstruktioner:

Kontroltyper

Konstruktionsklasser: Minimumskrav

Minimumskravene for kontroltyper afhænger af konstruktionsklassen. 

Se hvilke minimumskrav der er gældende for dit byggeri her: 

EG SmartKalk: Produktion

Konstruktionsklasse 1

Konstruktionsklasse 1

Konstruktionsklasse 1 omfatter byggeri, hvor konsekvenserne ved eventuelle svigt i konstruktionen kategoriseres som lav eller middel.

Eksempler:

  • Enfamiliehuse og rækkehuse uden vandret lejlighedsskel, i højest 2 etager og højst 1 etage under terræn.
  • Industri-og lagerbygninger i 1 etage med en spændvidde på højest 40 m.
  • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger, med et areal på over 50 m² i højest 1 etage.
Se lagerbeholdninger andre steder

Konstruktionsklasse 2

Konstruktionsklasse 2

Konstruktioner i middel konsekvensklasse og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.

Eksempler:

Lagerbygning med et spænd på 30 meter, en daginstitution i en etage, traditionelle etageboliger i 3 etager, undervisningsbygning i 1 etage, 4 meter høj støttemur og så videre.

Bygherre

Konstruktionsklasse 3

Konstruktionsklasse 3

Konstruktioner i middel konsekvensklasse, hvor konstruktionen er utraditionel eller kompleks.

Konstruktioner i høj konsekvensklasse, som kan være en sportshal eller butikker med et spænd over 12 m.

AdvoPro Portal

Konstruktionsklasse 4

Konstruktionsklasse 4

Konstruktioner i høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige.

Eksempler:

Skoler, kontor eller etageboliger i mere end 15 etager, hospitaler i mere end 5 etager eller haller med store spændvidder, hvor der er mange mennesker (for eksempel til sport, koncert med videre.)

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. 

Vi hjælper byggeriet med at optimere deres forretning med software, der bygger på praktisk erfaring og den nyeste digitale viden.

Ring til os på +45 7260 2600 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Key Account Manager - Jylland og Fyn

Ole Øster

Tlf:  +45 3092 9366

Email:  ooste@eg.dk

Technical Account Manager - Jylland og Fyn

Volmar Biskopstø Poulsen

Email:  vobip@eg.dk

Senior Key Account Manager - Sjælland

Jens Westh

Tlf:  +45 3133 6221

Email:  jwest@eg.dk

Senior Manager

Asmus Ditlev Larsen

Tlf:  +45 2553 4453

Email:  asdla@eg.dk