EG InfoCD

EG InfoCD udvikler og leverer løsninger til effektive, integrerede digitale workflows i den almene og private boligsektor og tilbyder markedets mest udbyggede løsning til håndtering af dokumenter, der skal konverteres til strukturerede data inden for boligadministration.

 • BoligDok
 • InfoRecon
 • InfoFlow
 • InfoScan
 • Faktura-Sweeper
 • DigitalPostGrabber
Scroll ned og læs mere her på siden
Boligadministration

Apps og moduler

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere udvikler vi app- og webløsninger specielt udviklet og optimeret til den almene boligsektor.

Online Opsigelse

BoligDok

BoligDok

Gør det nemt at indhente korrekt dokumentation fra boligansøgere

Læs mere i vores produktblad (pdf)

Nemt for udlejer, nemt for ansøger

Når en bolig skal udlejes opsætter din organisation krav og fortrin, som kommende beboerne skal dokumentere for at komme i betragtning – eksempelvis foto af sundhedskort, lønsedler og pas fra alle i familien.

Opsætningen i BoligDok er hurtig og brugervenlig og foretages i en webformular på skærmen, som er tilpasset jeres forhold.

Ansøgere accepterer boligtilbuddet på jeres webportal og sendes automatisk videre til BoligDok. Her guides de til at uploade alle deres dokumenter, som boligen kræver. Og når alt er på plads, sender de ansøgningen afsted inkl. dokumentation.

Efter ansøgningsfristen ser og arbejder organisation med en overskuelig, prioriteret liste. Her kan de se alle ansøgeres oplysninger, hvilke krav og/eller fortrin de opfylder – samt tjekke deres dokumentation online.

BoligDok opfylder naturligvis GDPR-regler 100%.

 

Udviklet sammen med Boligøen.dk

BoligDok er lavet i et samarbejde med Boligøen.dk – Fyns almene boligportal, og benyttes i dag til alle foreningens udlejninger, hvor der kræves dokumentation fra ansøgere.

 

Plugin til “Den fælles opnotering”

BoligDok virker som et plugin til “Den fælles opnotering” og kan med fordel benyttes af boligorganisationer, som stiller krav til deres ansøgere om dokumentation.

Systemet er en såkaldt cloudløsning, der nemt implementeres i boligorganisationers setup og arbejdsgange.

 

BoligDok er en betydelig lettelse for os. Når ansøgningsfristen er nået har vi en nem oversigt, og kan hurtigt se, hvem der er vores næste lejer. Susanne Lumbye Jensen, chef for digital forretningsudvikling og IT, Fyns Almennyttige Boligselskab
Helpdesk

InfoRecon

InfoRecon

Intelligent afkodning af scannede dokumenter

Læs mere i vores produktblad (pdf)

InfoRecon optimerer både registreringsprocesser og informationssøgning, så I kun får de rette og de relevante data at arbejde videre med.

Når data skal trækkes fra scannede dokumenter bruges OCR (optisk tegngenkendelse). Sædvanligvis betyder det, at alle data trækkes ud til videre arbejde i andre dokumenter. Dette er dog hverken praktisk eller effektivt, og derfor har InfoCD udviklet InfoRecon.

Med InfoRecon trækkes kun de relevante data. Medarbejderen definerer, hvilke oplysninger han ønsker, og InfoRecon afkoder det scannede. Det kan både være fra et enkelt dokument eller som standard for en dokumenttype – f.eks. faktura fra den samme leverandør – hvor det altid er de samme data, der trækkes.

InfoRecon er udviklet med et højt sikkerhedsniveau og benytter krydscheck, så fejlfortolket data eller forkert oversat tekst ikke sendes videre. Ved uoverensstemmelser sendes dokumentet til manuel behandling.

InfoRecon understøtter alle scannere, både på netværk og lokale. Samtidig er systemet let integrerbart med virksomhedens øvrige systemer.

EG InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov.

Fordele

 • Optimering af informationssøgning
 • Optimering af registreringsprocesser
 • Sikker tolkning af data
 • Effektiv datafangst
 • Stordriftsfordele
 • Let integrerbar med eksisterende systemer
 • Fuld skalérbarhed
 • Understøttelse af alle scannere

 

Lejemålsspecifik opskrivning

InfoFlow

InfoFlow

Få fuldt overblik og tryghed i håndteringen af leverandørfaktura

Læs mere i vores produktblad (pdf)

InfoFlow betyder markante lettelser for både økonomiafdeling og medarbejdere og samtidig, at betalingsfrister ikke overskrides.

Med InfoFlow har økonomiafdelingen altid adgang til totalt overblik over betalinger, og over hvor langt en given faktura er i godkendel-sesprocessen; både historik og status er lige ved hånden.

InfoFlow sikrer, at betalingsfrister ikke overskrides, da godkendende medarbejdere automatisk får mail med påmindelse om betalingsfrist.

InfoFlow er den enkle og professionelle løsning. System er browserbaseret, hvilket betyder, at der ikke skal implementeres nye programmer, medarbejderne ikke skal igennem lange uddannelsesforløb og løsningen nemt kan integreres med det eksisterende økonomisystem, uanset type.

Med InfoFlow kan medarbejderne koncentrere sig om virksomhedens kerneforretning, økonomiafdelingen aflastes, og ingen fakturaer bliver glemt.

EG InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov.

Fordele

 • Hurtigt og nemt overblik over gennemførte og ventende betalinger
 • Automatisk påmindelse ved betalingsfrist
 • Store ressourcebesparelser
 • Ingen overskridelser af betalingsfrist
 • Browserbaseret og systemuafhængig
 • Individuel tilpasning efter behov
 • Fuld skalérbarhed
Boligserviceapp

InfoScan

InfoScan

Fundamentet for den digitale virksomhed

Læs mere i vores produktblad (pdf)

Virksomheden er digital, men posten kommer stadig i papirform.

Virksomheder bliver i stadig større omfang digitale, men modtager fortsat store mængder post i papirform. EG InfoCD leverer systemet, der sikrer, at alle dokumenter er digitale, og virksomheden kan opnå store fordele med øget effektivitet og maksimal videndeling.

InfoScan er EG InfoCDs system til scanning, registrering og håndtering af papirpost udefra.

Dokumenter bliver tilgængelige for alle medarbejdere og nemme at finde. Dokumenterne kan både printes, sendes med e-mail og faxes.

Med InfoScan elimineres de store bunker af post på skrivebordet, dokumenter forsvinder ikke og arbejdsgange effektiviseres markant med øget videndeling og begrænsning af spildtid brugt på søgning. Tid og ressourcer, der i stedet kan fokuseres på virksomhedens kerneforretning.

InfoScan fungerer med alle scannere og databaser og kan sættes op til læsning af stregkoder for endnu mere effektiv arkivering.

InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov. Det er det, vi kalder WYNIWYG: What You Need Is What You Get!

Fordele

 • Fuld digitalisering
 • Nem arkivering
 • Optimal videndeling
 • Effektive arbejdsgange
 • Understøtter alle scannere, databaser og netværk
 • Fuld skalérbarhed
 • Fleksibel med mange opsætningsmuligheder
 • Mulighed for læsning af stregkode
App til ekstern granskning

Faktura-Sweeper

Faktura-Sweeper

Slip for bøvl; modtag kun fakturaer med godkendt dataindhold

Læs mere i vores produktblad (pdf)

Kontrollerer og validerer dine leverandørers fakturaer automatisk

Kun validerede fakturaer lander på jeres virksomheds bord. Hvis en leverandørs faktura ikke overholder de krav og regler, I opretter i Faktura- Sweeper-systemet, slipper den ikke igennem. Og således slipper I for at bruge kræfter på at udrede fejl og mangler i de mange dokumenter.

Systemet underretter automatisk leverandører, når deres fakturaer er afvist – og giver dem mulighed for at tilrette deres faktura med det samme. I kan også manuelt underrette de ramte leverandører, hvis I vil?

At arbejde med fakturaer er ofte tidskrævende, især i større organisationer. Dokumenter kan være opsat galt, og kan derfor ikke indlæses korrekt, eller data i dokumenter kan være forkerte eller mangelfulde. Faktura-Sweeper letter hverdagen for jeres medarbejdere og frigør tid til andre opgaver i afdelingen.

Start med et testsystem og se resultater i en fart

Kom hurtigt fra start, og oplev EG InfoCDs Faktura-Sweeper i jeres eget testsystem. Resultaterne vil tale for sig selv.

Hør hvorledes din virksomhed arbejder smartere med Faktura- Sweeper. Kontakt din forhandler eller EG InfoCD direkte for en spændende præsentation.

Teknik og setup

Faktura-Sweeper er en såkaldt hostet softwareløsning, dvs. brugerne logger ind og arbejder i systemet via en alm. internetbrowser. I kan selv oprette nye brugere og uploade nye dokumenter – samt naturligvis rette i email-templates, frigive og sende dokumenter oma.

Leverandører gives adgang til Faktura-Sweeper-systemet via et unikt link sendt til deres email.

 

Hvad omfatter et typisk setup?

 • Aut. validering af OIOXML-data
 • Leverandørdata fra CVR-registeret
 • Regler for leverandørdialog
 • Vedligehold af leverandørdata
 • Fakturastatus med godkend/afvis
 • Ekstern fakturavisning med mulighed for berigelse
 • Monitorering af fakturaflow
 • Log, historik og statistik
Nyhedsmailmodulet

DigitalPostGrabber

DigitalPostGrabber

Automatisk hentning og fordeling af Digital Post

Læs mere i vores produktblad (pdf)

Digital Post leveres automatisk til de rette medarbejdere

Administrerer I flere selskaber, henter DigitalPostGrabber posten til dem alle. Slip samtidig for login med NemID, certificeringsnøgler på forskellige pc’ere osv.

I sparer altså værdifuld tid og ressourcer samt får en mere sikker og ensartet fordeling af jeres digitale post. DigitalPostGrabber bliver tilpasset netop jeres virksomheds behov.

Postregler opsættes nemt og hurtigt

De forskellige postregler i DigitalPostGrabber opsættes nemt og hurtigt, og kan løbende tilpasses som I ønsker det.

Eksempelvis en simpel regel, der sender post fra Ejendomsstyrelsen, til netop den person eller afdeling, der er ansvarlig for ejendomsforhold. Eller også mere komplekse regler; fx søgninger i postindhold og vedhæftede filer eller udnyttelse af attentionformat m.m.

Er en postmeddelelse ikke omfattet af en regel, bliver den naturligvis automatisk lagt i en hovedpostkasse til senere fordeling.

Eliminerer fejl og giver store besparelser

Loven om Digital Post omfatter boligforeninger og private virksomheder, kommunale institutioner og myndigheder. Derfor lander stadig mere post i jeres virksomheds digitale postkasse på portaler som fx Virk.dk, med et øget forbrug af medarbejderressourcer til følge.

DigitalPostGrabber-løsningen sikrer et effektivt og optimalt digitalt postflow – samtidig eliminerer I fejl og kan opnå store besparelser.

Fordele

 • Berigelsesfunktionalitet, som sikrer, at tekst og meta-data og bliver brugbare for regler
 • Postemnet videresendes til netop de, der er ansvarlige for henvendelser relateret til emne og afsender
 • Mulighed for opsætning af flere, komplekse regler
 • Et lærende system, der hjælper med at opstiller nye og bedre fordelingsregler
 • Fremtidssikret løsning for modtagelse af post fra andre kanaler i fremtiden
 • Aflevering til fx ESDH-løsninger, OIO Sag og Dokument Service(s)
 • Mulighed for implementering af yderligere berigelsesfunktioner

Giv os et kald

Vi sidder klar til en snak på
+45 4447 1460

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Gennem mange år har vi udviklet it-løsninger, som er målrettet specifikke brancher. Løsningerne ligger i skyen, og vi hjælper dig i gang – nemt og hurtigt.

Ring til os på +45 4447 1460 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Manager

Brian Steen Jensen

Email:  brsje@eg.dk