Tidsregistrering i EG PlanTid
03. juni 2024

Tidsregistrering med EG PlanTid gør det nemt for lønkontoret

De nye EU-krav om tidsregistrering for alle fastansatte skubber til den digitale udvikling og kan gøre arbejdet for sognets lønmedarbejdere nemmere.

Mange sogne har endnu ikke standardiserede regler for tidsregistrering, måske medarbejderne på kirkegården bruger et digitalt system, mens korsangerne afleverer en håndskreven lap med timer ved månedens udgang.

"For de sogne, hvor det hele ikke er sat i system endnu, er der store fordele at hente ved at standardisere tidsregistrering, ikke mindst hvis man vælger at bruge vores tidsregistreringssystem, EG PlanTid" siger Johannes Kirkegaard Mikkelsen, EG.

EG PlanTid er et modul til EG Kirkegårdssystem, der anvendes på de fleste kirkegårde i Danmark, hvor modulet hidtil især har været brugt til at dokumentere tidsforbruget på de forskellige ydelser, som pasning af gravsteder.

"Tidsregistrering kan imidlertidigt bruges til mange andre ting, og derfor har vi opdateret EG PlanTid, så det nu med fordel kan bruges til at tidsregistrere alle sognets medarbejdere, uanset om det er graveren eller korsangeren", siger Johannes Kirkegaard Mikkelsen.

Især regnskabskontoret kan vise sig at blive den helt store vinder, når EUs nye regler træder i kraft den 1. Juli 2024.

"I dag bruger medarbejderen på regnskabskontoret rigtig meget tid på at indsamle data. Når alle skal registrere deres tid i samme system, slipper regnskabskontoret for at sende mails med rykkere til medarbejderne og gennemgå bunker af papirer fra medarbejderne med deres oplysninger om timer, tillæg, ferie, sygdom mv, da alle disse data hurtigt kan trækkes fra EG PlanTid, så snart medarbejderne har indtastet oplysninger via deres mobil eller tablet" siger Johannes Kirkegaard Mikkelsen, der også ser store fordele for de enkelte medarbejdere.

"Selv om langt fra alle er lige begejstret for at skulle tidsregistrere, så har vi gjort det hurtigt for fx organister, kirketjenere og korsangere at registrere den tid, som de bruger på gudstjenester, klargøring på forskellige lokationer og meget andet, lige der hvor de er, så det er noteret, når arbejdet er udført. Så undgår man at skulle tidsregistrere i sidste øjeblik med fare for at glemme noget", siger Sales Executive, Joannes Kirkegaard Mikkelsen:

"Så selv om tidsregistrering umiddelbart kan virke som spild af tid, så er jeg sikker på, at de fleste vil opleve, at det ikke er så slemt og måske ovenikøbet kan føre noget positivt med sig".

Formålet med de nye krav om tidsregistrering, er ifølge EU-Domstolen, at sikre at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde.

Læs mere om de nye regler for registrering af ansattes arbejdstid