Større tilfredshed med EG's sundhedsløsninger
25. juni 2024

Større tilfredshed med EG's sundhedsløsninger

Kundetilfredshedsundersøgelsen i foråret 2024 viser, at brugerne af EG's løsninger til sundhedsområdet generelt bliver mere og mere tilfredse.


Hvert halve år får alle klinikker tilsendt en mail, hvor de bliver bedt om at svare på, hvor sandsynligt det er, at man vil anbefale EG og EG's produkter, og hvad EG i øvrigt kan gøre bedre.

Idéer og forbedringsforslag

Nogle af de tilbagemeldinger, som EG har fået, adresserer et behov for mere indflydelse på nyudvikling.

"Dette input tager vi meget seriøst. Vi er igang med at afprøve "Ide Portalen" for EG WinPLC-kunder, hvor man kan indsende og stemme på hinandens forslag, så vi kan fokusere på de forslag, der skaber mest værdi for flest af kunderne", siger Manager Beate Wermar Gade:

"Lige nu samler vi erfaringer fra EG WinPLC for at sikre, at idéhåndterings-processen er på plads og afstemt med de øvrige opgaver, som skal løses som fx compliance-understøttelse i vores systemer.

Generelt fokuserer vi på at arbejde langsigtet med den løbende modernisering af modulerne, så mere og mere kode kan deles. Det sparer blandt andet tid og ressourcer på compliance-opgaver, så vi kan frigive tid til at implementere flere af brugernes idéer og forbedringsforslag", siger Manager Beate Wermar Gade.

Fokus på supporten

Tilbagemeldingerne i EG's brugerundersøgelse på supporten har været meget varierende:

"Tilbagemeldingerne er ikke særligt entydige. Derfor vil vi i den kommende tid analysere alle kommentarer i kundetilfredshedsundersøgelsen nøje sammen med den løbende tilfredshedsundersøgelse i supporten.

Derudover vil vi sammenholde kommentarerne med vores interne nøgletal, for at se, hvorfor der er forskel på vurderingen af supporten på tværs af vores produkter. Da vi har samme setup på supporten, uanset produkt, finder vi det vigtigt at forstå, hvorfor brugernes oplevelser kan variere mellem disse produkter", forklarer Manager Lene Kirkegaard, EG.

"Målet er naturligvis, at alle skal være glade for supporten, og vi vil derfor identificere årsagerne og sætte gang i initiativer, der kan forbedre kundeoplevelsen".

Næste EG kundetilfredshedsundersøgelse gennemføres i efteråret.