Klinik
20. juni 2024

Patientoverblik optimeres som en del af Klinikkens Cockpit

MedCom projektet Klinikkens Cockpit kaster løbende en række forbedringer af patientoverblikket af sig i EG WinPLC.


Som en del af projektet fokuserer EG lige nu på et nyt patientoverblik som indeholder en række nye moduler fx diagnosekort som et modul, tværsektorielt aktivitet, hvor man blandt andet tæller epikriser og indlæggelser over en periode for at vise, hvor kompleks patienten er.

"Lige nu arbejder vi med at få det sidste på plads, og jeg forventer vi er klar til de første pilot test inden sommerferien sætter ind", siger Manager Beate Wermar Gade, EG.

Derudover arbejdes der også på et særligt populationsoverblik som en del af EG's nuværende statistikmodul. Overblikket er baseret på præ-defineret profiler fra en lægefaglig referencegruppe. Populationsoverblikket kan blandt andet bruges til opsøgende populationsomsorg. 

"Både patientoverblikket og populationsoverblikket vil understøtte den praktiserende læge i rollen som tovholder for patienten" siger Manager Beate Wermar Gade, EG. 

Ideen bag Klinikkens Cockpit

Formålet med projekt Klinikkens Cockpit er at udvikle og konsolidere de lægesystemer, almen praksis allerede bruger i deres dagligdag, understøtte lægen i rollen som tovholder for patienten, samt levere nye fælles løsninger til populationsomsorg.

Løsningerne skal desuden bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.

Hovedparten af projektets finansiering kommer fra Partsforum for Data og Digitalisering og er aftalt i overenskomsten om almen praksis (OK22).

Projektet satser på at få udviklet konkrete digitale løsninger i samarbejde med leverandører som EG, der leverer it-løsninger til almen praksis.

Læs mere om projektet