EG sundhedsløsninger
25. juni 2024

Få et hurtigt overblik over alt det nye i EG's sundhedsløsninger

Efteråret byder på en lang række små og store forbedringer og nyhed i både EG Clinea og EG WinPLC. Her er et overblik.

For både læger og speciallæger er der flere nye features at glæde sig til:

Bivirkningsindberetning

Lige nu lægger udviklerne sidste hånd på en ny version af modulet Bivirkningsindberetning på baggrund af en opdatering fra Lægemiddelstyrelsen. 

Den nye version indeholder en række ændringer. Blandt andet skal der i indberetningen nu angives konsekvenser for hver enkelt bivirkning, der tilføjes. 

Tidligere skulle man blot angive konsekvenser for bivirkningsindberetningen som helhed. Samtidig bliver det muligt at angive delvise datoer i form af blot årstal, eller måned og årstal, for bivirkningen. Det er fx nyttigt, hvis patienten ikke kan huske en præcis startdato for en bivirkning. 

Derudover er det fremover kun mistænkte præparater, der bliver påført indberetningen i stedet for alle samtidige præparater. 

"Samlet set bliver bivirkningsindberetning nemmere og mere gennemskuelig for klinikken, og Lægemiddelstyrelsen kommer til at modtage bedre og mere struktureret data", siger Manager Beate Wermar Gade, EG.

Modulet bliver opdateret i både EG Clinea og EG WinPLC.

Integration til e-conomic

Både til EG Clinea og EG WinPLC er der ved at blive udviklet en Integration til e-conomic. Det betyder, at klinikkerne kan leve op til de krav, der stilles i den nye bogføringslov. Løsningen er klar i efteråret 2024, hvor vi vil sende yderligere information ud løbende.

Optimering af Den Intelligente Indbakke

Baseret på de tilbagemeldinger vi har fået fra pilot-klinikkerne, justerer vi lidt på Den Intelligente Indbakke.

Ændringen går på, at hvis der er oprettet flere rekvisitioner på samme patient indenfor to dage, så venter vi med at sende autosvar, til at vi har modtaget svar på alle rekvisitioner. 

"Vi skal undgå at forvirre patienten, hvis de fx har fået lavet to undersøgelser, hvor en er normal og den anden ikke. Så går det ikke, at de først får et autosvar, der siger, at alt er ok, hvorefter lægen kontakter dem og fortæller, at alle prøver ikke var normale" siger Manager Beate Wermar Gade, EG.

Derudover ændrer vi på labsvar med tekstsvar. 

Labsvar med tekstsvaret 'Sendt', 'KIA SVS' eller 'KIA SHS' håndteres fremover som midlertidige svar, dvs. der sendes ikke autosvar til patienten, når de autoarkiveres. Desuden vil alle labsvar med tekstsvaret 'Gruppe' fremover blive autohåndteret, uanset hvilken prøve der er tale om. Det vil sige, at de ikke kommer ind i Indbakken.

Fælles stamkort (FSK)

Fra efteråret kan borgerne selv gå ind på sundhed.dk og opdatere deres stamoplysninger, det vil sige telefonnummer, mail, pårørende, sprog etc. De vil også kunne tage stilling til organdonation og fravalg af genoplivning. Herefter vil den data blive delt tværsektorielt med alle lægepraksissystemer. 

"Hele pointen er, at alt nu bliver opdateret et sted, lige som lægen også kan opdatere oplysningerne i EG Clinea eller EG WinPLCfra deres system såfremt borgeren ønsker det" siger Beate Wermar Gade.

Gruppebookning i EG Clinea

På opfordring fra speciallægerne kommer der snart en mulighed for at lave gruppebooking på aftaler. 

Det betyder, at man kan som speciallæge kan booke flere patienter på samme tidspunkt/aftale i kalenderen og sende tilsvarende reminder SMS til alle i gruppen.