Nye skærpede klimakrav
25. juni 2024

Nye skærpede klimakrav til byggeriet

Nye 2025-klimakrav skal gælde for de fleste typer bygninger. LCA-beregning bliver endnu vigtigere fremover - og dermed at kunne lave beregningen enkelt som i EG Sigma.

Byggebranchen skal være mere bæredygtig og nedbringe CO2-udledningen. Derfor strammer regeringen klimakravene til byggeriet markant i en ny aftale, som et bredt politisk flertal blev enige om den 30. maj 2024.

Krav mellem 4 og 8 kg CO2 fra 2025

DI Byggeri finder de nye klimakrav 'ambitiøse, men realistiske'. Et af de nye krav er fx, at nybyggeri af etageboliger fra juli 2025 må udlede mellem 4 og 8 kg CO2e/m2 afhængig af bygningstype.

Siden 2023 har det kun været nye byggerier over 1000 kvadratmeter, der er stillet klimakrav til med grænseværdier på 12 kg CO2e/m2 per år. Det var med til at sætte gang i processen uden at have væsentlig indvirken på valget af materialer på regulære byggerier.
Kravene i 2025 vil nu skabe en markant forandring i forhold til valg af materialer.

Byggeprocessen skal nu medregnes

Som noget nyt skal byggeprocessen også regnes med. Det gælder blandt andet transport til, fra og på byggepladsen, energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen. Kravet er at holde sig under 1,5 kg CO2e/m2/år, og det vil yderligere stille store krav til beregning, planlægning og gennemførelse af projekterne.

Gælder flere typer bygninger

Aftalen lægger op til strammere krav med grænseværdier for næsten alle bygningstyper, herunder også enfamiliehuse og etageboliger. Som udgangspunkt vil kravene være højest til de byggerier, der lettest kan bygges bæredygtigt.
Tabellen her viser det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid:

Klimakrav for bygninger

2025

2027

2029

Feriebolig under 150 kvm

4

3,6

3,2

Enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og ferieboliger over 150 kvm

6,7

6

5,4

Etageboliger

7,5

6,8

6,1

Kontorbygninger

7,5

6,8

6,1

Institutioner

8

7,2

6,4

Andet nybyggeri, fx butikker, lagerhaller og parkeringshuse

8

7,2

6,4

Beregning af LCA og rapportering på den smarte måde

I EG Construction har vi allerede udvidet flere kalkulationsværktøjer med CO2-beregning af alle byggeprojekter, blandt andet EG Sigma LCA

Beregningen sker automatisk samtidig med selve kalkulationen, hvor mængder og materialer alligevel inddrages - for hvorfor lave dobbelt arbejde! Du kan få overblik over pris og CO2-regnskab på én gang, så beslutningerne hænger realistisk sammen.

Det er klimaberegning så nemt, at alle kan være med:

  • Beregn samtidig pris og CO2 i EG Sigma
  • Lav en fuld LCA-kalkulation uden det ekstra arbejde
  • Dokumentér nemt dine beregninger med automatisk generering af LCA-rapporter
  • Hent CO2 GWP-værdier fra Molio GWP, europæiske EPD-servere, og NullCarbon services

Træder i kraft næste sommer

Stramningen af CO2-kravene vil træde i kraft med en ændring af bygningsreglementet i juli 2025. Der er desuden en plan for klimakravene i 2027 og 2029, som løbende vil blive revideret i forhold til den nyeste viden.

Vil du vide mere?

Kontakt os, få en demo af EG Sigma LCA og bliv klar til de nye klimakrav.