kirkegaard
03. juni 2024

Nu skal alle sognets fastansatte tidsregistrere

Fra den 1. juli 2024 træder nye EU-regler i kraft, der betyder at alle sognets fastansatte skal registrere deres arbejdstid.

EU-reglerne betyder, at alle sognets fastansatte skal registrere arbejdstid, uanset ansættelsens type, varighed eller timetal. Det er et krav, at registrering sker i et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system.

Loven skal gøre det nemmere at dokumentere allerede lovpligtige regler om medarbejderes tidsregistrering og samtidig beskytte medarbejderrettigheder.

"Der er ingen krav om, at sognet skal benytte et særligt registreringssystem. Pen og papir eller et regneark er sådan set ok. Man skal dog lige være opmærksom på, at den samlede daglige arbejdstid, skal registreres for alle fastansatte, sognet er ansvarlig for at gemme oplysningerne i 5 år, og medarbejderne skal kunne tilgå oplysningerne i hele ansættelsesperioden", forklarer Sales Executive Joannes Kirkegaard Mikkelsen, EG.

Han finder det derfor oplagt, at sognet benytter modulet EG PlanTid, der allerede bruges på landets kirkegårde.

"Mange kirkegårde bruger EG PlanTid til registrering af arbejdstid til medarbejderne på kirkegården. Det er enormt praktisk, fordi det understøtter arbejdet med plejeplaner og kostprisberegning. Men tidsregistrering giver også mange andre fordele for andre typer ansatte.

Det gør det fx lettere for lønmedarbejderen på kontoret at udbetale løn, og kirketjeneren kan nemt følge med i sin egen flextid og feriedage.

“Så set i lyset af de nye EU-krav har vi givet løsningen en overhaling, så den nu med fordel kan anvendes af alle sognets ansatte, ofte uden særlige ekstraomkostninger", siger Sales Executive, Johannes Kirkegaard Mikkelsen, EG.

EG PlanTid koster nemlig kr. 2.254/år pr. regnskab/samarbejde. Det er fast pris, uanset hvor mange ansatte, det enkelte sogn har.

"Uanset om man allerede anvender EG PlanTid eller ej, så kan vi hjælpe alle godt i gang på en times tid. Så er loven overholdt, og man kan høste fordelene ved at have gjort tidsregistrering ens for alle, enkel og valid", siger Sales Executive Johannes Kirkegaard Mikkelsen, EG.

Læs mere om de nye muligheder i EG PlanTid.

EU dom bag ændret lov

De nye danske regler om registrering af arbejdstid udspringer af en EU-dom. Loven skal være med til at sikre, at arbejdsgiverne overholder reglerne i 2023-arbejdsdirektivet.

Det er fx 48-timers reglen og 11-timers reglen, samt reglen om at ansatte har krav på en ugentlig fridag.

Læs mere om tidsregistrering i sognet.